Strojírenství

27. dubna 2022 11:45

Zhodnocení konference „Projektování a provoz povrchových úprav 2022“

Z. Jelínková, Z. Trávníčková

Ve dnech 16.-17. března 2022 se uskutečnila v hotelu Olšanka v Praze již 48. konference Projektování a provoz povrchových úprav. Setkání se konalo v pozitivní atmosféře a bylo po dlouhé době první možností bez roušek a osobně. Nicméně i v předchozím koronavirovém období organizátoři zůstali s odbornou veřejností v kontaktu a vždy našli způsob pro předávání informací – v březnu 2020 formou rozesílání sborníku a v r. 2021 zvolili formou on line. Ačkoli se tato loňská forma zdařila, osobní kontakt nemůže nahradit. Letos byla radost vidět na každém kroku při setkání dlouholetých účastníků i nových zájemců. Předností konference kromě nabitého odborného programu (celkem 26 přednášek) bylo dodržování i časového rozvrhu během přednášek, večera i závěrečné exkurze. Program přednášek zahrnoval široké spektrum témat spojených s povrchovými úpravami – od předpisů k ochraně zdraví (hygienické limity) nebo životního prostředí (emise a odpadní vody), přes předúpravy, vlastní aplikace (galvanika, lakování), až například po kontrolu povrchu aj. Každý si mohl najít zajímavé téma stejně tak diskutovat se zástupci vystavujících firem.

