Automotive

04. dubna 2019 06:03

SPIROL: Jak správně zkombinovat závitové inzerty a pouzdra proti praskání plastů

V aplikacích, kde dochází k montáži dvou plastových dílů k sobě, je třeba v jednom dílu vhodně použít kovové pouzdro-zálisek tak, aby nedocházelo při šroubovém spojení k deformaci tečením či praskání a tím pádem k uvolňování spoje vlivem snížení silového působení mezi šroubem a závity inzertu ve druhém komponentu.


Podobně jako závitové inzerty, kovová pouzdra jsou použita pro zajištění kvality šroubového spoje v plastových komponentech a sestavách. Když je šroub utáhnut na určitý točivý moment a je dosaženo požadovaného silového působení v závitech, dojde ke stlačení a deformaci plastového materiálu montovaného vrchního dílu. Kovové pouzdro absorbuje axiální sílu, která působí na plast během utahování spoje, a ochraňuje tak plast před nadměrnou kompresí materiálu. Bez použití tohoto pouzdra by došlo k nadměrné deformaci plastu až tečení a tím i k uvolnění a možnému selhání spoje. Kovové pouzdro zajišťuje, že spoj zůstane nepoškozený a plně funkční po celou dobu života produktu.

Aby dané pouzdro fungovalo správně, mělo by ve spojení se závitovým inzertem dosedat na plochu inzertu tak, že kompresní silou není zatížen plast, ale v kontaktu jsou oba metalické díly. Vnitřní průměr pouzdra je navržen tak, aby byl větší, než vnější průměr montovaného šroubu, ale zárověň menší než průměr vstupního otvoru závitového inzertu, čímž se zamezí vytrhnutí závitového inzertu z plastu.

SPIROL inzerty s hlavou jsou navrženy se zvětšenou plochou pro lepší zajištění kontaktu s pouzdrem. Vždy je třeba každnou takovouto aplikaci podrobněji posoudit a vybrat nejvhodnější řešení ve stadiu designu.

Jestliže je průměr vstupu inzertu příliš malý v porovnání s vnitřním průměrem pouzdra, potom je možné použít speciální pouzdro se zmenšenou vůlí mezi stěnou pouzdra a montážním šroubem, neboli zvětšit tloušťku stěny pouzdra a změnšit vnitřní průměr. Toto samozřejmě ale povede k redukci dovolené odchylky pro pozici díry a k větším požadavkům na přesnost slícování. Pokud je kontaktní plocha inzertu nedostačující pro dosednutí kovového pouzdra, musí se použít jediného řešení, kdy pouzdro dosedne přímo na plast. Zde je nutno správně volit plastový materiál s dobrou odolností proti deformaci tečením v kombinaci s co nejsilnější stěnou pouzdra pro co nejlepší rozmístění silového působení. V každém případě zde bude muset být zohledněna možnost selhání spoje vytažením inzertu z plastového komponentu a musí tedy být zabráněno možnosti překročení dovoleného utahovacího momentu.

www.spirol.com

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]