Strojírenství

11. září 2022 09:21

V největším závodě na zpracování dřeva na severní polokouli probíhá montáž turbíny Doosan Škoda Power o výkonu 270 MW

Společnost Doosan Škoda Power dodala parní turbínu o výkonu 270 MW s příslušenstvím pro závod na zpracování bezfosilních bioproduktů skupiny Metsä ve finském Kemi. Nově budovaný závod vyrobí ročně přibližně 1,5 milionu tun buničiny z měkkého a tvrdého dřeva. Hodnota investice dosahuje 1,85 miliardy EUR a jedná se o dosud největší investici do finského dřevozpracujícího průmyslu. Zahájení provozu se plánuje ve třetím čtvrtletí roku 2023.

Inzerce

Závod na bioprodukty bude provozován bez využití fosilních paliv a přebytek vyrobené elektřiny se bude dodávat do finské distribuční sítě. Nová celulózka nahradí stávající celulózku Metsä Group v Kemi a stane se největším závodem na zpracování dřeva na severní polokouli. Nově budovaný závod bude využívat nejlepší dostupné (BAT) nebo ještě pokročilejší technologie. Výrobní závod v Kemi bude vedle mnoha dalších bioproduktů ročně produkovat 1,5 milionu tun buničiny z měkkého a tvrdého dřeva. Nový závod ročně vyrobí 2,0 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což odpovídá přibližně 2,5 % celkové finské produkce elektřiny. Závod tak bude schopen vyrobit 2,5 násobek vlastní spotřeby elektřiny, což dále posílí pozici skupiny Metsä jako významného výrobce elektřiny z obnovitelných finských zdrojů.

Pro závod na výrobu bioproduktů v Kemi jsme si stanovili vysoké materiálové, energetické a ekologické cíle. Použity budou pouze nejlepší dostupné technologie. Proto požadujeme, aby i naši partneři poskytovali technicky nejspolehlivější řešení. A řešení společnosti Doosan Škoda Power podle našich zkušeností do této kategorie spadají,“ uvedl Jari-Pekka Johansson, ředitel projektu biocelulózky společnosti Metsä Fibre.

„Inženýrská, dodavatelská a výrobní fáze projektu byla náročná kvůli omezením v důsledku covidu-19, která způsobila výrazná zpoždění spolu s nárůstem nákladů na suroviny. Přes všechny tyto výzvy a díky mimořádnému úsilí se našemu týmu podařilo požadavky klienta v plném rozsahu splnit. Na stavbě byly aktuálně provedeny těžké zdvihy, pokračuje mechanická montáž a následovat bude uvádění do provozu. Soustředíme se na to, abychom pokračovali v dobře odvedené práci,“ řekl Jindřich Závodný, projektový manažer společnosti Doosan Škoda Power.

V rámci této zakázky dodá Doosan Škoda Power také generátor, kondenzátor a ostatní příslušenství parní turbíny. Kondenzační parní turbína je navržena přímo pro tuto zakázku a je vybavena dvěma odběry páry o různém tlaku. Kondenzátor je zavěšen na nízkotlaké části bez jakékoli podpory zespodu. Vysokotlaká i nízkotlaká část parní turbíny mohou být ovládány nezávisle.

 


O SPOLEČNOSTI DOOSAN ŠKODA POWER

Doosan Škoda Power je součástí silné skupiny společností sdružených v Doosan Group, která dodává zákazníkům z celého světa špičkové technologie a služby a nejvyšší kvality a hodnoty.

Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína – generátor o výkonu od 3 do 1 200 MW. Společnost má bohaté zkušenosti a reference z oblasti aplikací pro parní elektrárny, elektrárny na fosilní paliva, kogenerační jednotky, jaderné a solární elektrárny (CSP), spalovny biomasy, závody na výrobu energie z odpadních látek a z průmyslových aplikací na zpracování ropy, plynu, celulózy, papíru a mnoha dalších oblastí. V oblasti služeb nabízí společnost retrofity a modernizace (R&M) instalovaných originálních i neoriginálních (OEM i non-OEM) zařízení, generální opravy či dlouhodobý servis včetně dodávek náhradních dílů. Každoroční investice do výzkumu a vývoje jsou zárukou vysoké kvality výrobků, které splňují specifické požadavky zákazníků.

www.doosanskodapower.com

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]