Inzerce

Ve středu ráno za organizátory účastníky v plném sále přivítala Z. TRÁVNÍČKOVÁ. Poté za předsednictví L. Obra, prezidenta ČSPÚ zahájila dopoledne M. HORNYCHOVÁ (SZÚ) přednáškou na téma „Hygienické limity v pracovním prostředí“, týkající se expozičních limitů nebezpečných chemických látek/prachů v pracovním prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V příspěvku byly mimo jiné také vysvětleny nejasnosti v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které se týkají u limitu pro Cr (VI) a svářečských dýmů. Ekologická předúprava Kluthe, představená K. OBROUČKOVOU (Kluthe ČR), se věnovala moderní náhradě chemické předúpravy železnatéhofosfátu, z něhož lze přejít na zirkoničitou pasivaci, dosahující lepších výsledků přípravy povrchu materiálu před lakováním. P. ČEPELÁK (Ekomaziva) „Olej a nečistoty v procesu odmašťování“ zdůraznil, že v procesech předúprav dílů při lakování nebo pokovení je třeba dbát o udržování mycí lázně a odstraňovat z ní mechanické nečistoty a oleje a současně nabídl řešení. F. FLEKNA (Silroc CZ) na konferenci i u stánku představil „Použití maskovacích dílů ze silikonu v oblasti povrchových úprav“, představil jejich četné výhody. J. TELEK (ASIO Tech) přinesl „Praktické zkušenosti při projektování a návrhu čistění odpadních vod z vybraných provozoven povrchových úprav“. Příspěvek doplnil o praktické ukázky. Další přednášku z oblasti legislativy „Podmínky používání látek podléhajících povolení“ (související s nařízením REACH) připravenou J. Taitlovou (Medistyl) přednesla Z. AHRESAHEGNOVÁ. Prezentace M. KREJČÍŘE (Herding, Technika životního prostředí) se zaměřila na představení produktů firmy. Filtrační technologie Herding je založena na čistě povrchové filtraci a důsledně chrání člověka a stroj před škodlivými výrobními emisemi a umožňuje zpětné získávání filtrovaného materiálu bez jeho kontaminace. Firma Ziehl-Abegg již dlouho patří k předním výrobcům ventilátorů P. ČERMÁK z této firmy nabídl ventilátory pro povrchové úpravy v širokém portfoliu axiálních a radiálních ventilátorů. Přičemž vyzdvihl jednodušší servis a celkovou spolehlivost výrobků. Poté L. KELLER (TSI System) představil přístroj „PosiTector – modulární systém pro kontrolu povrchových úprav“, který se skládá ze základní jednotky, ke které se připojují sondy pro jednotlivé měřicí metody (tloušťky povlaků na různých materiálech, profilu povrchu, klimatických podmínek, koncentrace povrchových solí, tloušťky podkladových materiálů a pro měření tvrdosti). P. KOVAL (Wista) „Ekonomika tryskání“ ze společnosti Wista nabídl nejenom efektivní tryskací technologie, ale i možnost vypracování technologického auditu, který na základě měření zjistí, v jakém stavu je vaše technologie nebo jak velké máte ztráty. Ve své zajímavé přednášce L. OBR (ČSPÚ) popsal princip a základy technologie tamponového pokovu (techniky „lokálního pokovení“). Její využití je nejen pro dekorativní účely (v bižuterním a ozdobnickém průmyslu). Tamponovou galvanizaci lze využít i v nejrůznějších odvětvích průmyslu, při poškození velkých nebo složitých sestav dílů, kdyby demontáž a klasická oprava byla téměř nemožná, či by byla enormě nákladná. Tematicky navázal představením široké škály výrobků firmy Backer Eltop A. SEDLMAYER SZELCSÁNY „Životnost a funkčnost elektrických ohřívačů galvanických lázní“. Na českém trhu jsou to osvědčené svislé ponorné ohřívače galvanických lázní, které společnost může vyrobit na míru danému provozu. Do jiné oblasti povrchových úprav „Robotické práškové lakování“ zavedl pozornost účastníků V. MED (WAtech). Firma WAtech se zaměřuje na inovace v oblasti stříkacích, lakovacích a lepicích technologií a je dodavatelem aplikačních systémů pro práškové a mokré aplikace. J. HOLUB (Strojconsult Litvínov) představil „Povrchové ochrany kovů a betonů s použitím kompozitních materiálů BELZONA“. Firma BELZONA dodává kompozitní materiály, při jejichž využití je možné opravit či zrenovovat takové části strojů a zařízení, které jsou mnohdy zbytečně nahrazovány novými díly. J. SLIŽ (Lankwitzer) „Zkušenosti s nátěrovým systémem EvoKure“ seznámil s přednostmi nátěrového systému EvoKure, které poskytují technologicky, ekologicky a ekonomicky výhodné ochranné a dekorativní povlaky, zejména v oblasti složení, emise VOC a výhodných vlastností v nákladové oblasti. Předsedající odpolednímu zasedání K KREISLOVÁ (SVÚOM), si zvolila téma „Odvození korozní agresivity pro volbu PKO“. Optimální systém protikorozní ochrany (PKO) je možné zajistit různými způsoby – jako volba materiálu, konstrukční úpravy, elektrochemická úprava, ochrana pomocí povlaků a úprava prostředí. Je důležité správné zadání technologického předpisu se všemi požadavky, které budou na dílo kladeny. Společnost Rembrandtin se zaměřila na antikorozní ochranu a vyvinula nátěrový systém, který zabraňuje vzniku koroze pod izolací. Protože koroze pod izolací je hlavní příčinou vysokých nákladů na údržbu potrubí u průmyslových staveb, zasloužila si pozornost informace „CUI (koroze pod izolací) – skrytá hrozba“ přednesl J. NOVOTNÝ. O kurzech Korozní inženýr a Korozní technik pořádaných Asociací korozních inženýrů shromážděné informoval V. ŠTEFL. S příspěvkem na téma „Povrchové úpravy velkorozměrových ocelových výrobků včetně likvidace emisí VOC“ autora K. HROMEK (HK Engineering) byli zájemci seznámeni díky článku v elektronickém sborníku.

