Automotive

31. prosince 2023 09:41

Výroba automobilů pokračuje v meziročním růstu a v závěru roku směřuje k předkrizovým výrobním hodnotám

Od začátku roku do konce listopadu bylo na linkách tuzemských výrobců vozidel zkompletováno celkem 1 300 612 osobních vozidel, tedy o 16,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Téměř sedmnáctiprocentní nárůst zaznamenala výroba i v samotném listopadu, ve kterém bylo vyrobeno celkem 138 297 osobních vozů. Stagnaci, potažmo pokles výroby, naopak evidovali výrobci zbylých dvou sledovaných segmentů – autobusy -4,4 % (4 644 ks) a motocykly -53 % (732 ks). Výroba v kategorii vozidel s elektrickým pohonem aktuálně představuje 13,3 % z celkové produkce vozidel. Za prvních jedenáct měsíců roku 2023 bylo vyrobeno celkem 124 165 čistě elektrických osobních vozidel a 48 590 s plug-in hybridním pohonem.

„Pokračující růst výroby osobních vozidel od začátku roku, stabilizující se měsíční výroba na úrovni zhruba 130 tis. vozidel a 13,3% podíl elektrických vozidel na celkové výrobě, to jsou velmi dobré zprávy nejen pro český automobilový průmysl, ale pro celou domácí ekonomiku. Navzdory přetrvávajícím narušením dodavatelských řetězců v průběhu letošního roku, tak český autoprůmysl drží nad vodou domácí průmyslovou výrobu a přispívá ke kladnému saldu zahraničněobchodní bilance. Setrvalý zájem o česká vozidla na exportních trzích pak dává naději na přiblížení se předkrizovým hodnotám výroby z roku 2019.“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Za jedenáct měsíců tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 1 300 612 osobních vozidel, tj. meziročně o 16,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Elektrických automobilů bylo v daném období vyrobeno 172 755 ks a jejich podíl na tuzemské produkci představuje 13,3 %. Celkem bylo vyrobeno 124 165 bateriových BEV a 48 590 plug-in hybridních vozidel.

Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech v lednu až listopadu 807 463 osobních automobilů (+26,9 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo vyrobeno 104 665, tj. 13 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 82 697 vozidel bateriových a 21 968 vozidel plug-in hybridních.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních jedenáct měsíců vyrobeno celkem 317 500 vozidel, tj. o 6,9 % víc než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu vozidel mělo 41 468 čistě elektrický a 26 622 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy vyrobené v Nošovicích tvoří 21,4 % z celkové tuzemské produkce značky.

Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v daném období 175 649 zkompletovaných automobilů, tedy o 10 036 vozidel méně než ve stejném období minulého roku. Negativní kumulativní výsledky za prvních jedenáct měsíců jsou zapříčiněny únorovými – březnovými a srpnovými – zářijovými odstávkami výroby, které byly způsobeny nedostatkem komponent pro výrobu. V samotném měsíci listopadu naopak kolínská automobilka potvrdila návrat k plné výrobní kapacitě a vyrobila 22 328 vozidel, tedy o 3 % (tj. 649 vozů) více než v listopadu loňského roku.

Autobusy
Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V prvních jedenácti měsících bylo v České republice vyrobeno celkem 4 644 autobusů, tedy o 215 méně (-4,4 %) než ve stejném období loňského roku. Ve vysokomýtskému IVECO CR bylo vyrobeno 4 303 autobusů (-1,5 %). Meziročně nižší výrobní výsledky evidoval i libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 323 autobusů, tedy o 132 méně než v daném období loňského roku (-29 %). Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 18 vyrobených minibusů (-14,3 %). V segmentu  elektrických pohonů bylo za leden až listopad vyrobeno celkem 21 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy.

Motocykly
Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v loňském roce. V lednu až listopadu sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 732 motocyklů (-53 %), v meziročním absolutním srovnání tedy o 825 motocyklů méně než v předchozím roce.

 


Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, testování a certifikaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu  společného cíle – zabezpečení trvalé konkurenceschopnosti sektoru.

Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř 10 procenty. Přímo zaměstnává zhruba 180 tisíc pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500 tisíc. V roce 2022 bylo v České republice vyrobeno 1 249 281 silničních vozidel všech typů, z nichž 1 217 787 představovaly osobní automobily. Více informací o českém automobilovém průmyslu najdete na www.autosap.cz.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]