Automotive

11. května 2017 17:24

Systémové řízení logistiky v AAS Automotive zajišťuje společnost AIMTEC

Společnost AAS Automotive, vyrábějící střešní nosiče a další exteriérové a interiérové hliníkové díly do aut, zavádí systém DCIx pro řízení interní logistiky. DCIxWMS od firmy AIMTEC eviduje veškeré pohyby s materiálem a hotovými výrobky za prokazatelného dodržování pravidel FIFO. Systém bude také podporovat procesy s vratnými obaly a kooperace. Zároveň bude propojen se stávajícím informačním systémem HELIOS Orange. Projekt byl zahájen v lednu 2017 a do produktivního provozu bude spuštěn v květnu tohoto roku. V dalších fázích plánuje firma AAS Automotive zavést řešení i pro sběr dat z výroby (MES), řízení kvality (QMS), podporu komunikace s dodavateli (Portal) a zajištění expedice v režimu Just­‑in­‑Time (JIT).

DCIxWMS podporuje kooperace
Společnost AAS Automotive se sídlem v Bakově nad Jizerou zahájila spolupráci s firmou AIMTEC v lednu 2017 implementací systému DCIxWMS pro řízení a evidenci logistických toků ve skladech materiálu a hotových výrobků. Hlavními důvody pro zavedení systému DCIx je splnění zákaznických požadavků na prokazatelné řízení materiálových toků, kontrola doby expirace skladovaných materiálů, kontrola pravidel FIFO při výdeji materiálu a při expedici, detailní evidence skladových zásob přes jednotlivé manipulační jednotky a jasná historie pohybů (transakcí) pro každou manipulační jednotku.
Systém DCIxWMS bude zároveň podporovat procesy s kooperanty, kterým firma AAS Automotive posílá rozpracované výrobky k povrchové úpravě a následně je přijímá zpět. DCIxWMS zabezpečuje správnou expedici i příjem od kooperačních firem.

Pokrytí procesů s vratnými obaly
Dalším z požadavků je zajištění evidence obalového konta. Firma AAS Automotive pracuje jak s vlastními, tak i zákaznickými obaly. U zákaznických obalů je potřeba zajistit eliminaci pokut od zákazníka za nevrácený obal. U vlastních obalů je nutné sledovat pohyby mezi AAS a kooperanty a snížit ztráty v oběhu. Systém DCIx bude integrován s informačním systémem HELIOS Orange. Spuštění do produktivního provozu se uskuteční v květnu 2017.
„Společnost AIMTEC jsme si vybrali zejména pro její reference ze segmentu automobilového průmyslu. Očekáváme od projektu mimo jiné předání zkušeností z předchozích implementací a konfigurovatelnost systému DCIx podle našich požadavků. Dalším důvodem spolupráce je možnost rozšíření do dalších oblastí, jako je výroba a kvalita,“ vysvětluje Renata Hurdálková, vedoucí logistiky AAS Automotive.

Budoucí spolupráce se společností AIMTEC
Po implementaci systému DCIx ve skladech je v plánu jeho rozšíření i do oblasti výroby pro sběr dat ze strojů a montážních pracovišť. Cílem bude sledovat efektivitu výroby (OEE) a zajištění zpětné sledovatelnosti (traceability). Pro zvýšení kvality v oblastech vstupní kontroly a výroby je plánována implementace modulu QMS, který umožňuje definovat pravidla kvality a kontrolní plány, nebo evidovat reklamace, a na základě těchto dat tvořit například reporty hodnocení dodavatelů. Spolupráce bude pokračovat rozšířením systému DCIx o modul JIT pro zpracování odvolávek a řízení expedice zákazníkům v režimu Just­‑In­‑Time. Následně je plánována implementace DCIx u dodavatelů, kdy společnost AAS bude vystavovat své objednávky na modul Portal a dodavatelé zde budou objednávky potvrzovat, tisknout štítky na základě požadavků AAS Automotive a odesílat ASN.

AAS Automotive, s. r. o.
Předmětem činnosti společnosti je výroba podélných a příčných střešních nosičů, interiérových a exteriérových hliníkových dílů do automobilového průmyslu, zejména do OEM. Firma expanduje na nové trhy se střešními nosiči a vyvíjí další interiérové a exteriérové díly, jako jsou například přední masky, nástupní lišty, bateriové výztuhy v karosérii. K výrobě produktů jsou využívány nejmodernější technologie tahového ohýbání, strojního řezání, frézování a sváření. Ke zvyšování kvality, efektivnosti výroby a snižování nákladů jsou zaváděny nejmodernější nástroje z oblasti
štíhlé výroby.

www.aimtec.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]