Druhý den zasedání zahájil a předsedal P. STRZYŽ (AČSZ). V přednášce „Pozinkovaná ocel – řešení pro cirkulární ekonomiku“ vyzdvihl možnosti (v souladu s příručkou nově připravenou organizací EGGA) zinkované oceli, která nabízí celou škálu inovativních řešení, jež optimalizují životnost ocelových konstrukcí a komponent a umožňují jejich využití v rámci cirkulární ekonomiky. V. ŠEFL (Technopark Kralupy VŠCHT) se zaměřil na „Vliv stavu povrchu a povrchové kontaminace na ochrannou funkci nátěrových systémů“. Kroky předchájející povlakování mají významný vliv na výslednou životnost nátěrových systémů i samotných kovových komponent. L. MINDOŠ (SVÚOM) v příspěvku s názvem „Objasnění příčin rozdílného a nežádoucího zabarvování bílých plastových okenních profilového domu v Praze“ popsal hlavní atmosférické vlivy, které způsobily nežádoucí zabarvení. Ze stejného pracoviště H. GEIPLOVÁ (SVÚOM) provedla „Hodnocení jednosložkového nátěrového systému v průběhu jeho životnosti“. Hodnocení bylo prováděno v rozmezí 1 měsíce až po 15 let. Vznikl cenný ucelený soubor dat, která se týkají životnosti protikorozní ochrany. E. ŠRÁMKOVÁ a V. ZÁLIŠ (VZLÚ) se podělili o své zkušenosti v přednášce „Anodická oxidace slitin hliníku – modifikace procesu TSA přídavkem aditiv.“ Technologie anodizace hliníkových slitin ve směsi kyseliny sírové a vinné je v současnosti jednou z hlavních uvažovaných variant ekologické náhrady technologie anodizace v kyselině chromové. V návaznosti na letošní exkurzi P. BREJCHA informoval o technologiích ve firmě Latecoere Czech Republic, které posléze účastníci měli možnost vidět. Příspěvek M. MÉSZÁROS a kolektiv autorů „Porézní anorganické povlaky plněné polymery“ byl uveřejněn ve sborníku. Cílem jejich práce je VaV speciálních vrstevných povlaků na anorganické bázi, u kterých jsou otevřené povrchové póry utěsněny moderními high-end polymery.

Kromě přednesených přednášek se na konferenci představily další firmy ať už osobně prezentací u stolů, inzercí ve sborníku nebo formou roll up: Denios, Drekoma, Dűrr Systems, Ekol, Hach Lange, IDEAL – Trade Service, Kovolak, Metalchem Dexter CZ, Nerkon, Notus –Powersonic, Ria Power. Vzhledem k tomu, že některé společnosti zvolili k přestavení svých výrobků či služeb jak přednášku, tak i stůl k prezentaci, zájemcům chvíli trvalo všech 16 stolů před přednáškami či o přestávkách obejít.

Po přednáškové části následovala exkurze do provozů povrchových úprav firmě Latecoere Czech Republic v Praze Letňanech, kde účastníci měli možnost vidět různé provozy povrchových úprav (PÚ na slitiny hliníku, titanu, speciálních ocelí), ukázky využití 3D tisku při výrobě maskovacích prvků, kontrolu tloušťky vrstvy povlaků metodou X-ray, nedestruktivní testování dílů a další.

V programu nebyl žádný časový prostoj i o svačině, která se podávala v blízkosti prezentačních stolů firem, účastníci mohli konzultovat se zástupci firem. Využita byla každá chvilka k výměně zkušeností i přátelským setkáním. K dobré pohodě přispěl i společenský večer v blízkosti hotelu Olšanka, kde bydlela většina mimopražských účastníků.

Řada účastníků letošní konference se loučila slovy, která použijeme i na závěr tohoto sdělení: Na shledanou na 49. konferenci PPPÚ v Praze v roce 2023!

Více informací najdete na: www.konferencepppu.cz

Mohlo by se Vám líbit

Skupina Progresus s developerem Garbe oznámili úplné obsazení nového průmyslového centra u Chomutova. V projektu za půl miliardy získal poslední volnou kapacitu stávající nájemce ISOLITE

Špičkový projekt industriálního centra Garbe Progresus Park Klášterec I mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří je krátce po svém dokončení již plně obsazen. Také zbývajících […]

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]