Automotive

09. dubna 2022 06:00

Mobilní telefony i elektromobilita: Nová iontoměničová pryskyřice LANXESS účinně odstraňuje vápník ze solného roztoku lithia

Představujeme novou iontoměničovou pryskyřici společnosti LANXESS pro extrakci lithia

Do své řady iontoměničových pryskyřic, které jsou ideální pro čistění solných roztoků lithia, LANXESS nově doplňuje přípravek Lewatit TP 308.

Čistící procesy tohoto typu hrají důležitou roli při vytváření ultračistých lithiových solí potřebných při výrobě lithiových baterií a dobíjecích lithium-iontových akumulátorů,“ říká Dirk Steinhilber, manažer technického marketingu obchodní jednotky Liquid Purification Technologies, jež je součástí společnosti LANXESS.

Úsporné změkčování zředěného solného roztoku lithia

Oproti tradičnímu způsobu leštění solného roztoku, které je založeno především na srážecích reakcích, nabízí použití iontoměničových pryskyřic řadu výhod. „Pokud pro odstranění vápníku využijeme iontoměničové procesy, výrazně ušetříme čas i výdaje,“ vysvětluje Steinhilber.

Lewatit TP 308 byl vyvinut speciálně pro úpravu nízkokoncentračních roztoků lithných solí (cLi < 2 g/l) obsahujících alkalické kovy, kovy alkalických zemin a těžké kovy v relativně vysokých koncentracích od 100 mg do několika gramů na litr. Odstraňování polyvalentních iontů, včetně vápníku, probíhá z těchto roztoků velmi účinně. Vysokou výkonnost přípravku prokázaly i laboratorní testy.

Obzvlášť působivou vlastností pryskyřice je její vysoká celková kapacita – více než 4,3 eq/l (ekvivalentů na litr). V důsledku lepší životnosti se tak snižuje spotřeba regeneračních chemikálií a vzácné vody, což vede k celkovému zlepšení dostupnosti systému spolu s nižšími provozními náklady. „Speciálně upravená polymerní struktura pryskyřice zajišťuje dlouhou životnost i v případě časté regenerace a činí tento proces finančně mnohem atraktivnějším,“ dodává Steinhilber.

Více informací o iontoměničových pryskyřicích můžete najít na www.lewatit.com.

LANXESS je přední společností v oblasti speciálních chemikálií, jejíž tržby v roce 2020 dosáhly 6,1 miliardy EUR. V současné době má společnost přibližně 14 900 zaměstnanců ve 33 zemích. Hlavní činností společnosti LANXESS je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, aditiv, speciálních chemikálií a plastů. Společnost LANXESS je zařazena do předních indexů udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) a FTSE4Good.

Výhledy do budoucna

Tato zpráva společnosti obsahuje některá výhledová prohlášení, včetně předpokladů, názorů, očekávání a pohledů společnosti nebo citovaných ze zdrojů třetích stran. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou způsobit, že se skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo výkonnost společnosti LANXESS AG budou podstatně lišit od odhadů vyjádřených nebo naznačených v tomto dokumentu. Společnost LANXESS AG nezaručuje, že předpoklady, z nichž tato výhledová prohlášení vycházejí, jsou prosté chyb, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za budoucí správnost názorů vyjádřených v této prezentaci nebo za uskutečnění předpokládaného vývoje. Žádné prohlášení ani záruka (výslovná ani implicitní) se nevztahuje na žádné informace, odhady, cíle a názory obsažené v tomto dokumentu a nelze se na ně spoléhat a nepřijímá se žádná odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nesprávná tvrzení v něm obsažená, a proto žádný zástupce společnosti LANXESS AG ani kterékoliv z jejích přidružených společností ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající přímo nebo nepřímo z použití tohoto dokumentu.

 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]