Automotive

27. března 2019 15:30

Výroba autorádií vyladěna do posledního taktu díky pokročilému plánování

Na více než čtyřiceti linkách společnosti Panasonic Automotive Systems v Pardubicích vzniká přes 700 různých modelů autorádií a další audiotechniky pro přední světové automobilky. Výrobní proces je poměrně komplikovaný – vstupuje do něj velké množství součástek a vstupního materiálu, proces omezují i další faktory, například doba tvrdnutí. Původně řešil Panasonic plánování ve svém ERP systému SAP. Výrobu ale nebylo možné plánovat dlouhodobě a kapacity nebyly rovnoměrně rozvrženy. V této situaci bylo nutné plánování výroby řešit samostatně. S pokročilým plánováním výroby pomohla Panasonicu společnost Aimtec.

Požadavky Panasonicu

 • Synchronizace různých procesů výroby
 • Výpočet rozložení více než 700 různých výrobků na 13 linek
 • Optimalizace řazení dávek – výpočet optimální varianty z pohledu plnění termínů a všech omezujících podmínek
 • Minimalizace skladových zásob
 • Minimalizace nastavovacích časů
 • Plánování personálu na jednotlivé směny

Rutina plánovače

Fáze první a druhá: Načtení dat a tvorba plánu

Když plánovač přijde do práce, musí jako první načíst data z ERP. Na jejich základě definuje vstupní podmínky pro vytvoření plánu na příští období. APS Asprova automaticky sestaví podrobný výrobní plán, ve kterém zohlední všechna známá omezení. V Panasonicu je to třeba využití sít (zařízení, které drží tištěné desky). Ty mohou být v jednom okamžiku jen na jednom stroji; svou roli hraje i tvrdnutí pasty (lepidla) anebo doba osazení mezi první a druhou stranou desky. Systém navíc musí logicky reflektovat i návaznost jednotlivých operací a synchronizovat výrobu na dvou druzích linek. Výhodou APS Asprova je, že data pro vytvoření plánu jsou mimo ERP systém, a tak lze různé simulace vytvářet bez zásahu do ostrých dat.

Fáze třetí: Kontrola plánu

Plán vytvořený systémem plánovač ještě kontroluje. Zreviduje ho s ohledem na zákaznické požadavky a dostupné kapacity. I když i ty Asprova při tvorbě plánu do výpočtu zahrnuje, právě s ohledem na plánování směn, ale kontrolou lze odhalit například chybně zadaná vstupní data. Zdůrazněme navíc, že tvorba plánu probíhá v řádech minut.

Fáze čtvrtá: Úpravy plánu a simulace

Čas ušetřený automatickou tvorbou plánu, kdy nemusí plánovač zadávat vstupní data do různých tabulek, porovnávat je mezi sebou a vymýšlet optimální cesty, může plánovač věnovat úpravám plánu a simulacím různých situací. Změnou vstupních parametrů je možné vytvořit několik variant plánu a provést tzv. What-if analýzu (co se stane, když…). Tím získává lepší přehled o výrobě a může s dostatečným předstihem naplánovat směnnost závodu nebo hladinu skladových zásob, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.

Fáze pátá a šestá: Export plánu, vizualizace a manažerské výstupy 

Jakmile plánovač zkontroluje všechna data, plán vyexportuje – na výrobní linky, jednotlivá pracoviště i pro vedoucí závodu a společnosti. V Panasonicu každý den aktualizují plán na nejbližší 1-2 týdny, jednou týdně pak tvoří dlouhodobý výhled na 16 týdnů. Tím všichni zainteresovaní dostávají jasná a jednotná data pro svou práci. Ředitelé výroby mají přehled o tom, kolik potřebují personálu – Panasonic využívá na jedné směně 10 lidí, z nichž každý má specifické dovednosti, které Asprova do plánu zanese. Výroba se tedy přizpůsobuje lidem, nikoli naopak. Vedoucí skladu zase díky Asprově ví, jaký materiál kdy výroba potřebuje a řídí podle toho nákup a vyskladnění.

Nejdůležitější je ale samozřejmě zákazník. APS všechna omezení přetvoří v plán výroby, ve kterém navrhne optimální výrobní takt linky, synchronizuje mezi sebou jednotlivá pracoviště i výrobní linky samotné a finální montáž tak, aby Panasonic splnil termíny dodávek zákazníkovi.

Něco navíc: Více plánovačů, jeden stejný plán

Pokud na výrobním plánu pracuje více plánovačů, může to občas přinést víc škody než užitku a pracovník zodpovědný za výsledný plán musí jednotlivě porovnávat všechny plány a jejich verze. Vyvinuli jme proto tzv. paralelní plánování, tj. funkcionalitu, kdy každý plánovač může měnit oblast, za kterou je zodpovědný, ve sdíleném souboru spolu s ostatními kolegy. Centrální plánovač pak změny vidí najednou a může je schválit nebo zamítnout. Každý navíc pracuje se stejnou verzí plánu a nedochází tak k uvolnění různých informací.

Přínosy

 • Úspora času plánovače, zvýšení jeho efektivity.
 • Minimalizace nastavovacích časů.
 • Zvýšení průchodnosti výrobou.
 • Minimalizace prostojů.
 • Tvorba What-if analýz.
 • Rychlá reakce na zákaznické požadavky.
 • Okamžitý přehled a informace o výrobě.
 • Standardizace procesu plánování (snížení vlivu lidského faktoru).
 • Paralelní plánování (výrobní plán může měnit více pracovníků s právy jen pro určité operace a návrhy na úpravy se odesílají plánovači, který je schvaluje).
 • Integrace se SAP ERP.

 „Máme zhruba 700 různých modelů autorádií, se spoustou součástek a různými výrobními procesy a samozřejmě omezený počet výrobních linek. Mít všechno v jednom systému, který zvládne reagovat na nestandardní situace a zároveň obsáhne právě to obrovské množství variant a naplánovat linky efektivně a rychle, je pro nás ten největší přínos.“

Veronika Rejmanová, Production Control Supervisor, Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.


www.aimtecglobal.com

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]