Automotive

11. května 2017 14:24

Průzkum na veletrhu EuroBLECH: Země EU zůstávají klíčovým trhem pro průmysl zpracování plechu

Další veletrh EuroBLECH se bude konat v době od 23. do 26. října 2018 v Hannoveru

Veletrh EuroBLECH 2016, který se konal loni na podzim, byl z hlediska mezinárodního průmyslu zpracování plechu považován za velmi úspěšný. Jedním z hlavních témat 24. mezinárodního veletrhu technologií zpracování plechu byl celkový trend digitalizace a automatizace výrobních procesů.

Inovativní duch průmyslového sektoru vedl k 2% rozšíření celkové výstavní plochy a počtu návštěvníků ve srovnání s předchozí akcí. Veletrh EuroBLECH 2016 navštívilo celkem 60 636 lidí ze 102 zemí. Na čisté výstavní ploše 87 800 m2 předvedlo své výrobky a služby celkem 1 505 vystavovatelů ze 41 zemí.
Výsledky průzkumu na veletrhu,1 které byly právě shromážděny, potvrzují renomovanou pozici veletrhu v rámci mezinárodního průmyslu zpracování plechu i jeho pozici přední průmyslové akce. Průzkum navíc ukazuje některé důležité průmyslové trendy na trzích a ekonomickou situaci průmyslového sektoru.
Vystavovatelé zhodnotili ekonomickou situaci průmyslu zpracování plechu jako mnohem příznivější než před dvěma lety. V průzkumu téměř 70 % vystavovatelů z Německa a 40 % vystavovatelů z jiných zemí hodnotilo stávající ekonomickou situaci jako pozitivní, nárůst byl o 6 % a 5 % v porovnání s předchozími veletrhy.
Podle průzkumu mezi vystavovateli byly hlavní důvody návštěvy ze strany vystavovatelů přilákat nové zákazníky a dostat se na nové trhy. Hlavními cílovými trhy pro výrobce a poskytovatele strojů a řešení pro zpracování plechu byly země EU, zejména pak Německo následované dalšími evropskými zeměmi, Asií a americkými státy. Vystavovatelé při dotazu na klíčové budoucí trhy uváděli Německo, USA, Čínu, Rusko a Polsko.
Mezinárodní obchodní aktivity tak jsou hlavním předmětem zájmu průmyslu zpracování plechu. Díky vysoké mezinárodní účasti odrazil EuroBLECH 2016 význam globálních obchodních kontaktů: 54 % vystavovatelů a 39 % návštěvníků bylo podle celkového záznamu ze zemí mimo Německo.
Hlavní nárůst v počtu návštěvníků byl zaznamenán ze zemí EU jiných než Německa (+ 11 %) a z Asie (+ 46 %). Počet návštěvníků z Ameriky naopak o čtvrtinu poklesl. Došlo k určitým posunům, pokud jde o země, z nichž byla většina návštěvníků: Itálie v tomto seznamu znovu získala 3. místo, hned za Německem a Nizozemskem. Zatímco počet návštěvníků z Turecka a USA mírně poklesl, poprvé se na seznamu 15 zemí s nejvíce návštěvníky umístilo Rumunsko a na tento seznam se vrátila také Indie.
Podle průzkumu mezi návštěvníky tvoří valnou většinu všech zúčastněných vysoce kvalifikovaní odborníci s rozhodovací a nákupní pravomocí. 84 % návštěvníků veletrhu EuroBLECH 2016 představovaly osoby zodpovědné za rozhodování nebo nákup a téměř polovina všech návštěvníků (45 %) do Hannoveru přijela s konkrétními investičními plány. Procento návštěvníků z jiných zemí než Německa, kteří byli definitivně rozhodnutí pro nákup, bylo ještě vyšší (57 %). Počet nových a stávajících návštěvníků byl přibližně stejný. Celkem 28 % návštěvníků veletrhu EuroBLECH 2016 v průzkumu uvedlo, že nenavštívili jiný veletrh.
Vystavovatelé i návštěvníci hodnotili veletrh jako celek, jeho organizaci, marketing i místo jako skvělé. Tři čtvrtiny všech vystavovatelů na místě potvrdily svůj záměr znovu vystavovat i na příštím veletrhu.
Průzkum na veletrhu ukázal, že tři čtvrtiny všech vystavovatelů a návštěvníků dávají přednost konání veletrhu od úterý do pátku. EuroBLECH 2018 se tedy bude konat v období od 23. do 26. října 2018.

Zdroj: EuroBLECH Press Office

1 EuroBLECH je oficiálně řízený veletrh pod záštitou agentury FKM, což je společnost
pro dobrovolnou kontrolu statistik veletrhů a výstav.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]