Automotive

13. března 2017 12:13

Technologie Seco Duratomic pro obrábění ocelí a litin

TP3501/TP2501/TP1501/TP0501 A TK1501/TK0501

Soustružení ocelí je stále jedním z nejvyužívanějších výrobních procesů na světě. Uvedením technologie Duratomic třídy TP2500 v roce 2007 se značka Seco dostala na vedoucí pozici v tomto oboru. V uplynulých 10 letech pak pokračoval rozsáhlý výzkum dalších možností této technologie a vývoj nových povlaků. Díky implementaci všech poznatků máme nyní k dispozici šest nových řezných materiálů: TP3501, TP2501, TP1501 a TP0501 pro soustružení ocelí a dvojici TK1501 a TK0501 pro obrábění litiny. Tyto nové třídy zachovávají všechny výhodné vlastnosti svých předchůdců a přidávají navíc jak vyšší odolnost proti otěru, tak zároveň i houževnatost. To vše posouvá možnosti zvýšení produktivity, spolehlivosti i trvanlivosti nástrojů na zcela novou úroveň.

Nová úroveň povlakování břitových destiček
Technologie Duratomic představuje první průmyslové využití řízeného povlakování α­‑fáze Al2O3 a mění tak zásadně přístup k aplikaci břitových destiček. Řízením růstu a uspořádání atomů a krystalů ve vrstvě povlaku se podařilo zlepšit mechanické vlastnosti a tepelnou i chemickou odolnost. V kombinaci se zvýšenou houževnatostí tak výkonnost značně převyšuje možnosti původních Al2O3 povlaků. Nové povlaky navíc snižují tendenci ulpívání obráběného materiálu na břitu nástroje. S technologií Duratomic 2. generace tak přichází na trh komplexní sortiment břitových destiček, optimalizovaných pro vysoké a spolehlivé výkony v širokém spektru aplikací. Vynikající vlastnosti jsou ještě doplněny o snadnou detekci opotřebení řezných hran, umožňující rychlé posouzení využití všech břitů na destičce, což přispívá jednak k lepšímu využití nástrojů, a také snižuje zatěžování životního prostředí. Nové třídy TPx501 a TKx501 představují zatím vrchol tohoto snažení v aplikacích soustružení ocelí a litiny.

TP – třídy pro obrábění ocelí
Nová třída TP3501 je posledním článkem ucelené řady řezných materiálů pro soustružení ocelí. Třídy TP2501, TP1501 a TP0501 byly uvedeny na trh již před dvěma lety a jsou v praxi hojně využívány a oceňovány pro své unikátní vlastnosti. Oproti původní technologii Duratomic z roku 2007 jsou vlastnosti základního materiálu i povlaku každé ze tříd optimalizovány pro dosažení nejlepší výkonnosti. Třída TP3501 je určena pro aplikace vyžadující vysokou houževnatost břitu. Zajišťuje vysokou spolehlivost výroby v situacích, kdy je prioritou bezpečnost namísto vysokých řezných parametrů. Kromě soustružení ocelí je velmi vhodná také pro obrábění nerezů. Třída TP2501 se nejlépe uplatní v případech, kdy je požadována vysoká všestrannost pro různé aplikace a podmínky obráběcího procesu nejsou ideální. Přispívá k vysoké výkonnosti tam, kde se střídají priority bezpečnosti výroby s vysokou produktivitou u obrobků z různých ocelových materiálů. Vlastnostem tohoto typu řezného materiálu vyhovuje až 25 % soustružnických operací v ocelích, navíc se velmi osvědčil také při obrábění superslitin. Třída TP1501 je bezesporu první volbou pro vysokovýkonné aplikace vyžadující velkou odolnost vůči otěru za vyšších řezných rychlostí. Požadavky na takové vlastnosti představuje až 20 % soustružnických operací, a to zejména při zpracování měkčích a nízkolegovaných ocelí. Materiál TP0501 je určen pro dosahování vysoké produktivity při velmi vysokých řezných rychlostech. Vyžaduje stabilní podmínky procesu, dokáže však zachovat vysokou rozměrovou přesnost i za vyššího tepelného zatížení. Je velmi výhodný pro obrábění silně abrazivních ocelových materiálů.

TK – třídy pro obrábění litiny
Technologie Duratomic pro soustružení litiny byla poprvé představena v roce 2013 jako třídy TK2001 a TK1001. Dalším vylepšením jejich vlastností směrem ke zvýšení výkonnosti a produktivity představují nové materiály TK1501 a TK0501, vhodné pro soustružení jak šedé, tak také nodulární tvárné litiny. Třída TK1501 je zvláště vhodná pro obrábění nodulární tvárné litiny v nejrůznějších aplikacích při velmi dobré otěruvzdornosti, dané povlakováním technologií Duratomic. Lze ji použít jak na produktivní hrubování, tak i pro případy, kdy je řezná rychlost omezená (litiny i oceli). Velmi dobré výsledky výkonnosti a bezpečnosti procesu přináší kombinace TK1501 s novou geometrií MR9. TK0501 představuje první volbu pro dosažení vysoké produktivity při soustružení šedé litiny a vysoké bezpečnosti při obrábění dalších litinových materiálů. Tato třída se vyznačuje dlouhou životností a vysokou produktivitou i u tvárných litin. Až v jedné třetině takových případů překonává při plynulých řezech výkony třídy TK1501. A navíc, v kombinaci s novou geometrií MR9 si dokáže poradit i s řezy přerušovanými.

Detekce použití řezných hran
U všech těchto nových břitových destiček s technologií Duratomic vychází Seco vstříc požadavkům zákazníků na snižování odpadů a přesnou detekci použití řezných hran. Na první pohled tak lze určit, zda již byly všechny řezné břity nasazeny, přičemž tato vlastnost v žádném směru nesnižuje výkonnost břitových destiček. Jde jen o to, aby byly projevy nasazení břitu maximálně kontrastní a okamžitě rozpoznatelné v běžné praxi obrábění. U klasického TiN povlaku zlaté barvy nejsou známky použití břitu zprvu příliš zřetelné a povlak navíc často snižuje výkonnost destiček. Pokud má břitová destička barvu černou, je opotřebení obtížně rozpoznatelné, avšak, například v případě původního provedení Duratomic, zlepšuje výsledné vlastnosti nástrojů. Povrchová vrstva v barvě chromu však v celkovém konceptu výkonnost udržuje a současně dává jasný signál o použití břitů.

Karbidové třídy pro jakékoli požadavky
I když jsou potřeby a podmínky aplikací provoz od provozu rozdílné, hlavní oblasti využití nových tříd Duratomic lze zcela jasně definovat:
Všeobecné strojírenství
Třídy TP3501, TP1501 a TK1501 zajišťují vyváženou produktivitu ve většině příslušných aplikací. Třída TP2501 je využitelná univerzálně, s dobrou výkonností v aplikacích obrábění ocelí, nerezových ocelí a superslitin.
Automobilový průmysl (prvovýrobci a subdodavatelé)
Pro optimalizace procesů lze využít všech nových tříd Duratomic. Výchozí volbou pro obrábění ocelí je přitom TP1501, v oblasti obrábění litiny je to třída TK1501.
Výroba ložisek (pro automobilový průmysl a další segmenty)
I zde je využitelný celý sortiment Duratomic. TP0501 je obvykle nejvýkonnějším řešením, třídy TP2501 a TP1501 mohou pomoci při optimalizaci konkrétních obráběcích operací.

Nejlepší průmyslové řešení pro obrábění ocelí a litin

  • Funkce Edge Intelligence usnadňuje maximální využití každé řezné hrany.
  • Technologie Duratomic přináší výrazné zvýšení výkonnosti.
  • Sortiment zahrnuje 6 variant karbidových tříd, přizpůsobených různým aplikacím. Čtyři nové třídy pro obrábění ocelí (TP3501, TP2501, TP1501 a TP0501) a dvě pro operace v litinách (TK1501 and TK0501) pokrývají celou aplikační oblast soustružení těchto materiálů.
  • Detekce použití břitů vede k lepšímu hospodaření s nástroji – snižuje se riziko a četnost přehlédnutí nepoužitých břitů na destičkách před jejich vytříděním do odpadu, což přispívá k maximálnímu ekonomickému využití pořízených nástrojů.

Seco Tools CZ, s. r. o.
Olomoucká 178a, 627 00 Brno
Tel: +420 530 500 811
Fax:+420 530 500 810
seco.cz@secotools.com
www.secotools.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]