Automotive

02. srpna 2022 11:04

Technologie odstraňování otřepů a zušlechťování povrchu pro automobilový průmysl: Splnění specifikací povrchové úpravy v udržitelném, efektivním a flexibilním výrobním prostředí.

Alternativní pohonné systémy nebo konvenční spalovací motory, lehké konstrukce nebo využití 3D tisku pro sériovou výrobu vozidel… Všechny komponenty, které se používají při výrobě automobilů, mají jedno společné: jejich povrchová úprava musí plně odpovídat technickým specifikacím! Společnost Rösler nabízí široké spektrum řešení pro otryskávání, broušení a 3D post processing spolu s rozsáhlými zkušenostmi v automobilovém průmyslu. Díky tomu je společnost schopna řešit nejrůznější úkoly v oblasti povrchových úprav procesně bezpečným, efektivním, srozumitelným a udržitelným způsobem.

Rychlý technologický vývoj v automobilovém průmyslu má dalekosáhlé důsledky i pro povrchové úpravy. To platí nejen pro komponenty používané v systémech alternativních pohonů a samořídících automobilech. Vyšší nároky na povrchovou úpravu se vztahují i na konvenční pohonné systémy se spalovacími motory. Optimální povrchová úprava zajišťuje menší ztráty třením, nižší spotřebu paliva a nižší emise. Kromě toho minimalizuje vibrace a opotřebení součástí vystavených vysokému zatížení. Dalším klíčovým faktorem je použití lehkých materiálů, které mají v automobilovém průmyslu dlouhou tradici, bez ohledu na použité pohonné systémy. Všechny tyto faktory podtrhují důležitost úlohy funkce povrchové úpravy. V souladu s tím rychle roste počet hliníkových, hořčíkových a 3D tištěných součástí. Individualizované a personalizované automobily jsou dalším důvodem, proč musí povrchy součástí splňovat zcela nové optické a haptické požadavky. Dalším trendem je potřeba zpružnit výrobní operace a snížit náklady na pracovní sílu. Společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH jako kompetentní a dlouhodobý partner automobilových společností a jejich dodavatelů intenzivně pracuje na zajištění vhodných zařízení a procesů. Společnost vyvinula inovativní řešení pro povrchovou úpravu v oblasti otryskávání, omílání a post processingu 3D tištěných dílů. Pomáhá tak zákazníkům organizovat jejich výrobní operace udržitelným způsobem, který šetří zdroje.

 

V minulosti se v automobilovém průmyslu používala aditivní výroba především pro rychlou výrobu prototypů a pilotní výrobu. Dnes se 3D tisk stále častěji používá pro sériovou výrobu standardních součástí. Díky inovativnímu vývoji AM Solutions – 3D post processing nahrazuje manuální operace nákladově efektivními automatizovanými systémy. To umožňuje automobilovému průmyslu zachovat přísné standardy kvality i pro postprocessing 3D tištěných komponentů.

 

Dokončovací operace pro elektromobily

Vozidla poháněná bateriemi nebo palivovými články a vozidla připojitelná k elektrické síti obsahují velké množství elektrických a mechatronických součástí. Patří mezi ně konektory, desky plošných spojů a přípojnice. Tyto součásti musí pro přenos energie vést vysoké proudy, a proto je pro spolehlivou funkci rozhodujícím kvalitativním parametrem absence otřepů a čistota dílů. Pro tento úkol povrchové úpravy představuje technologie hromadného broušení – omílání vysoce efektivní a ekonomické řešení. Vyladěním zařízení a spotřebního materiálu (omílací tělíska a compoundy), které jsou vyvinuty a vyráběny ve vlastní režii, zajišťuje společnost Rösler trvalé dosažení požadované povrchové úpravy v krátkých časových cyklech. Proces omílání se používá také pro odjehlení a broušení dílů vyrobených z mědi a různých druhů výlisků. Měděné tyče se stále častěji používají jako materiál při výrobě rotorů, zatímco ohýbané a lisované součásti se používají pro všechny druhy pouzder a krytů.

 

Snížení tření a opotřebení

Tření způsobuje nejen zvýšené opotřebení a spotřebu paliva. Vznikají také nežádoucí emise hluku, vibrace a zvýšené teploty. Minimalizace tření je proto důležitým cílem u součástí vozidel poháněných bateriemi nebo spalovacími motory. Optimálního vyhlazení povrchu součástí, jako jsou ozubená kola, vačkové hřídele a pístní kroužky a klikové hřídele, se dosahuje pomocí plně automatických omílacích systémů, například vlečným broušením a leštěním. Povrch součásti se nejen vyhladí na požadovanou drsnost, kromě toho jsou součásti také kompletně odjehleny. Takové multifunkční dokončovací operace v jednom procesu přinášejí výrazné úspory nákladů a opakovatelné výsledky opracování.

Kompaktní otryskávací stroje s automatizovanou manipulací s obrobky umožňují kontinuální zpracování obrobků a odlitků z neželezných kovů v požadovaných časových cyklech. To zahrnuje odstraňování písku, odjehlování a homogenizaci povrchu. Díky své kompaktní konstrukci lze otryskávací stroje snadno integrovat do automatizovaných výrobních linek.

