Plasty

14. července 2020 08:31

NOVÝ RENAULT ZOE: Celosvětově první průmyslové využití tkaniny složené ze 100 % recyklovaných mykaných vláken pocházejících z cirkulární ekonomiky

  • Celosvětově první průmyslové využití, vyvinuté společně skupinou Renault, Filatures du Parc (specializovanou francouzskou přádelnou mykaných přízí), Adient Fabrics France (francouzskou pobočkou celosvětově prvního dodavatele automobilových sedadel), s podporou Ademe a francouzského regionu Occitanie
  • Patentovaný textilní výrobek, složený ze zbytků bezpečnostních pásů, textilních odpadů a recyklovaných plastových lahví, použitý u Nového Renault Zoe
  • Výroba v krátkém cyklu a bez chemické i termické transformace, s uhlíkovou stopou sníženou o 60 % oproti standardnímu postupu

V rámci uplatňování strategie rostoucího využívání recyklovaných materiálů ve svých automobilech spustila Skupina Renault v r. 2015 projekt nazvaný« àfiler» spolu s Filatures du Parc (přádelna ve francouzském kraji Tarn) a Adient Fabrics France (dodavatel tkanin pro automobilová sedadla ve francouzském kraji Ariège) za účelem vyvinutí unikátního textilního výrobku, vyráběného výhradně z recyklovaných materiálů.

Díky tradičním znalostem a zkušenostem s mykanými přízemi a společně vyvíjeným inovacím se tímto textilním výrobkem – vyráběným z bezpečnostních pásů, textilních odpadů automobilového průmyslu a polyesterových vláken pocházejících z recyklace plastových lahví (PET) – nyní potahuje vůz Nový ZOE v úpravách Zen a Intens. Tato tkanina se používá na celkové ploše 8 m², pro výrobu potahů sedadel, potahu palubní desky, konzole řadící páky, jakož i čalounění dveří, a odpovídá náročným požadavkům zejména na komfort, čištění, odolnost proti UV paprskům a trvanlivost.

Inzerce

Dodávky a výroba v krátkém cyklu této recyklované mykané příze – bez chemické a termické transformace – umožňují snížit emise CO2 s nimi spojené o více než 60 % oproti tkanině u předchozího ZOE, vyráběné standardním postupem.

Jean-Philippe Hermine, ředitel strategie a plánování životního prostředí skupiny Renault,
uvedl:
«V rámci výzvy energetického přechodu bude průmysl hrát hlavní úlohu při rozvoji výrobních způsobů a snížení dopadu na životní prostředí. S podporou našich partnerů Filatures du Parc a Adient Fabrics France dokazujeme, že lze uplatnit cirkulární a konkurenceschopné modely rozvoje, zaměřené na zdroje, a současně získat cenný konkurenceschopný trumf v době, kdy se dostupnost a cena surovin stávají skutečným strategickým cílem. Tyto kroky se podílejí na závazku skupiny snížit dopady každého vozu na životní prostředí po celou jeho životnost a zmenšit jeho celosvětovou uhlíkovou stopu o–25 % do roku 2022 oproti r. 2010».

Fabrice Lodetti, ředitel Filatures du Parc, upřesnil:« Náš podnik se již 15 let zabývá výrobou recyklovaných mykaných přízí z opotřebených textilních materiálů zejména pro oděvnictví a nábytkářství. Dnes to představuje více než 60 % naší výroby, naším cílem je dosáhnout v budoucnu 100 %. Jsme přesvědčeni o náležitosti tohoto odpovědného socioekonomického modelu spočívajícího na základech cirkulární ekonomiky za účelem omezení dopadů na životní prostředí a zachování přírodních zdrojů v následujících letech. Povzbuzujeme všechny naše partnery, aby vykročili stejnou cestou a úzce spolupracujeme s jejich vývojovými týmy, abychom společně vyvíjeli ekologické výrobky. »

Mathias Daynie, ředitel továrny ADIENT Fabrics v Laroque d’Olmes, uvedl, že:« Vývoj tkanin z recyklovaných materiálů v krátkém cyklu, jako tkanina pro model ZOE, představuje nesporně budoucnost naší profese. Perspektivy jsou velmi významné jak pro automobilový průmysl, tak pro jiné obory, které půjdou stejnou cestou v rovině ochrany životního prostředí, etiky, ale i ekonomiky. Průmyslová zóna Laroque d’Olmes, výrobní závod a výzkumné a vývojové středisko současně, jehož silnou stránkou je 60 let zkušeností od jeho založení Michelem Thierrym v r. 1955 i 20 let zaměřených výhradně na automobilový průmysl, se obzvlášť věnuje produktům budoucnosti s velkou přidanou hodnotou, ve spolupráci se svými partnery. Kromě výroby tradičních nebo ekologických tkanin pro automobily zkoumá další inovativní textilie, schopné získávat nové trhy a podporující klientelu v jejích technických a environmentálních ambicích ».

