Strojírenství

19. ledna 2024 18:28

Účinné, inovativní a udržitelné čištění součástí pro celý výrobní řetězec

Ecoclean: Řešení stejně rozmanitá, jako úkoly při čištění průmyslových dílů

Ať už se jedná o odmašťování, klasické čištění součástí nebo aplikace s vysokou čistotou – požadavky na čištění dílů se zvýšily ve všech oblastech výrobního průmyslu. Společnost Ecoclean reaguje na tyto změněné požadavky trhu ještě širším a modulárnějším sortimentem výrobků. Důraz je zde kladen na vyšší kvalitu čištění, úsporu nákladů a energeticky účinnější procesy.

Inzerce

Čištění součástí je nezbytným výrobním krokem ve všech průmyslových odvětvích, který zajišťuje splnění požadavků navazujících procesů a vysokou a stabilní kvalitu výrobků. Nové a modifikované výrobky, stále kompaktnější a složitější geometrie, zvyšující se rozmanitost materiálů a rozměry obrobků od jednoho milimetru až po několik metrů přispívají k tomu, že spektrum požadovaných čisticích aplikací je dnes rozmanitější než kdykoli předtím. Požadavky na proces a čistotu, které je třeba dosáhnout, se liší v závislosti na fázi výroby i na výrobku a odvětví. Například při finálním čištění high-tech součástek, včetně součástek pro průmysl zabývající se výrobou polovodičů, lékařskou, senzorovou a analytickou technikou a přesnou optikou, je třeba odstranit znečištění částicemi v rozmezí nanometrů i nano vrstvy filmového znečištění. Naproti tomu například ve výrobním průmyslu s jeho velmi různorodými oblastmi a součástmi je často prvním úkolem vyčistit velké množství třísek a obráběcích médií. Často hrají roli i faktory, jako jsou vysoké požadavky na výkon, těžké obrobky, velmi různorodý sortiment komponent a krátké dodací lhůty. Kromě toho musí být čištění v každém případě hospodárné, energeticky a zdrojově efektivní.

Přizpůsobení čisticího řešení danému úkolu
Aby bylo možné optimálně přizpůsobit čisticí řešení danému úkolu, je třeba kromě specifikací čistoty, které je třeba splnit, zohlednit další kritéria specifická pro daný výrobek a podnik. To vyžaduje výrobce, jehož produktový program nabízí potřebnou flexibilitu s ohledem na používaná čisticí média i systémové a procesní technologie. Ecoclean a UCM, divize skupiny specializující se na přesné a velmi jemné čištění, jako dodavatel komplexní, flexibilních a energeticky účinných řešení pro čištění průmyslových komponentů orientovaných na budoucnost, pokrývají celé spektrum mokro-chemických procesů s médii na bázi vody, rozpouštědel a modifikovaných alkoholů. To znamená, že čisticí procesy a systémy, včetně nejvhodnějších procesních a sušicích technologií pro čištění dávek i jednotlivých dílů, lze velmi efektivně přizpůsobit požadavkům konkrétního výrobku a společnosti. Návrh procesů se provádí ve vlastních zkušebních centrech společnosti, přičemž pro úlohy v lékařské technice a pro aplikace s vysokou čistotou jsou k dispozici zkušební centra v čistých prostorách s přizpůsobeným zařízením a měřicí technikou.

Modulární systém umožňuje rychlejší dostupnost speciálních komorových systémů
Společnost Ecoclean nabízí širokou škálu standardizovaných komorových systémů pro čištění médii na bázi vody, rozpouštědel a modifikovaných alkoholů, jakož i širokou škálu procesních technologií, jako je čištění postřikem a vysokotlaké čištění, ultrazvuk, injektážní mytí (IFW), odmašťování parami, ultrazvuk Plus, pulzní tlakové čištění (PPC) a plazmové čištění, a pokrývá tak většinu čisticích úkolů ve výrobním průmyslu i v automobilovém a dodavatelském sektoru. V posledních letech však výrazně přibylo aplikací, které vyžadují individuálně navržená speciální zařízení, například kvůli rozměrům komponent, požadavkům na výkon, specifikacím čistoty nebo jiným specifickým faktorům společnosti. S cílem snížit nároky na projektování a zkrátit dodací lhůty vyvinul výrobce zařízení inovativní modulární systémy EcoCvela pro čištění vodou a EcoCstretch pro čištění rozpouštědly nebo modifikovaným alkoholem. