Strojírenství

09. května 2021 22:31

Terénní studie výuky svařování: Zvýšení kvality a snížení nákladů díky simulátoru

Bez hluku, bez kouře, bez horka, bez spotřeby materiálu – Virtual Welding od společnosti Fronius nabízí absolutně bezpečný a udržitelný rámec pro školení budoucích svářečů. Podobně jako u leteckého simulátoru se prostřednictvím VR brýlí a vynikající grafiky získává realistická zkušenost se svařováním. Výsledkem je vysoce kvalitní výuka, která zároveň šetří náklady.

Autor: Philipp Schlor, produktový manažer, Virtual Welding, Fronius International GmbH

Komplexní koncepce vzdělávání: Teorie a praxe

Společnost Fronius sází na promyšlenou koncepci vzdělávání pomocí systému Virtual Welding, která mimo jiné zajišťuje předávání teoretických znalostí o procesech svařování obalenou elektrodou, TIG a MIG/MAG a následné ověření získaných znalostí. Výsledný žebříček přitom motivuje účastníky školení k vzájemnému porovnávání.

V učebním plánu společnosti Fronius pro Virtual Welding jsou praktické svařovací úlohy opírajících se o výuku svařování institutu IIW (International Institute of Welding). Díky tomu splňují mezinárodní standard výuky svářečů.

Ghost: Školitel vždy po boku

Pro získání manuálních dovedností cvičí budoucí svářeči nejprve s virtuálním učitelem, známým také jako Ghost. Ten postupně zadává správnou rychlost svařování, vzdálenost a úhel nastavení svařovacího hořáku ke svařenci. Budoucí svářeč dostává od virtuálního učitele přímou zpětnou vazbu. Úroveň obtížnosti úkolů se postupně zvyšuje, až se nakonec svařuje v téměř reálném simulačním režimu bez virtuálního učitele Ghost. Systém Virtual Welding všechna provedená svařování zaznamenává, takže je lze následně přehrát a společně se školitelem analyzovat.

Díky této kombinaci instruktážních praktických cvičení a teoretických jednotek může student mnohé kroky svého školení procházet samostatně prostřednictvím simulátoru. Získá tak základní znalosti a manuální dovednosti ještě předtím, než začne pracovat se skutečným svařovacím systémem. Školicí zařízení mohou tímto způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň ušetřit náklady.

Terénní studie: Školicí středisko Fohnsdorf

Školicí středisko Fohnsdorf je jedním z nejmodernějších a nejvíce inovativních zařízení odborného vzdělávání v Rakousku. V oboru technologie kovů využívá Virtual Welding již od roku 2010. V současné době se 30 procent praktické výuky svařování provádí pomocí simulace, která je tak pevnou součástí vzdělávání.

V rámci terénní studie se zjistilo, jaké účinky to má na efektivitu vzdělávání. Za tím účelem byly vyhodnoceny údaje týkající se:

  • 13 účastníků školení
  • 2týdenního školení s 30 % virtuálního a 70 % reálného svařování
  • koutových svarů (135 P FW FM1 S PB ml) a koutových svarů na trubce (135 T FW FM1 S PB sl), které se vždy svařovaly reálně i virtuálně

Pro zjištění efektivity nákladů na výuku se systémem Virtual Welding se navíc u všech 1 577 reálně tažených svarových švů vyhodnotila spotřeba kovu, plynu, svařovacího drátu a energie. Následovalo porovnání s údaji 1 733 virtuálních svarů.

Lepší kvalita vzdělávání: O 23 % více času na cvičení

Díky systému Virtual Welding se středisku SZF podařilo prodloužit dobu, kdy se skutečně svařuje, o 23 procent. Takže virtuálně lze zhotovit víc než třikrát tolik svarů, než za stejnou dobu ve svařovací kabině. Důvodem je zejména skutečnost, že při virtuálním svařování odpadá jak časově náročná příprava zkušebních plechů, tak jejich ochlazování a čištění svarových švů. Jeden simulovaný svarový šev vyžaduje pouze jedno kliknutí. Proto zbývá více času na výuku a procvičování nezbytných manuálních dovedností.

Nejde však jen o delší dobu na cvičení: „Použití virtuálního svařování vnímáme především jako důležitý příspěvek ke zlepšování kvality školení. Díky virtuálnímu učiteli má každý účastník školení individuální podporu a přímou vizuální zpětnou vazbu, což je něco, co reálný školitel prostě nemůže nabídnout,“ je přesvědčen Hannes Krempl, školitel v oboru svařovací techniky / dopravy ve středisku SZF.

Úspora nákladů: O 230 eur nižší náklady na materiál

Kromě kvality školení zvyšuje svařovací simulátor také efektivitu nákladů: Díky úspoře plynu, drátu a plechů je výuka jednoznačně hospodárnější. „Cíleným využitím systému Virtual Welding celkově ušetříme za materiál přibližně 230 eur na každého účastníka – navzdory delší době hoření oblouku,“ vypočítává H. Krempl. Virtuální trénink při výuce svařování proto poskytuje enormní efektivitu při nízkých nákladech na zdroje.

Obr. 1: Hannes Krempl, školitel odboru svařovací technika / doprava ve školicím středisku Fohnsdorf

Obr. 2: Systém Virtual Welding přináší do výuky svařování nejnovější technologii zábavní elektroniky.

Obr. 3: Společnost Fronius používá VR brýle, které nabízejí vysoké rozlišení, ostrost i široké zorné pole.

Obr. 4: Takzvaný Ghost je virtuální školitel, který prostřednictvím značení (na obrázku zeleně) udává správnou rychlost svařování, vzdálenost a úhel nastavení svařovacího hořáku a přídavného materiálu ke svařenci.

Obr. 5: Systém Virtual Welding je dostupný ve 2 verzích (Standup Terminal nebo Mobile Case) a ve více než 20 jazycích. Používá se pro výuku ručního svařování MIG/MAG, TIG, svařování obalenou elektrodou a MIG/MAG Robotics.

Obr. 6: Philipp Schlor, produktový manažer, Virtual Welding, Fronius International GmbH

Infografika: Infografika nabízí přehled všech relevantních informací týkajících se terénní studie ve středisku SZF Fohnsdorf.

Fotografie: Fronius International GmbH


www.fronius.com

Mohlo by se Vám líbit

Navzdory komplikacím dotahuje český autoprůmysl předkrizové hodnoty

Výroba motorových vozidel v České republice opět ožívá. Pozitivním signálem je nejenom meziroční nárůst, ale i srovnání s předkrizovými hodnotami roku 2019. Výrazně se také rozjíždí […]

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít do hydraulických systémů letadel

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít k utěsnění hydraulického pohonu […]

Nová Toyota z Česka

Toyota Motor Europe bude v České republice vyrábět nový model v segmentu A Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) přidá do svého portfolia druhý model […]