Otryskávání součástí z lehkých slitin v rámci výroby 

Jedním z hlavních problémů vozidel poháněných bateriemi je dosažení maximálního dojezdu bez nutnosti dobití baterie. U vozidel se spalovacím motorem je třeba snížit spotřebu paliva a emise. To vede k rostoucímu používání neželezných kovů, jako je hliník a hořčík. Tyto materiály se používají k výrobě nosičů statoru, skříní, součástí pohonu, upínacích prvků náprav a držáků kol jako pískové odlitky, tlakové odlitky a výkovky. Po procesu výroby musí být tyto součásti zbaveny písku, otřepů a jejich povrch musí být homogenizován. Pro tyto úkoly vyvinula společnost Rösler kompaktní otryskávací stroje s otočnou komorou a automatizovanou manipulací s obrobky. Vzhledem k malým rozměrům lze zařízení snadno integrovat do výrobních linek, a umožnit tak kontinuální průběžné opracování dílů.

 

Aditivní výroba pro sériovou produkci

V minulých letech se 3D tisk využíval především pro rychlou výrobu prototypů a malých pilotních sérií. Dnes se aditivní výroba stále častěji využívá pro sériovou výrobu. V nedávno zveřejněné zprávě SmarTech Analysis se očekává, že výroba standardních automobilových dílů vytištěných 3D tiskem dosáhne do roku 1929 objemu prodeje 9 miliard amerických dolarů. V roce 2019 činil celkový objem 1,39 miliardy amerických dolarů. Tento explozivní vývoj se stal možným díky zdokonalení technologie tiskáren, lepším metodám tisku a novým, vylepšeným materiálům. Mezi četné výhody 3D tisku patří vysoká volnost designu, jejímž výsledkem jsou lehčí součásti složitějších tvarů. Kromě toho 3D tisk umožňuje personalizaci vnějších a vnitřních součástí, což je důležitý aspekt pro odlišení výrobků. Úspěšné využití moderních tiskových systémů pro sériovou výrobu však nezávisí pouze na udržitelných procesech tisku a nižších nákladech na kus. Stejně tak závisí na hospodárném a důsledném post processing 3D vytištěných komponent. V tomto ohledu nabízí společnost „AM Solutions – 3D post processing technology“ inovativní řešení, která splňují požadavky průmyslu. Tato divize v rámci skupiny Rösler se specializuje na automatizovaná řešení post processingu pro velkosériovou výrobu. V uplynulých letech získala cenné zkušenosti v široké oblasti různých aplikací.

Ať už se jedná o odstraňování otřepů nebo snižování drsnosti povrchu – technologie omílání zvládá tyto úkoly v automatizovaných systémech s konzistentními výsledky a s nízkými náklady. Možné je také opracování jednotlivých kusů s dokončováním cílených ploch na obrobcích.

Reprodukovatelnost požadavků na čistotu dílů

Dalším důležitým kritériem kvality se stala čistota součástí. Zejména na elektronické součástky v elektromobilech se vztahují nejpřísnější požadavky na čistotu. Pro splnění těchto požadavků nabízí společnost Rösler řadu pásových, bubnových a komorových mycích strojů, které lze snadno propojit s otryskávacím systémem, omílacím zařízením případně zařízením na post processing. Vzhledem k tomu, že mycí stroje jsou vyráběny ve vlastní režii, lze je dokonale přizpůsobit celému procesu pro dosažení optimálních výsledků čištění. Zejména při propojení mycích strojů s omílacími zařízeními lze snadno míchat procesní kapaliny. V závislosti na tvaru obrobku může být takové míchání minimální. Pro zajištění bezpečného provozu celé linky je však nezbytné, aby obě procesní kapaliny byly kompatibilní a neměly negativní vliv na výsledky procesu. Společnost Rösler nabízí ekologicky šetrné směsi, které jsou navrženy pro process omílání i mytí, a zaručují tak vysoký stupeň stability procesu

 

Vývoj procesů pro široké spektrum aplikací

Rozdílné požadavky na nové komponenty, materiály a výrobní metody vyžadují mimo jiné vývoj nových nebo úpravu stávajících dokončovacích procesů. Díky desítkám let zkušeností a know-how z mnoha realizovaných projektů v mnoha průmyslových odvětvích, jako je letectví, automobilový průmysl, lékařská technika, strojírenství atd., má společnost Rösler pro tyto úkoly jedinečnou kvalifikaci. Další výhodu pro zákazníky představuje skutečnost, že společnost Rösler udržuje dobře vybavená zákaznická a zkušební centra. To usnadňuje vývoj dokončovacích procesů v reálných výrobních podmínkách.

 

Automatizace a digitalizace na míru

Specialisté společnosti Rösler vyvíjejí automatizovaná řešení dokonale přizpůsobená individuálním požadavkům zákazníků a stávajícímu výrobnímu prostředí. Ta zahrnují nejen manipulaci s obrobky, ale také integraci do nových nebo již existujících výrobních linek. Lze dodat i vhodné monitorovací systémy pomocí Data-Matrix-Code nebo s vizualizačními systémy.

Kromě toho nabízí společnost Rösler se svou značkou Smart Solutions také softwarové a hardwarové balíčky pro digitalizaci operací omílání a otryskávání. U otryskávacích zařízení to zahrnuje především provozní parametry, které určují kvalitu tryskání a ovlivňují údržbu zařízení. U procesu omílání a zušlechťování se často zaměřuje na monitorování a údržbu systémů recyklace procesní vody.

 

Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby
a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček
a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.


Detailní informace naleznete
na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]