Automotive

14. března 2019 16:39

LINDE + WIEMANN celosvětově

To je 17 milionů bezpečnostních výztuh ročně

Pro rozhovor do dalšího vydání časopisu Automobil Industry jsme zavítali na jižní Moravu do Břeclavi, zde se totiž nachází jeden ze tří závodů společnosti LINDE+WIEMANN CZ. Zajímá Vás, proč české závody společnosti dostaly na starost rozjezd nového v maďarském Kecskemétu? Nejen to se dozvíte na následujících řádcích. Jsem moc ráda, že si na nás udělal čas ředitel závodů v České republice a Maďarsku, pan Jan Červený.


Pane Červený, představil byste čtenářům časopisu Automobil Industry společnost LINDE + WIEMANN CZ, s. r. o.?

Společnost Linde+Wiemann CZ byla založena v roce 1995. První závod se zaměřením na lisování a později i svařování dílů pro automobilový průmysl byl otevřen v Lysé nad Labem. V roce 2006 následovalo otevření druhého závodu v Břeclavi specializujícího se na válcování, svařování a montáž. Jako poslední člen české skupiny závodů přibyl závod v Benátkách na Jizerou, kam byla z kapacitních důvodů převedena v roce 2012 část svařovny z Lysé nad Labem. Aktuálně tedy máme v ČR tři výrobní závody a zaměstnáváme přibližně 650 lidí.

Přesuneme‑li se do výroby, můžete ve stručnosti popsat jak probíhá?

Jak jsem již zmínil, v ČR vyrábíme lisované, válcované, svařované a montované díly. Všechny české závody vzájemně kooperují, např. závod v Lysé vylisuje komponenty, které pak v Benátkách a v Břeclavi svařujeme nebo montujeme do sestav a ty následně odchází k zákazníkovi. Zároveň samozřejmě dodáváme i některé lisované díly zákazníkům napřímo.

Na vašich webových stránkách mě zaujalo následující: „Jako ‚skála v příboji‘ zajišťuje sloupek B bezpečnost cestujících.“ Jaké požadavky musí splňovat vaše výrobky?

Většina našich dílů spadá do kategorie bezpečnostních, to znamená, že ve voze přímo ovlivňují bezpečnost posádky. U všech těchto dílů jsou kladeny ze stran automobilek mnohem vyšší nároky na kvalitu. Vše počínaje vstupním surovým materiálem, přes výrobní parametry zařízení, atd… musíme vést evidenci a být schopni doložit po dobu minimálně 15 let.

Setkáváte se s nějakými specifiky popř. specifickými požadavky zákazníků? Nebo vzpomenete‑li si na výrobu konkrétního dílu, na kterou jste obzvlášť pyšní a hrdí?

Patříme mezi největší světové výrobce podélných prahů. Ročně po celém světě vyválcujeme, vylisujeme a svaříme zhruba 17 milionů těchto bezpečnostních výztuh vozu.

Kdo jsou vaši odběratelé?

Momentálně jsme celosvětově zaměřeni především na německé OEM, spolupracujeme převážně s Daimlerem, BMW a koncernem VW.

Co se týče výrobního zařízení či technologií, kterými disponujete, mohl byste je blíže popsat? Plánujete v příštích letech výrazné investice?

Řekl bych, že v rámci skupiny všech závodů disponujeme všemi běžnými technologiemi spojování a tváření kovových komponentů pro automobilový průmysl. V loňské roce jsem v Břeclavi zahájili sériovou výrobu našeho prvního hliníkového svařence pro přístrojovou konzoli, další hliníkový modul připravujeme již na příští rok.

Jaký je Váš názor na automatizaci a robotizaci?

Automatizace a robotizace jsou dlouhou dobu pevnou součástí nejen automobilového průmyslu. Díky těmto technologiím jsme schopni výrazně eliminovat lidský faktor a zajistit tak stabilní procesy po stránce kvalitativní i kvantitativní. Navíc v dnešní době, kdy se neustále potýkáme s nedostatkem kapacit a výrobního personálu, jsou tyto technologie nezbytné. Otázku je, jaké budou sociální dopady na společnost, až robotizace nahradí většinu výrobních činností. Lze předpokládat, že se současná situace na trhu práce, kdy je takřka nemožné sehnat nový výrobní personál, zcela otočí.

Vývoj je nedílnou součástí společností, které chtějí obstát v konkurenčním prostředí, v automotive nevyjímaje. Jakou úlohu hraje vývoj ve vaší společnosti?

V posledních letech naše firma výrazně investovala do technologie ACCRA® pro výrobu komplexních dutých profilů. Na tuto technologii dokonce vlastníme celosvětový patent.

Co považujete za silné stránky společnosti?

Pokud budu hovořit o českých závodech, myslím si, že určitě máme silné technické know‑how, a i to byl důvod, proč jsme dostali na starost rozjezd nového výrobního závodu v maďarském Kecskemétu, kde jsme v minulém roce úspěšně zahájili sériovou výrobu pro tamní Mercedes. To vše jsou další cenné zkušenosti pro naše zaměstnance, nejen co se technické problematiky týče.

Podíváme‑li se do budoucnosti, kde společnost LINDE + WIEMANN CZ vidíte? Jaké máte vize a plány?

Všechny naše české závody v rámci skupiny Linde+Wiemann mají silnou pozici vzhledem k ekonomickým výsledkům a zároveň k lokacím, ve kterých se nacházejí. Jsem blízko Škodě Auto v Mladé Boleslavi, blízko VW v Bratislavě, máme dobrou dostupnost do všech sousedních zemí, kde sídlí naši největší zákazníci. Věřím, že si tyto pozice nadále udržíme a do budoucna je ještě více posílíme.

Jan Červený, 34 let, ředitel závodů CZ/HU

Pane Červený, děkuji Vám za rozhovor.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka

www.linde-wiemann.com

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]