Digitalizace

25. ledna 2019 15:43

Konference FENOMÉN 4.0

3 stage, 31 přednášejících, 1 společné téma

Taková byla konference FENOMÉN 4.0, která proběhla včera 24.1.2019 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jak už název napovídá, společným tématem byl Průmysl 4.0. Přednášelo se snad o všem, co je důležité. Každá stage nabídla účastníkům něco jiného, ovšem stejně zajímavého jako stage jiná. HR stage byla zaměřená na Strategii 4.0, Nábor a zaujetí a Rozvoj zaměstnanců. Smart zóna nabídla posluchačům jak praktickou ukázku digitalizace výroby, zajímavé případové studie, tak i příklady chytrého využití digitálních technologií ve výrobních firmách. Poslední stage byla Business stage, které jsme se zúčastnili i my a ani zde nebyla o zajímavá témata a přednášky nouze. Na začátek uvítali všechny posluchače hlavní organizátoři akce, paní Vlaďka Lukašíková, obchodní ředitelka společnosti CE-PA spol. s.r.o., a pan Tomáš Klein, Branch Manager společnosti Grafton Recruitment s.r.o. Celým dnem provázeli pánové Ing. Peter Debnár a moderátor Ondřej Carda, kteří vždy jednotlivé přednášející krátce představili a vedli i diskuzní blok s řečníky na konci každé části.

Ing. Peter Debnár a moderátor Ondřej Carda, kteří provázeli účastníky celým programem.

Ranní část byla zaměřená na Změny 4.0, zahájil ji pan Filip Dřímalka ze společnosti AMPS, svou prezentací se dotkl současného stavu digitální transformace v českých firmách, propojení lidí s technologiemi, jak tyto technologie dostat k lidem nebo k samotným firmám, naučit je tyto technologie využívat, jak pracovat v digitálním světě agilně, možný rozvoj firem díky lidské připravenosti, firemní agilitě a technologické připravenosti. Problémy viděl hlavně v nepoužívání dostupných technologií, snaze vyvíjet a zavádět technologie nové, se kterými se neumí plně pracovat, v rutinním fungování firem, kdy vedení firmy tuto změnu odmítá, protože se bojí neúspěchu a plýtvání digitálními talenty (lidmi, kteří umí s digitalizací pracovat a obchodovat), kteří často nemají možnost svůj talent rozvinout.

Filip Dřímalka, předseda výboru pro digitalizaci, AMSP, přiblížil současný stav digitální transformace v českých firmách.

Pan Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky zahájil svou přednášku krásnou větou, kterou shrnul vše podstatné: „Slovo PRŮMYSL obsahuje podstatnou část – MYSL a tu je důležité rozvíjet.“ Hovořil o hlavních rizicích, překážkách ale i šancích při zavádění Průmyslu 4.0. Poukázal na obavy z nápadů, jak kompenzovat výpadky v příjmech státu (např. Paušální daň z robota; Zdanění práce robota atd.), obavy personalistů, časté nepochopení konceptu Průmyslu 4.0 zejména vrcholovým managementem, nevyužití obrovského potenciálu dat a špatnou mezigenerační komunikaci.

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, při přednášce „Hlavní rizika a překážky zavádění Průmyslu 4.0“.

Blok uzavřel pan Jan Burian, Senior Manager Ernst & Young, s.r.o., ve svém projevu poukázal na velký rozdíl mezi ČR a zbytkem zemí v otevřenosti a přístupu ke změnám, které sebou přináší Průmysl 4.0, důležitost investovat do základů, na kterých se dají stavět další řešení, využít možnost (pokud je) vycestovat do velkých korporátů a vidět „jak tam fungují“, povzbuzení firem pomocí dotací od státu, pokud mají jasný plán a vizi.

Jan Burian, Senior Manager Ernst & Young, s.r.o., hovořící o predikci rozvoje Průmyslu 4.0 a jeho dopadech na byznys.

Jiří Holoubek, Filip Dřímalka, Jan Burian a Tomáš Jandora odpovídající v diskuzním bloku. (zleva)

Tématem dopoledního bloku byla Výroba 4.0, prvním řečníkem byl pan Radek Navrátil, Vedoucí výrobního systému ve ŠKODA AUTO, představil technologie používané ve společnosti, úspěchy tréninkových center, kde se lidé učí pracovat s technologiemi (v r. 2018 se počet proškolených blížil 10 tisícům) a jednotlivé projekty. Poukázal na důležitost při hledání „kořenových“ příčin a jejich řešení díky inovacím, cíl snižovat plýtvání a odhalovat problémy, co nejrychleji a nejefektivněji.

