Automotive

25. září 2017 14:04

DAIHO Schenk nasadil řešení SappyCar a komunikuje pomocí ClouEDI

Společnost DAIHO Schenk, dodávající komponenty a díly předním výrobcům v oboru automobilového a elektrotechnického průmyslu, se rozhodla zefektivnit výrobu nasazením celopodnikového systému SAP. K uskutečnění projektu si vybrala společnost AIMTEC, která implementovala vlastní řešení SappyCar včetně integrace s produktem ClouEDI umožňující elektronickou komunikaci formou služby. AIMTEC nasadil vlastní šablonu, která pokrývá speciální potřeby dodavatelů automobilového průmyslu a nabízí různé procesní scénáře. Její nastavení bylo upraveno podle konkrétních požadavků společnosti DAIHO Schenk. Ta realizací získala flexibilní nástroj pro přesné plánování a řízení výroby a logistických toků a EDI komunikaci se zákazníky a dodavateli.

Implementace SappyCar a ClouEDI
Společnost DAIHO Schenk se sídlem v Liberci začala řešit otázku, jak lépe sledovat informace o výrobě, plánovat nákup a řídit materiálové toky. Cílem bylo zajistit sběr a zpracování informací na jednom místě, tedy nahradit několik stávajících systémů. S odpovědí přišla firma AIMTEC, která společnosti nabídla vlastní produkt SappyCar. Jde o předdefinovanou šablonu podnikového systému SAP, která umožňuje rozšíření o další funkce. Řešení vychází ze specifických požadavků dodavatelů automobilového průmyslu. Mezi hlavní požadavky patřilo automatické řízení materiálových toků včetně zpětné sledovatelnosti, podpora dodavatelských konceptů a elektronické výměny dat (napojení na EDI). SappyCar poskytl pokročilé funkce v řízení a plánování výroby, skladu, interní i zákaznické logistiky, v oblasti prodeje, financí, controllingu, reportingu, majetku a účetnictví. Elektronická výměna byla zajištěna pomocí integrace s nástrojem ClouEDI, který představuje službu pro elektronickou komunikaci v automobilovém průmyslu. Řešení podpořilo veškeré standardy a platformy; komunikaci ve formátu VDA, EDIFACT, komunikaci se zákazníky i dodavateli, dlouhodobé a krátkodobé odvolávky, elektronický dodací list ASN a elektronické faktury včetně selfbillingu. Mezi zákazníky, se kterými DAIHO Schenk komunikuje, patří např. společnosti ze skupin BMW, Daimler, YANFENG, Mahle Behr, Fehrer, Bosch nebo MIELE.

Přínosy zavedení SappyCar a ClouEDI
Firma DAIHO Schenk získala zavedením řešení od společnosti AIMTEC přesné, detailní a kompletní informace o toku materiálu v reálném čase. Svá výrobní a logistická data nyní soustřeďuje v jednom informačním systému. Shromážděné informace poskytují společnosti podporu při plánování nákupu, sledování a řízení rozpracované výroby a finálních výrobků. Společnost má k dispozici integrovaný finanční, účetní, reportingový a controllingový systém s možností sledovat ziskovost projektů, produktů a zákazníků, nákladovost a další parametry. Systém umožňuje plánované změny, jako jsou například organizační, podpora nových zákazníků a projektů. Výhoda ClouEDI spočívá především v tom, že elektronická výměna dat je poskytována formou služby a DAIHO Schenk se nemusí starat o infrastrukturu a vynakládat žádné dodatečné náklady na interní informační technologie. Celý projekt byl ukončen v létě roku 2016. V současné době se implementuje stejný systém i v mateřské společnosti v Plzni.

DAIHO Schenk s. r. o.
DAIHO Schenk je výrobcem plastových dílů špičkové kvality pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Společnost dodává komponenty do interiérů i exteriérů předním výrobcům automobilů i jejich dodavatelům. Mezi produkty patří části obložení, dekorativní součásti, funkční a technické díly náročné na výrobu.

www.aimtec.cz

Mohlo by se Vám líbit

S neustálým důrazem na rychlost

Vysokozátěžové konzolové regály pro Mundinger Transport Mundinger Transport, speditérská firma specializující se na distribuci materiálu z oceli v tyčích, sází v novém skladu bádensko-württemberského Rudersbergu […]

Jednoduchá výpočetní tomografie – prostředek pro rychlou kontrolu kvality

Přední dodavatel inovativních 3D technologií, společnost MCAE Systems, přidala do svého portfolia průmyslové systémy pro výpočetní tomografii (tzv. počítačovou tomografii) od společnosti ZEISS. Inzerce Hlavní […]

Weidmüller Lanškroun kombinuje barvy plastových výlisků a pokračuje v technologickém rozvoji

Nástrojárna a lisovna plastů a kovů – společnost Weidmüller Lanškroun s.r.o. pořídila jako poslední novinku ve svém výrobním závodě vstřikovací stroj vícekomorového intervalového vstřikování. Díky […]