Strojírenství

09. října 2018 10:31

Výkonná kalibrace obráběcích a měřicích strojů

Laserové interferometry jsou přístroje pro kontrolu, sledování a zlepšení statické a dynamické přesnosti obráběcích strojů, souřadnicových měřicích strojů a dalších pohybových systémů s vysokými nároky na přesné najíždění polohy. Představují spolehlivý nástroj do dílenského prostředí, ale i kalibrační laboratoře.

Přesnost tříosého obráběcího stroje ovlivňuje až 21 geometrických chyb. Jedná se o chyby lineárního polohování, chyby přímočarosti pohybu stroje v jednotlivých osách, chyby naklopení a natočení v jednotlivých osách a chyby kolmosti jednotlivých os vůči sobě. V případě pětiosého stroje se počet těchto potenciálních
zdrojů nepřesnosti zvyšuje až na hodnotu 36. Každá z nich má nepříznivý vliv na tvarovou a rozměrovou přesnost produkovaných dílů.

Ať už máte jakýkoli stroj nebo pohybový systém, měli byste vědět, zda je pro daný úkol v pořádku, a to ještě před tím, než začnete obrábět či zpracovávat materiál nebo měřit komponenty. Můžete si učinit podrobný obrázek o změnách každé charakteristiky funkce polohování stroje v průběhu času. Můžete předpovídat nutnost požadavků na údržbu určitých strojů a předem tak stanovit plány údržby. Měření parametrů stroje a diagnostika jsou základem pro stanovení známé a opakovatelné úrovně schopnosti procesu.

Princip laserového interferometru je ověřená vědecká metoda měření délek s velmi vysokou přesností. První měřicí přístroj založený na principu interference světla byl představen už v roce 1880. Od té doby se technologie poněkud rozvinula, ale princip využití stabilního zdroje světla o definované vlnové délce k měření vzdálenosti zůstal nezměněn.

Laserový interferometr XL-80
Laserový interferometr XL-80 je kompaktní, přenosný a spolehlivý systém pro práci v dílenském prostředí i v kalibračních laboratořích. Přístroj ma přímou návaznost na mezinárodní definici délky pomocí vlnové délky použitého laserového záření. Interferometr Renishaw dosahuje vynikající stability laserového záření ±0,05 μm/m a přesnosti systému lepší než ±0,5 μm/m. Laserový interferometr umožňuje provádět kalibraci přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti i geometrických charakteristik stroje, měření otočných stolů a frézovacích hlav, lze jej využít pro pravidelnou rekalibraci a opravy strojů. Měření je možno provádět s libovolným krokem a neíi omezeno velikostí stroje.

Kvalitní zdroj laserového zářeni je pro interferometrická měření velmi důležitý. Vlnová délka světla je však velmi ovlivněna také prostředím, kterým prochází. Teplota vzduchu, tlak vzduchu a relativnií vlhkost se velmi často odchylují od „standardních” hodnot. Bez spolehlivé a přesné kompenzace vlivů okolního prostředí by se měření laserem neobešlo. Kompenzátor XC-80 je kličovým prvkem pro zaručení přesnosti linearního měření se systémem XL-80. Kompenzátor pomocí inteligentních snímačů měří velmi přesně kličové parametry. Díky kompenzaci jsou eliminovány jakékoliv chyby měření vyplyvající ze změn podmínek prostředí.

Software a měřicí optika
Software LaserXL a měřící optika umožňují provádět lineární a úhlová měření, měřit polohovaní rotačních os, měřit rovinnost, přímost, kolmost i provádět dynamická měření. Jednoduché grafické rozhraní nabízí zcela flexibilní obsluhu bez nutnosti předem definovat body a sekvence měření. Stačí pouze nasměrovat paprsek a začít měřit.

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]