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl je již od 15. století nedílnou součástí ekonomického dědictví regionu Occitanie (Francie), zejména v krajích Tarn a Ariège. V krajně konkurenčním prostředí představuje vývoj nových textilních produktů, technicky vyspělých, trvanlivých a současně konkurenceschopných, skutečnou páku růstu regionálních aktérů, příležitost k získání pozic na nových trzích, trvalou zaměstnanost a rozvoj nových schopností.

V této perspektivě získal projekt « àfiler » podporu Ademe a regionální rady Occitanie, jakož i spolupráci ENSAIT (École nationale supérieure des arts et industries textiles = Státní vysoké školy textilního průmyslu a uměleckých řemesel) v Roubaix za účelem konsolidace výzkumu a potvrzení technické vyspělosti tohoto nového textilního výrobku.

Bližší pohled na výrobní proces a zásobování materiálem:

  • Sběr a zásobování:

Skupina Renault se opírá o svou pobočku Renault Environnement, zaměřenou na cirkulární ekonomiku a založenou v r. 2008–s cílem sběru oživitelných surovin, jako jsou odpady z bezpečnostních pásů a odpad z výroby nových tkanin pro automobilový průmysl.

  • Výroba recyklované mykané příze:

Skupina svěřila výrobu příze podniku Filatures du Parc v Brassacu v kraji Tarn. Díky finanční a technické podpoře získané v rámci projektu« àfiler », mohl podnik Filatures du Parc vyvinout novou průmyslovou výrobní linku rozvláknění, přizpůsobenou odolnosti bezpečnostních pásů, jako hlavní etapu přípravy surovin a optimalizace délky vláken.

Po rozřezání a rozvláknění se vlákna z pásů a textilií smísí s polyesterovými vlákny získanými z plastových lahví, které zaručují soudržnost vláken, poté procházejí řadou úkonů mykání. Tradiční technika mykání, odvozená od názvu bodlinaté rostliny „bodlák” (francouzský termín pro mykání „cardage“ je odvozen od slova« chardon » – bodlák) umožňuje získat novou tkalcovskou přízi díky systému bubnů s velice tenkými ocelovými hroty, které rotují velkou rychlostí. Tento osvědčený způsob tak umožňuje postupně rozčesat, rozdělit, natáhnout, srovnat a posléze zkroutit vlákna zbavená nečistot, to vše bez chemické i termické transformace.

Na tuto stoprocentně recyklovanou mykanou přízi byla podána žádost o patent společně s podnikem Filatures du Parc.

  • Tkaní a výroba tkaniny před konfekcí:

Adient Fabrics France, textilní výrobní závod a pobočka koncernu Groupe ADIENT – dodávajícího každé třetí autosedadlo na světě – přejímá přízi navinutou na cívky ve svém areálu v Laroque d’Olmes (Ariège), nacházejícím se pouhých 120 km od Filatures, kde se tkají a vyrábějí tkaniny pro automobily, z nichž se zhotovují sedadla a vnitřní čalounění vozidel.

Skupina Renault, průkopník a lídr cirkulární ekonomiky:

Skupina Renault kromě recyklovaného vlákna vytváří četné materiálové cykly, zejména pro měď, plasty, platinové kovy a železné i barevné kovy. Nový ZOE obsahuje rovněž 17,5kg recyklovaných plastů, z nichž část je u sortimentu Renault poprvé použita na výrobu viditelných součástí kabiny, například spodního vnitřního polypropylenového obložení.

Skupina Renault prostřednictvím svého subjektu Renault Environnement a zejména její společnosti Gaia vyvíjí celou řadu aktivit týkajících se cirkulární ekonomiky, jako např. nakládání s vozidly na konci jejich životnosti (skrze svou společnost Indra ve spolupráci se společností Suez), regenerace kovů (Boone Comenor, také ve spolupráci se Suez), opravy, rekontrukce nebo recyklace elektrických baterií nebo dokonce jejich repasování (renovace mechanických částí a různých použitých komponent), a to vše ve své továrně v Choisy-Le-Roi.


renault.cz

Mohlo by se Vám líbit

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít do hydraulických systémů letadel

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít k utěsnění hydraulického pohonu […]

Nová Toyota z Česka

Toyota Motor Europe bude v České republice vyrábět nový model v segmentu A Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) přidá do svého portfolia druhý model […]

VOITH spoléhá v oblasti inženýrství a automatizace na platformu Engineering Base.

Skupina VOITH Group je globální technologická skupina. Díky své široké různorodosti výrobních závodů, produktů, služeb a digitálních aplikací, určuje Voith standardy na trzích pro energii, […]