Automotive

25. září 2017 11:30

Nový směr vývoje měřicí techniky – absolutní měření do výrobního procesu

Hlavním mottem současného vývoje průmyslové výroby je jeho označení „Průmysl 4.0“, což znamená vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Flexibilita vyžaduje rychlou a přesnou reakci na měnící se podmínky ve výrobním procesu. Jedním z informačních toků, který dává účinnou zpětnou vazbu, se stává rychlé a přesné absolutní měření.

Flexibilní systémy zajištění kvality – neoddělitelná složka výrobního procesu
Firma Mitutoyo nabízí svým zákazníkům možnost uspořádat si díky svým digitálním měřidlům a přístrojům automatizované pracoviště tzv. „na míru“. Pro zajištění 100% kontroly dílů, kde je vyžadováno měření vícero rozměrů a parametrů, je nejvhodnější zařadit do kontrolní buňky univerzální zástavbový souřadnicový měřicí stroj. Takovýto automatizační prvek zaručuje vysoký stupeň flexibility, kdy pouhou úpravou či změnou partprogramu změníte způsob kontroly nebo přejdete na jiný typ dílu. Zároveň díky absolutnímu měřicímu systému není nutná srovnávací kalibrace na kontrolním dílu či etalonu, čímž se šetří „neproduktivní“ čas.
Praktické poznatky a zkoušky se systémem Mitutoyo MACH Ko-ga-me a robotem Kuka jsou dlouhodobě realizovány u firmy ASTRO KOVO PLZEŇ s. r. o. v Třemošné u Plzně. Jedná se o kontrolní box, kde se provádí 100% kontrola dílů pro automobilový průmysl a jejich třídění na shodné a neshodné díly. Nedílnou součástí celého řešení je i statistické zpracování výsledků, samozřejmě s odpovídajícími reporty, a vyřešení manipulace s měřenými díly pomocí vozíků s paletami.
Praktické předvedení kontrolního boxu se nabízí v předváděcím centru firmy Mitutoyo Česko s. r. o. v Ostravě Mošnově a samozřejmě i v Třemošné přímo ve firmě ASTRO KOVO PLZEŇ s. r. o.
Tento příklad je pouze jednou z mnoha možností zabudování absolutního měřicího 3D syst ému MACH Ko-ga-me. Jeho uplatnění je velice pestré a lze jej integrovat i přímo do výrobních linek nebo kontrolních buněk či boxů.

Závěr
Budoucí vývoj průmyslové výroby bude více a více vyžadovat nasazení moderní, flexibilní a rychlé měřicí techniky, jejímiž hlavními atributy budou přesnost, kvalita a spolehlivost. A právě dlouhodobé působení firmy Mitutoyo na trhu s měřicí technikou a její neustálé investice do vývoje nových produktů jsou garantem pro zajištění těchto hlavních atributů.

Mitutoyo Česko s. r. o.
Dubská 1626, 415 01 Teplice
Tel: +420 417 514 011
Fax: +420 417 579 867
Email: info@mitutoyo.cz
www.mitutoyo.cz

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]