Automotive

09. května 2021 08:08

Pandemie odkryla slabá místa v logistice a nalezla prostor pro úspory

Současná koronavirová situace dala zabrat mnoha firmám napříč různými odvětvími, velkým společnostem i jednotlivcům. Během druhé poloviny loňského roku se zraky všech s nadějí upínaly k nadcházejícímu roku, ve kterém by se mohlo blýskat na lepší časy, čemuž však současná situace příliš nenasvědčuje. Mnohé firmy i jednotlivci tak nadále čelí té nejtěžší zkoušce týkající se udržitelnosti svého byznysu. 

David Polášek, Head of Marketing, Pošta bez hranic

Některé firmy již čerpají ze svých rezerv, jiné zas musely radikálně snížit své náklady a některým se pandemie stala osudnou a svůj podnik musely uzavřít. Přes veškerá negativa se však firmy snaží vytěžit z pandemie koronaviru co nejvíce, a to zejména v souvislosti s analýzou současného průmyslu, jeho restartu, optimalizací svých nákladů a zefektivnění svých procesů, které v konečném důsledku povedou k úsporám. 

Optimalizovat náklady v logistice je obecně klíčem k úspěchu v tomto odvětví. Zlaté pravidlo je omezení manuálního zpracování zásilky a přenechání práce strojům, počítačům. Proto investujeme nemalé prostředky do automatizace, vývoje a technologické infrastruktury. Dnes jsou logistické firmy spíše logisticko-technologické, což je i náš případ,” komentuje aktuální situaci David Polášek z Pošty bez hranic,www.postabezhranic.cz.

Vykazování údajů do systému Intrastat

Každá firma, která obchoduje v rámci Evropské unie a která překročí tzv. asimilační práh během přijetí či odeslání zboží z nebo do jiného členského státu EU, má povinnost vykazovat údaje v systému Intrastat. 

Data v Intrastatu pak neslouží jen pro různé účely Evropské unie – jednotlivé firmy pak se zmiňovanými daty mohou dále pracovat a tvořit si své samostatné statistické ukazatele.Důležité je poznamenat, že Intrastaty nejsou ve všech zemí stejné, protože některé ze zemí Evropské unie si je upravují (rozšiřují) o další ukazatele týkající se dané země. Jak ale využít tato data a jak se v současné době zachovat, aby firmy čelící již několikáté vlně pandemie optimalizovaly své náklady a hlavně ušetřily?

Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting

Tvrdá data, analytické výstupy a reportingy

Veškerá interní data lze maximálně využít během analytických výstupů a reportingů, díky kterým dochází k optimalizaci v různých sektorech. „Na základě dat i grafů lze vyhodnocovat současnou situaci, vytvářet jakési predikce a případným hrozícím ztrátám lze tímto způsobem mnohdy předejít,“ radí Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting, www.tpconsulting.cz, která se specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu.

Firmy by tak údaje neměly vykazovat jen a pouze do Intrastatu, ale měly by tvrdá data, analytické výstupy a reportingy využívat pro své vlastní potřeby a na základě nich předcházet ztrátám. 

Čas pro audit skladu

„V rámci auditu je vhod ověřit i efektivnost využívání vlastních skladovacích prostor. Během neefektivního skladování hrozí nemalý průtok peněz, které by bylo možné investovat jinde. Řešením je častější a především rychlé zásobování, kdy nedržíte velké zásoby na skladě, ale zásobujete se pravidelně a po menších částech. Výsledkem je pak úspora prostředků, které by jinak v daný čas byly uložené v zásobách, tím dosáhnete lepšího cashflow a bonusem navíc je uvolnění místa skladu,“ míní Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.

Optimalizovat náklady lze v rámci vyhodnocení aktuálního stavu skladování. Sdílené sklady často nabízí značné snížení nákladů a firmám tak nabízí prostor pro šetření. Během auditu skladování je nutné se soustředit na to, zda se využívají vhodné materiály, prostory i úložný systém,“ podotýká Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting.Až po auditu by proto bylo moudré plánovat případné velké rekonstrukce, stavby nových hal a dalších činností. 

