Strojírenství

10. března 2015 09:49

Vždy to správné řešení s profesionální chemií

Firma HORTEX, s. r. o. vyrábí v České republice a distribuuje produkty s označením HORTEX Technology, jež nacházejí stále větší uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví (strojírenství, potravinářství, automobilní, atd.). Na tomto rozmachu má velký podíl kvalita dodávaných produktů uplatňujících se ve výrobě, na opravy a pro údržbu.

Inzerce

V situaci, kdy stojíte před problémem zvýšení růstu produktivity, úspory nákladů, udržet krok s konkurencí a mnoha dalších aspektů, nabízíme výrobky z oblasti průmyslové chemie, které část problémů řeší za Vás. Produkty HORTEX Technology máme rozdělené do několika skupin pro lepší orientaci v široké škále výrobků.

HORTEX Plastické oceli

Ideální 2komponentní hmota pro opravy odlitků, údržbu strojů a výrobu forem. Rychle a trvale lepí různé materiály mezi sebou a navzájem. 2komponentní hmota se skládá podle typu z epoxidové pryskyřice plněné práškovou oceli, hliníkem, bronzem, mosazí nebo minerály a tvrdidla. Druhy plnidla určují technické vlastnosti jednotlivých typů. Po vytvrdnutí materiál získává přibližně pevnost kovů a může se třískově nebo mechanicky obrábět. Vytvrzuje se za téměř neměřitelného smršťování. Standardní vlastností všech typů je extrémní odolnost ve vytvrzeném stavu proti agresivním médiím.

HORTEX Opravné tyčinky

2komponentní epoxidové pryskyřice pro různé druhy využití při opravách. Podle druhu jsou odolné vůči teplotám od -35 °C do +280 °C (krátkodobě do 300 °C). Ve vytvrzeném stavu odolávají působení alkoholů, esterů, slané vody, olejů a většiny kyselin a zásad. Neobsahují organická rozpouštědla a vytvrzují se prakticky bez smrštění. Vytvrzený materiál je možno mechanicky opracovat a bez další úpravy přelakovat.

HORTEX Anaerobní lepidla

1komponentní anaerobní lepidla, rychle se vytvrzují, připravená k okamžitému použití, bez rozpouštědel, nesrážlivá a vibračně pevná. Vysoká lepící a těsnící síla k průmyslovému jištění a upevnění šroubů, spojení mezer a povrchů. Vynikajícím znakem anaerobního lepidla je vytvrzení, které nastává po kontaktu s kovem za nepřístupu vzduchu. Přitom vzniká vibračně a nárazově pevný lepený spoj, který je po vytvrzení zvenku stálý vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Jednotlivé typy různé viskozity způsobují plné vyplnění štěrbin, utěsnění vůle a ochranu před prosakováním. Ruční pevnost je dosažena během několika minut, konečná pevnost při pokojové teplotě po několika málo hodinách. Odpadá odměřování a míchání.

HORTEX Konstrukční lepidla

2komponentní lepidla HRK 7000/HKR 7200 jsou druhou generací dvousložkových akrylátových konstrukčních lepidel na bázi MMA (metyl metakrylátu) a DUO MIX PP-PE 38 na bázi MA (metyl akrylátu), které kombinují vysokou pevnost a teplotní odolnost tradičních akrylátových lepidel s kvalitou pružného (gumového) vytvrzení, odolného na loupání a rázové šoky. Lepí kovy, barevné kovy, nerez ocel, uhlík, sklo, epoxidové plasty, polykarbonátová skla, polyestery, GRP, bakelity, plasty, keramiku a v kombinaci. Ve vytvrzeném stavu přelakovatelné, brousitelné a pro použití venkovní i v interiéru.

HORTEX Vteřinová lepidla

1komponentní lepidla bez rozpouštědel, a tuhnoucí za studena. Polymerují účinkem vzdušné vlhkosti a pod tlakem, kdy se vytvrzují. V sekundách spojují téměř všechny materiály spolu navzájem a mezi sebou jako kov, umělou hmotu, sklo, keramiku, dřevo, kůže, přírodní i syntetický kaučuk. Sekundová lepidla ve vytvrzeném stavu mají odolnost proti mnoha chemikáliím. Často se jeví vytvrzené spojení pevnější než materiál slepovaných částí.

HORTEX Technické spreje

Spektrum výrobků k dosažení dokonalosti úpravy a čištění povrchů. Tato skupina produktů zahrnuje mnoho typů sprejů pro odvětví průmyslu a hobby. Najdeme zde spreje pro čištění, uvolňování rzi, odstraňování mastnot a lepidel, konzervaci výrobků, mazání uložení, leštění povrchů. Některé druhy produktů se pro úsporu nákladů dodávají v kapalném stavu v kanystrech.

HORTEX Silicagel

Vysoce aktivní křemičitý granulát pro vysoušení představuje vysoce účinný, univerzální a spolehlivý prostředek pro ochranu výrobků choulostivých na vlhkost. Silicagel udržuje uvnitř hermeticky uzavřeného obalu vlhkost v okolním prostředí výrobků pod kritickou hranici při které neprobíhá koroze, navlhání a plesnivění. Spolehlivě chrání výrobky, které jsou vystaveny různým klimatickým podmínkám. Silicagel má vysokou a dlouhodobou schopnost absorbovat vzdušnou vlhkost a vodní páru a je vhodný k vysoušení tlakového vzduchu, zemního plynu a technických plynů (kyslík, dusík, vodík, propan, methan, ethan, butanových par atd.).

Jaroslav Hornych

HORTEX, s. r. o.
Dělnická 251
500 04 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 535 133
Fax: +420 495 532 959
www.hortex.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výstružníky Seco Nanojet optimalizují odvod třísek a potlačují tak zmetkovost

Monolitní karbidové výstružníky Seco Nanojet zlepšují díky inovativnímu výstupu chladicí kapaliny odvádění třísek. Eliminují tak vznik zmetků, pěchování třísek nebo poškozování břitů, což vede k […]

Panasonic LP-RH: Nový CO2 popisovací laser

Vyšší přesnost a značení „on the fly“ při vysokých rychlostech je jen začátkem z výčtu mnoha funkcí řady LP-RH Inzerce Nové laserové CO2 popisovací systémy LP-RH […]

Výroba autoprůmyslu nad předkrizovými hodnotami

V prvních dvou měsících 2024 bylo na linkách tuzemských výrobců osobních vozidel zkompletováno již celkem 263 028 vozidel. To představuje meziroční nárůst o 22,3 %. […]