Automotive

11. května 2017 14:24

Průzkum na veletrhu EuroBLECH: Země EU zůstávají klíčovým trhem pro průmysl zpracování plechu

Další veletrh EuroBLECH se bude konat v době od 23. do 26. října 2018 v Hannoveru

Veletrh EuroBLECH 2016, který se konal loni na podzim, byl z hlediska mezinárodního průmyslu zpracování plechu považován za velmi úspěšný. Jedním z hlavních témat 24. mezinárodního veletrhu technologií zpracování plechu byl celkový trend digitalizace a automatizace výrobních procesů.

Inovativní duch průmyslového sektoru vedl k 2% rozšíření celkové výstavní plochy a počtu návštěvníků ve srovnání s předchozí akcí. Veletrh EuroBLECH 2016 navštívilo celkem 60 636 lidí ze 102 zemí. Na čisté výstavní ploše 87 800 m2 předvedlo své výrobky a služby celkem 1 505 vystavovatelů ze 41 zemí.
Výsledky průzkumu na veletrhu,1 které byly právě shromážděny, potvrzují renomovanou pozici veletrhu v rámci mezinárodního průmyslu zpracování plechu i jeho pozici přední průmyslové akce. Průzkum navíc ukazuje některé důležité průmyslové trendy na trzích a ekonomickou situaci průmyslového sektoru.
Vystavovatelé zhodnotili ekonomickou situaci průmyslu zpracování plechu jako mnohem příznivější než před dvěma lety. V průzkumu téměř 70 % vystavovatelů z Německa a 40 % vystavovatelů z jiných zemí hodnotilo stávající ekonomickou situaci jako pozitivní, nárůst byl o 6 % a 5 % v porovnání s předchozími veletrhy.
Podle průzkumu mezi vystavovateli byly hlavní důvody návštěvy ze strany vystavovatelů přilákat nové zákazníky a dostat se na nové trhy. Hlavními cílovými trhy pro výrobce a poskytovatele strojů a řešení pro zpracování plechu byly země EU, zejména pak Německo následované dalšími evropskými zeměmi, Asií a americkými státy. Vystavovatelé při dotazu na klíčové budoucí trhy uváděli Německo, USA, Čínu, Rusko a Polsko.
Mezinárodní obchodní aktivity tak jsou hlavním předmětem zájmu průmyslu zpracování plechu. Díky vysoké mezinárodní účasti odrazil EuroBLECH 2016 význam globálních obchodních kontaktů: 54 % vystavovatelů a 39 % návštěvníků bylo podle celkového záznamu ze zemí mimo Německo.
Hlavní nárůst v počtu návštěvníků byl zaznamenán ze zemí EU jiných než Německa (+ 11 %) a z Asie (+ 46 %). Počet návštěvníků z Ameriky naopak o čtvrtinu poklesl. Došlo k určitým posunům, pokud jde o země, z nichž byla většina návštěvníků: Itálie v tomto seznamu znovu získala 3. místo, hned za Německem a Nizozemskem. Zatímco počet návštěvníků z Turecka a USA mírně poklesl, poprvé se na seznamu 15 zemí s nejvíce návštěvníky umístilo Rumunsko a na tento seznam se vrátila také Indie.
Podle průzkumu mezi návštěvníky tvoří valnou většinu všech zúčastněných vysoce kvalifikovaní odborníci s rozhodovací a nákupní pravomocí. 84 % návštěvníků veletrhu EuroBLECH 2016 představovaly osoby zodpovědné za rozhodování nebo nákup a téměř polovina všech návštěvníků (45 %) do Hannoveru přijela s konkrétními investičními plány. Procento návštěvníků z jiných zemí než Německa, kteří byli definitivně rozhodnutí pro nákup, bylo ještě vyšší (57 %). Počet nových a stávajících návštěvníků byl přibližně stejný. Celkem 28 % návštěvníků veletrhu EuroBLECH 2016 v průzkumu uvedlo, že nenavštívili jiný veletrh.
Vystavovatelé i návštěvníci hodnotili veletrh jako celek, jeho organizaci, marketing i místo jako skvělé. Tři čtvrtiny všech vystavovatelů na místě potvrdily svůj záměr znovu vystavovat i na příštím veletrhu.
Průzkum na veletrhu ukázal, že tři čtvrtiny všech vystavovatelů a návštěvníků dávají přednost konání veletrhu od úterý do pátku. EuroBLECH 2018 se tedy bude konat v období od 23. do 26. října 2018.

Zdroj: EuroBLECH Press Office

1 EuroBLECH je oficiálně řízený veletrh pod záštitou agentury FKM, což je společnost
pro dobrovolnou kontrolu statistik veletrhů a výstav.

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]