Navíc odpadá spoustu starostí. Např. přijímání a udržování personálu a jeho efektivity, investice do technologií, nájemních prostorů, balení, strojů. Obrovskou výhodou je napojení fulfillmentu na dopravce. Spojit e-shop datově se systémem dopravce je na desítky až stovky hodin práce vývojářů, kteří jsou v této době nedostatkoví. Počet napojených dopravců se liší firma od firmy. Když budeme mluvit pouze za Poštu bez hranic a Fulfillmenton, nabízíme napojení na více než 50 evropských dopravců a počet stále roste,” doplňuje David Polášek z Pošty bez hranic, www.postabezhranic.cz.

Snížení nákladů za administrativu až o polovinu

Nemalé finanční prostředky firmy také vynakládají i během vnitrounijního obchodu, kdy zpracovávají výkazy pro zmiňovaný Intrastat. Tyto náklady jsou však kolikrát zbytečné.  Je důležité brát v potaz, že nám snižování nákladů přináší konkurenční výhodu a že lze administrativní náklady snížit i bezmála o polovinu. Data, která se zpracovávají pro Intrastat, tak mohou firmy přenechat odborníkům. Ty však firmy musí vybírat stejně pečlivě, jako všechny ostatní služby. „Odborníci mohou firmám ušetřit značné množství času, energie a také nemalé částky na případných pokutách,“ radí Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting.

Digitalizace i automatizace vše urychlí

V rámci koronavirové situace se logistice nevyhne ani digitalizace, ke které se váže i automatizace procesů. „Díky té se zrychlí rozhodovací procesy, sestaví se krizový management, vytvoří se plány dodávek i subdodávek a samozřejmě se sestaví i nutné prognózy různých poptávek. A právě automatizace pak vede k zabezpečení různého řízení v reálném čase. Možná díky koronavirové pandemii urychleně dochází k digitální transformaci a digitalizaci,“ potvrzuje Michala Soukupová.

Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier

Dejte přednost lokálním dopravcům

V případě dopravy k odběrateli je nutné započítávat i úhrady čítající mýtné, servis, palivo a další. Tyto náklady na přepravu jsou transparentní, lokální podmínky znáte. „Těžší je to s dopravou zboží ze zahraničí, o které se hovoří, že činí až 11 % z nákupní ceny zboží. Překvapí Vás, že jdou tyto náklady snížit dokonce i o třetinu.  Zahraniční speditéři si v místě nakládky účtují plné a stále rostoucí ceny. Čeští přepravci či česká zastoupení vám tak v závislosti na množství přepravovaného zboží mohou ušetřit desítky i stovky tisíc korun,“ říká Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.

Vyhlídky do budoucna

Přestože koronavirová pandemie mnohým cosi vzala, nelze jí odepřít fakt, že v dalších případech zároveň i něco přinesla. Díky ní se v logistice odkryla slabá místa, na kterých je třeba v budoucnu zapracovat a na kterých lze i výrazně ušetřit, a to za pomoci odborníků. Některé současné procesy zkrátka nejsou dostatečně flexibilní a schopné se současným opatřením vyrovnat. Pandemie zároveň dokázala, že jsou moderní technologie ve všech směrech důležité, ba dokonce nezbytné, a do budoucna lze jenom počítat, že digitální technologie výrazně posilní napříč všemi odvětvími, a to včetně logistiky. 


 

Mohlo by se Vám líbit

ECO – První řada kluzných pouzder z regranulovaných triboplastů

Udržitelné materiály iglidur ECO H, ECO P, ECO A180 a ECO G se skládají z regranulátů a šetří tak prvotní suroviny. Společenské změny, odpovědnost vůči […]

Rezervujte si výstavní plochu na veletrhu Stainless 2023 co nejdříve!

Od 10. do 11. května 2023 se uskuteční již 11. ročník veletrhu Stainless. Jedná se o vysoce specializované mezinárodní setkání výrobců i dodavatelů působících v […]

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]