Automotive

19. října 2018 14:13

Společnost ABB je předním dodavatelem průmyslových robotů, modulárních výrobních systémů a služeb pro automobilový průmysl

Poskytujeme širokou škálu řešení pro výrobce působící v automobilovém průmyslu kdekoliv na světě. Naším cílem je poskytovat efektivní řešení a pomáhat tak těmto výrobcům zlepšovat produktivitu, kvalitu výrobků a bezpečnost pracovníků.

Společnost ABB dodává standardizovaná řešení pro různé aplikace používané ve výrobním procesu. Využívá rozsáhlé a hluboké know­‑how v oblasti výrobních procesů, ať již se jedná o výrobu dílů, jako jsou bloky či hlavy válců, polorámy, kola z hliníkových slitin či části karosérie, díky němuž je schopná poskytovat robotická řešení pro vysokotlaké lití, gravitační a nízkotlaké lití či odlévání do pískových forem.
Společnost ABB spolu se svými partnery, jako jsou výrobci strojů a systémoví integrátoři, poskytuje řešení pro tlakové vstřikování, vyjímání odlitků, odstraňování otřepů, tryskání a řezání odlitků. Ve slévárnách pro nízkotlaké lití jsou roboty ABB široce používány při aplikacích od odlévání po povrchovou úpravu a paletizaci. Robotizace zkracuje dobu výrobních cyklů, když se v rámci výrobních procesu upaltňuje zejména při vkládání, podávání a máčení dílů, nebo manipulaci a lepení u lití do pískových forem.
Průmyslové roboty ABB se rovněž uplatnují při výrobě částí podvozků a karoserií, kam patří například spodní nosná část karosérie, boční části karosérie, demontovatelné části karosérie (dveře a kapota) a výfukový systém. Ve své podstatě nabízí ABB řešení pro robotizaci ve všech oblastech automobilové výroby. Kromě výše zmíněných oblastí nabízíme řešení pro výrobu exteriérových součástí, kam patří například nárazníky, plastové součásti karosérie, palivová nádrž, ozdobné lišty a vnější osvětlení. Dále poskytujeme systémy pro výrobu autoskel, od vkládání do chladicí pece po paletizaci výrobků a v neposlední řadě se roboty ABB uplatňují i při výrobě interiérových částí jako přístrojových desek, sedadel, čalounění, koberců nebo airbagů.

Naše řešení pro montážní linky motorů a převodovek zajišťují flexibilní a efektivní výrobu.
Základními činnostmi v této oblasti je montáž a zkouška systémů pro montážní linky na výrobu motorů, převodovek a hnacích ústrojí. Přístup ABB je založen na využívání standardních základních komponentů a funkčních skupin se společným rozhraním. Tento přístup umožňuje našim systémům využívat standardní moduly a konfigurovat je tak tak, aby co nejlépe vyhověly potřebám našich zákazníků. Společnost ABB je rovněž zastáncem flexibility v oblasti objemu výroby a používaných procesů. Naše standardy nám proto umožňují využívat modulární systémy a maximálně se tak přizpůsobovat potřebám technologií, které zákazník využívá, a zároveň jeho finančním možnostem.
Významnou kapitolou v oblasti automobilové výroby je rovněž výroba karoserií, kde ABB nabízí celou řadu výrobních systémů od standardizovaných výrobních modulů vytvářejících na principu „plugand produce“ miniaturní „montážní zóny“ až po vysoce flexibilní modulární řešení AsemblyFlex se schopností využívat různé sady nástrojů na výrobní lince je možné vyrábět různé modely vozidel bez nutnosti úpravy základní infrastruktury výrobního závodu. Tato řešení zaručují dlouhou dobu bezporuchového provozu, nižší provozní náklady, kratší čas realizace a vyšší flexibilitu pro vaši výrobu.
Díky dlouholetým technologickým výzkumům naše řešení ještě více zjednodušila a standardizovala různé procesy nezbytné pro výrobu automobilů. Společnost ABB disponuje širokým know­‑how v oblasti výrobích procesů, které jí umožňuje nabízet řešení, v nichž nacházejí rozsáhlé uplatnění roboty a robotické systémy.


ABB s. r. o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
tel.: 800 312 222
kontakt@cz.abb.com
www.abb.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]