Elektro

25. března 2021 19:06

Zkušenosti s automatizací projekčních prací

Slovenská společnost ATP spol. s r.o. (Automatizácia technologických procesov) využívá pro zpracování dokumentace platformu Engineering base.

Inzerce

Společnost ATP je středně velká firma poskytující komplexní služby v oblasti automatizovaných systémů řízení technologických procesů, měření, regulace a elektrických systémů. Za 30 let svojí činnosti získala pevné místo na trhu.

Firma působí především v oblasti energetiky a teplárenství, nicméně důležité úspěchy dosáhla v průmyslu stavebních hmot, v potravinářství, metalurgii, v automobilovém a papírenským průmyslu na Slovensku, v Čechách i v dalších zemích světa.

ATP se ve svých projekčních aktivitách snažilo vždy zvolit a využívat moderní CAD nástroje. Spolu s nasazením různých CAD nástrojů flexibilně reagovali na požadavky v oblasti stylu projektování a změny v oblasti vývoje IT. Během více než dvou desetiletí postupně získali při zpracování elektro dokumentace zkušenosti s několika SW nástroji předchozí generace, např. ELCAD, EPLAN, ECS CAD, AutoCAD Electrical nebo grafický nástroj AutoCAD.

Nové požadavky na projekty a projekční software

Spolu s nárůstem komplexnosti dokumentace a tlaku na rychlost zpracování projektu se začaly objevovat neduhy software starší generace. ATP začalo řešit problém jak rychle a efektivně nejen vytvořit dokumentaci, ale hlavně zanést změny. Množství požadavků na změnu má obecně stoupající tendenci a požadavky se do dokumentace promítají jak v průběhu tvorby projektu, tak často i do i její finální verze. Dalším problémem bylo hlídání aktuálnosti reportů po zanesení změn do projektu bez nutnosti přegenerovávat jednotlivé seznamy přístrojů, kabelů apod.

Z tohoto důvodu se ATP rozhodlo vyhledat moderní projekční software principálně založený na databázovém projektování místo grafického vytváření dokumentace a z ní generovaných výstupů.

Konzistentní data v Engineering Base

Odpovědí na jejich požadavky byla platforma Engineering Base (EB). Tato platforma splňuje základní požadavek – data uložená ve formě objektů v centrální databázi (použita je MS SQL). Takto orientovaný software přináší celou řadu výhod a jednou z nejdůležitějších je konzistence dat nad celým projektem. Data jsou vzájemně on-line provázána bez ohledu na typ dokumentu (schéma, mech. návrh rozvaděče, seznamy přístrojů, kabelů apod.). Změna provedená z kterékoli dokumentu či tabulky se okamžitě promítne napříč projektem do všech míst, kde je daný objekt použit. Výsledkem jsou značné časové úspory a minimalizace chyb při tvorbě dokumentace a zanášení změn.

 

Další výzvou je automatické generování dokumentace

Postupným osvojováním vlastností EB v praxi vznikají u uživatelů požadavky na jeho vyšší stupeň využití. Velkou výzvou pro ATP je automatizovat tvorbu dokumentace pomocí generování jednotlivých výkresů. Základem je plně databázová architektura a předpřipravená typová zapojení. Pomocí vložení či změny dat v databázi jsou následně automaticky vygenerovány výkresy. Při tomto způsobu použití EB je markantní zrychlení tvorby dokumentace.

EB Explorer – cesta pro jednoduchou parametrizaci přístrojů

Využití EB v ATP mimo vlastní tvorbu dokumentů zahrnuje i celou řadu podpůrných procesů. Jedna z činností je i zakládání a jednoduchá parametrizace přístrojů na úrovni datových objektů bez nutnosti jejich zakreslení v grafické dokumentaci. ATP na tyto činnosti úspěšně nasadilo licenci EB Explorer, která je určena jen pro datové zpracování objektů. Výhodou této licence jsou nejen finanční úspory, kdy není pro tyto činnosti potřebná drahá projekční licence, ale i časové úspory a značné zrychlení práce při definici potřebných přístrojů a jejich parametrů.

 

Cíle ve společnosti ATP při využití Engineering Base

„Naším cílem je kompletní databázové projektování zahrnující založení a parametrizace objektů přístrojů a projektu v databázi s následnou tvorbou grafické dokumentace na bázi automatického generování“, říká Ing. Henrich Hajdin, jednatel společnosti ATP. „Tímto chceme naše projekční aktivity posunout zase o krok dopředu před naši konkurenci.“

Filosofie společnosti ATP pro jejich zákazníky zní „Rozvíjíme se, protože naše řešení Vám přináší zisk“, což odpovídá i filosofii platformy Engineering Base.


www.technodat.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Odměřovací pravítka, která jsou rychlejší než Ferrari a Boeing

Co mají společného odměřovací pravítko, Boeing 737, Ferrari a sedačková lanovka?  Jsou to technologie, které ve vysokých rychlostech dosahují ohromující přesnosti na hranici fyzikálních zákonů. […]

Odbřitování pro obzvláštní čistotu dílů

Zvláštní specifikace čistoty v rozsahu méně než 100 mikrometrů jsou dnes běžné v mnoha odvětvích. V procesech je lze bezpečně splnit – zejména u třískově […]

Velecký: Pneumatika se uplatňuje hlavně u jednoúčelových strojů

Téměř 10 let zkušeností má strojírenská firma s dodávkami pneumaticky do průmyslových firem v Česku. Kde se pneumatika nejvíc uplatňuje? Jaké má pneumatika HENNLICH přednosti? Jaká je […]