Automatizace + Robotizace

07. září 2020 15:01

SEV-P – šroubovák WEBER pro roboty lehké konstrukce

Má nízkou hmotnost a běží nepřetržitě

Lehká konstrukce a automatická výměna nástrojů zvyšují trvale účinnost šroubovacího systému a rozšiřují pole použití

Technologie lehkých konstrukcí patří budoucnosti. Důvodem je především narůstající smysl pro šetrnější zacházení se zdroji a surovinami, a pokračující zvyšování energetické účinnosti. Lehčí a současně stabilnější materiály při výrobě automobilů – zejména na pozadí signifikantního tempa růstu v oblasti elektromobility – nebo vývoj nových kompozitních materiálů v elektroprůmyslu i ve strojírenství při současně rostoucích požadavcích na flexibilitu, procesní spolehlivost a rychlosti taktu si žádá inovativní řešení pro automatizovanou šroubovací a spojovací techniku. Montážní procesy musejí umožnit jejich provádění v nejrůznějších rámcových podmínkách.

Nově vyvinuté materiály, komplexní obrobky i spojovací prvky v nejrozmanitější podobě staví výrobce šroubovacích automatů před mimořádné výzvy. Na jedné straně maximální přizpůsobivost systému na různé případy šroubování prováděné vysoce specializovanými ručními a stacionárními šroubováky – snížení komplexnosti a maximální míra modularity pak na straně druhé. Do jisté míry jde o kvadraturu kruhu při automatizaci šroubovací techniky.

WEBER SEV-P Pick & Place Schrauber fuer Leichtbaurobotik

SEV-P s automatickou výměnou nástrojů

Společnost WEBER Schraubautomaten GmbH patří již déle než 60 let ke špičkám udávajícím trendy a k předním výrobcům v segmentu vývoje a konstruování vysoce flexibilních a výkonných šroubovacích automatů – včetně řídicích jednotek a podávacích systémů. Vývoj v oblasti technologie lehkých konstrukcí je navíc již několik let doprovázen roboty lehké konstrukce. Roboty lehké konstrukce – tedy roboty, jež jsou samy vyráběny v lehké konstrukci, dokáží zvládnout srovnatelně malé nosnosti a často pracují v nejtěsnějším prostoru – jsou průkopníky automatizace montážních procesů. Roboty lehké konstrukce jsou navíc přednostně nasazovány na pracovištích umožňujících spolupráci člověka s robotem.

A přesně pro tyto případy šroubování vyvinul WEBER šroubovací systém SEV-P. Ten byl přizpůsoben na míru požadavkům robotů lehké konstrukce. Šroubovací vřeteno se díky své mimořádně nízké hmotnosti a kompaktním konstrukčním rozměrům používá pro aplikace pick and place. To znamená, že spojovací prvky jsou pomocí vakuové techniky dopravovány na místo montáže a tam probíhá šroubovací proces.

Rozhodující výhoda SEV-P spočívá ve flexibilitě a ve zpracování nejrůznějších spojovacích prvků. WEBER realizuje tyto různé šroubovací úlohy prostřednictvím plně automatické výměny nástrojů. Ve spolupráci s robotem se aktuálně upnutý nástroj uvolní a odloží do nástrojové stanice. Od tam se vyzvedne nový nástroj a upne v upínači nástroje. Tato výměna nástrojů se provede během několika sekund.

Vycházejíc z principu a z aplikace robotů lehké konstrukce je samotné vřeteno navrženo rovněž jako lehká konstrukce – nejmenší model váží přibližně 1 500 gramů (s utahovacím momentem 1 až 10 Nm). Výkonnější verze řady SEV-P pak mohou vážit až 5 kilogramů a dosahovat utahovacího momentu až 60 Nm; pohon a blok vřetene jsou pak robustnější.

S tím lze realizovat bezpočet šroubovacích aplikací se šroubovacími prvky libovolné velikosti, jež jsou přiváděny jednotlivě. Navíc je pomocí nového šroubovacího vřetene možné utahovat předmontované šrouby, příp. matice požadovaným utahovacím momentem. Systém SEV-P je díky své volitelně použité vakuové šroubovací technice vhodný pro šroubování na obtížně přístupných, příp. hlouběji ležících pozicích.

Připojení ke všem běžným robotům

Připojení k různým modelům robotů realizuje WEBER u SEV-P použitím adaptační příruby, např. s velikostí ISO 9409-1-50-4-M6, jež pokrývá mnoho běžných modelů robotů. WEBER navíc vybavuje nové šroubovací vřeteno osvědčenými řídicími jednotkami C30S nebo C50S. Pohon zajišťují elektrické servomotory. Možnosti použití systému SEV-P v oblasti pick and place jsou tak rozšířeny téměř neomezeně.

Zákazníci, kteří již používají nové šroubovací vřeteno SEV-P od společnosti WEBER, s ním provádějí nejrůznější montážní procesy – přednostně v rámci montážních stanic, kde se musí používat rozmanitější nástroje během fáze zpracování. Navíc se nový SEV-P orientuje na firmy, u kterých je pro montážní procesy jen velmi málo místa, nebo jež pracují obecně s roboty lehké konstrukce s maximálním užitečným zatížením 3 kilogramy. Velkou výhodou systému SEV-P je výrazná časová úspora ve srovnání s běžnou ruční výměnou šroubovacího nástroje a s permanentně nově potřebnou volbou programu.

Aktuálně je SEV-P nasazován u procesů pick and place a výhradně u pracovišť pro částečnou spolupráci v rámci koexistence, příp. s buňkou a ochranným zařízením. Pokročilá fáze vývoje pro plnou spolupráci mezi člověkem a robotem je možná, a musí se vždy vypracovat pro daný případ použití.

 


weber-online.com

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]