03. prosince 2018 14:49

Mobilní roboti zvyšují produktivitu

Mobilní roboti jsou ve výrobě stále důležitější. Mají flexibilní použití, pohybují se v pracovním prostředí autonomně a umí spolupracovat s obsluhou. KMR iiwa je odpovědí společnosti KUKA na tyto nové požadavky. Tento mobilní pomocník dokáže zúročit své přednosti zejména v elektrotechnickém průmyslu, v odvětví spotřebitelského zboží i v automobilovém průmyslu.

Mobilní robot KMR iiwa s funkcí MRK

Inzerce

KMR iiwa je autonomní robotická platforma s integro­vaným robotem KUKA LBR iiwa s funkcí HRC. Spolehlivou spolupráci mezi člověkem a robotem zajišťují laserové skenery v mobilní platformě a snímače točivého momentu v každé ose robotu. Další výhoda pro uživatele: Autonomní robotickou platformu lze ovládat jen jediným řídicím systémem.

Autonomní robotická platformapodporuje pracovníka

KMR iiwa se pohybuje zcela samostatně. Není třeba provádět strukturální změny na pracovišti. Výsledkem je to, že mobilní robot je v zásadě vhodný pro všechny sběrné a doručovací služby, které byly dříve prováděny přede­vším lidmi. Kromě toho může být použit k osazování strojů, výměně nástrojů, k automatizaci práce, řetězení procesu v polovodičovém průmyslu nebo ve vnitřní logistice, např. při podávání konstrukčních dílů v montážní lince.

S KMR iiwa přichází do továrny průmysl 4.0

Prostřednictvím volné, autonomní navigace podporuje autonomní robot inteligentní sítě automatizačních řešení. Může tak pružně reagovat na změny v prostředí nebo pra­covních úlohách. Navíc jej lze hladce zapojit do logistických a výrobních procesů díky síťovému připojení. Společnost KUKA zahajuje sériovou výrobu KMR iiwa. Průmysl 4.0 se tak opět přibližuje skutečnosti.

KMR iiwa

Autonomní robot KMR iiwa je určen pro HRC a je mobilní. V jednom systému jsou sloučeny silné stránky citlivého robota LBR iiwa lehké konstrukce s mobilní a autonomní plošinou. KMR iiwa není vázán na jedno místo a je vysoce flexibilní – ideální předpoklad pro požadavky Industrie 4.0.

KMR iiwa: autonomní a maximálně flexibilní

KMR znamená KUKA Mobile Robotik. KMR iiwa je kombinace citlivého robota LBR iiwa lehké konstrukce a mobilní, autonomní plošiny. Jak již prozrazuje jeho název a jednotlivé součásti, vyznačuje se KMR iiwa vysokou mobi­litou a flexibilitou.

Výrobní procesy se permanentně proměňují. O to víc při­způsobivější musí být mobilní robotické systémy. Maximální pohyblivost a autonomní způsob práce podstatně optima­lizují Vaši výrobu.

Bezpečná HRC díky sedmi kloubovým momentovým senzorům LBR iiwa a laserovým skenerům na plošině.

Výhody KMR iiwa

Kombinovatelné: Navrhněte si vlastní individuální kom­pletní řešení. Modulární systém KMR iiwa nabízí mnoho možností kombinací robotických technologií, mobilních plošin a průmyslových součástí.

Citlivý: Sedm speciálních kloubových momentových sen­zorů na každé ose robota lehké konstrukce LBR iiwa z něj dělají vysoce citlivého robota na jeho okolí. Naviguje bez­pečně a bez bezpečnostního oplocení – při každém kontaktu z venku se okamžitě zastaví.

Autonomní: Kompletně samostatně navigovat umí díky laserovým skenerům i mobilní plošina. Monitoruje své okolí. Pokud v dráze pojezdu stojí člověk nebo předmět, ihned reaguje.

Pohyblivý: Speciálně vyvinutá kola Mecanum umožňují mobilní plošině všesměrové pohyby a rotaci o 360 stupňů. Kolo se skládá z několika válečků, které jsou uspořádány v úhlu 45 stupňů k ose. Tato maximální pohyblivost zkracuje průběžné doby a snižuje prostoje ve výrobním procesu.

Přesné: I na nejtěsnějším prostoru dosahuje KMR iiwa přesnosti polohování až ± 5 milimetr.

Inteligentní: S pomocí KUKA.NavigationSolution objede KMR iiwa spolehlivě každou překážku a najde si novou cestu.

Nezávislý: Vozidlo i robot se přímo zásobují elektrickou energií prostřednictvím li‑ionových baterií.

Snadná obsluha: KUKA Sunrise Cabinet, multikinematický řídicí systémpro vozidlo a robota usnadňuje obsluhu a pou­žívání KMR iiwa v praxi.

Redakčně zpracováno z www.kuka.com

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]