Automotive

13. března 2018 12:50

O úspěchu v průmyslovém lepení rozhodují zkušenosti

Málokterý obor ve strojírenských technologiích je závislý na tolika okolnostech, jako je tomu v průmyslovém lepení. Je to dáno množstvím vlivů, které ovlivňují konečný výsledek. Projděte s námi ty nejzákladnější otázky, které technolog musí zodpovědět, aby výsledek lepení byl perfektní. Není jich málo…

Rozehřívací kolo
V tomto oboru se pohybujeme v rozsahu od jednoduchého lepení krabic housenkou lepidla nanášenou ruční pistolí až po automatické linky s množstvím servopohonů a čidel, příp. s robotem v ceně několika milionů Kč. Začínáme výběrem samotného lepidla, vhodně zvoleným typem, jeho konkrétními vlastnostmi, přes způsob jeho aplikace, rychlost nanášení, čas na nanesení a ztuhnutí, přesnost nanášení, čistotu, bezpečnost, ekologii, až po cenu.
V průmyslu se používají především tavná lepidla. V principu se každé lepidlo nanáší v tekutém stavu, přičemž ve vhodný okamžik změní svou strukturu na pevnou látku, která je sama o sobě soudržná a oba povrchy drží pohromadě. U tavných lepidel k tomu dochází jeho vychladnutím. Doba, po kterou lepidlo z aplikační teploty zchladne do pevného stavu, se nazývá „otevřený čas“ a je jedním hlavních z parametrů ovlivňujících proces lepení.
Dalším parametrem, který souvisí s lepidlem, je jeho viskozita. Čím vyšší viskozita, tím náročnější bude správné naladění jeho aplikace. Příliš viskózní lepidlo bude mít tendenci vytahovat z trysky „vlasy“, asi jako když máte v horké polévce nastrouhaný sýr a snažíte se ho lžící oddělit a nabrat – vždycky za lžící potáhnete několik takových vlasů sýra… Tomu se dá pomoci volbou vhodné aplikační hlavy.

Čas, takt, vzhled
To je jen nástin několika typických situací, se kterými se při návrhu technologie lepení potkáme. Další vliv má požadovaná rychlost nanášení. Uživatel se samozřejmě snaží dobu nanášení co nejvíc zkrátit – čas jsou přece peníze a takt linky je neúprosný parametr.
Tady nás potkají jiná omezení. Nanášecí zařízení má za úkol lepidlo natavit a ohřívat na nastavenou teplotu a pomocí čerpadla a hadic ho dopravit k aplikační hlavě, která lepidlo nanese. Čím kratší bude čas na nanesení housenky lepidla, tím silnější potřebujeme čerpadlo, aby stačilo dopravit lepidlo v konzistenci řidšího medu až na místo určení. Čím více lepidla za hodinu máme nanést, tím větší výkon musí mít vyhřívání tanku s lepidlem a tím častěji bude potřeba granule lepidla do tanku dosypávat. Velikost aplikační jednotky tak musí odpovídat plánované spotřebě a velikost čerpadla odpovídat množství lepidla na jeden takt stroje.
Dalším aspektem, který budeme brát v úvahu, je vzhled nánosu (kolik lepidla a kam potřebujeme nanést). Bude stačit klasická housenka, kterou přitlačením druhé lepené plochy rozmáčkneme? Nebo potřebujeme nanést tenkou vrstvu lepidla na velkou plochu, např. při výrobě lepicí pásky, koberců, kašírování tkanin? A co když potřebujeme něco mezi tím a lepidlo budeme nanášet sprejováním na souvislou plochu, nebo jen v ostrůvcích či pruzích?

Jak to vidí zákazník
Stále hledáme odpovědi a ještě jsme se nebavili o požadavcích zákazníka na konečný výrobek. Jaké teploty a po jakou dobu má lepený spoj vydržet? Jakou silou budeme pevnost testovat? Jaká bude přesnost nánosu lepidla? Budeme lepit obyčejným tavným lepidlem nebo reaktivním PUR lepidlem, které je pevnější a odolá vyšším teplotám? Jenže PUR lepidla vyžadují jiné zacházení. Aplikační jednotky s klasickým hotmeltem můžeme jednoduše vypnout a po opětovném zapnutí lepidlo zase roztavit. Reaktivní PUR lepidlo by v takovém případě v jednotce zatvrdlo.
Že je toho na běžného univerzálního technologa nějak moc? A co teprve, když bude lepidlo nanášet robot a jeho pohyb nebude stejnoměrný? Jak si poradit s řízením tlaku lepidla v trysce, aby výsledek byl dokonalý? Jak si poradit se situací, kdy potřebujeme stávající aplikační zařízení adaptovat na jiný výrobek? Kdo si poradí s naladěním takového množství případů a vlivů do procesu vstupujících?

Praxe a zkušenosti expertů
Úspěch aplikace lepení je založen jak na pokročilé technice, tak na erudici zkušených techniků, kteří vám na základě všech těchto požadavků poradí a navrhnou: způsob nanášení, vhodné lepidlo, vyberou vhodné zařízení, zajistí jeho spolupráci s vaší (budoucí) výrobní linkou, a nakonec se postarají o zprovoznění, doladění, zaškolení obsluhy i údržbářů a doladění technologie tak, aby vaše výrobky odcházely na další výrobní operace s minimem zmetků a minimálními náklady na provoz a údržbu.
Pokud jsme již zmínili vysoké nároky v oboru průmyslového lepení, je třeba podotknout, že jsou to právě zkušenosti a praxe, které mohou zákazníkovi výrazně ušetřit čas a finance při optimalizaci celého procesu. Doba, kdy bylo výhodné si vše zkoušet „na vlastní pěst“, již minula. Trendem dneška je maximálně vytěžit zkušenosti expertů ve svém oboru. Takovým partnerem pro vás, osvědčeným v náročných oborech autoprůmyslu, stavebních hmot, netkaných textiliích, s mnoha aplikacemi v automatizované či poloautomatizované výrobě, se zastoupením po celém světě a zkušeným aplikačním týmem v Českých zemích a na Slovensku, je Robatech CZ. Naše řešení vytváříme kombinací nasloucháním přání zákazníka, našich 40letých zkušeností, špičkových technologií a střízlivého rozumu.

www.robatech.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]