Radek Navrátil, Vedoucí výrobního systému ve ŠKODA AUTO, promluvil o logice postupů a racionálního přístupu k implementaci nových výzev a technologií ve společnosti ŠKODA AUTO.

Pan Petr Novák, Generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o., přiblížil činnost společnosti, úspěchy ve výrobě (např. snížení zmetkovitosti), automatizaci, robotizaci a digitalizaci, aplikované inovace, vývoj a nákup nových technologií. Seznámil posluchače se speciální školící místností „DO-JO“, kde se noví zaměstnanci učí jak správně a efektivně nastoupit do výroby.

Petr Novák, Generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o., při projevu na téma „Zavádění konceptu Průmyslu 4.0, automatizace, robotizace a digitalizace ve firmě Koyo Bearings“.

Pan Karel Mareček, CEO, BD SENSORS, představil společnost, její R&D a IT aktivity, které přímo řídí, projekt bezdrátového ručního měření se sběrem a vyhodnocením dat. Jako důležitou myšlenku uvedl, že Průmysl 4.0 by nebylo objektivní vnímat pouze v rámci automatizace a robotizace, jako samotnou výrobu, ale začlenit ho do všech procesů ve firmě.

Karel Mareček, CEO, BD SENSORS, při své přednášce „Bez tužky a bez papíru“.

Posledním řečníkem bloku byl pan Lukáš Mildorf, Vedoucí odboru průmyslového inženýrství společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., sérií krátkých videí obsažených v prezentaci mohli posluchači nahlédnou přímo do samotné výroby a seznámit se s „Rudou“ jedním z pojízdných robotů. Zajímavou technologií, kterou společnost používá jsou „smart hodinky“, na jejich displeji operátor vidí zprávy od všech linek a může tak předejít problémům, jež by mohly vést až k zastavení výroby.

Lukáš Mildorf, Vedoucí odboru průmyslového inženýrství společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., hovořící na téma „Průmysl 4.0 – očekávání a realita“.

Radek Navrátil, Lukáš Mildorf, Petr Novák a Karel Mareček při diskuzním bloku. (zleva)

Odpolední blok přiblížil Služby 4.0, pan Jaroslav Žlábek jednatel společnosti Toyota Material Handling, přiblížil globální trendy a výzvy v oblasti B2B, příležitosti a potřeby jako je flexibilita, znalosti a schopnosti práce s daty a technologiemi. Poukázal na úspěchy společnosti, jedním již realizovaným je využití jejich technologií ve skladech společnosti AMAZON, dalším je zakázka pro pražské letiště, kterou společnost vyhrála.

Jaroslav Žlábek, jednatel společnosti Toyota Material Handling, shrnul globální trendy v logistice a příležitosti a výzvy efektivní logistiky.

Pan Lubomír Sláma, ředitel Act-in CZ, s.r.o., představil principy štíhlé výroby, efektivní řešení s výrobními informačními systémy MES s IoT a rozšířenou realitou, které přiblížil na praktickém příkladu z přední německé automobilky a české firmy.

Lubomír Sláma, ředitel Act-in CZ, s.r.o., se zaměřil na téma „Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou.

Celý blok uzavřel pan Tomáš Vít, managing consultant společnosti 3Dwiser s.r.o., představil 3D tisk, jeho trendy, české firmy využívající aditivní výrobu. Dle jeho slov, jednou z hlavních překážek pro úspěšné nasazení 3D tisku v českých firmách, je nedostatečné know- how. Zmínil také studii IDC o objemu investic do 3D tisku (hardware, softrware, materiály a služby), které mají letos přesáhnout 13 milionů dolarů. Nejvíce se má vytisknout prototypů, náhradních dílů a funkčních dílů pro nové výrobky.

Tomáš Vít, managing consultant společnosti 3Dwiser s.r.o., hovořil na téma „Vyplatí se investovat do 3D tisku?“.

Tomáš Vít, Jaroslav Žlábek, Lubomír Sláma a Radomír Zbožínek při diskuzním bloku. (zleva)

Všichni řečníci zdůraznili podstatnou věc – firmy a lidé se nemusí bát technologií a změn, které sebou Průmysl 4.0 přináší, stroje nenahradí lidský faktor, pouze lidem práci ulehčí – lidé budou stále potřeba. A neméně důležitá je také otevřenost – naslouchat a otevřít se nápadům nových a často mladých inovátorů.

Nechyběly ani malé expozice firem, které vyplňovaly prostor vstupní haly.


Děkujeme ogranizátorům a všem zůčastněným řečníkům.

Charlotte Perková

Infocube s.r.o.

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]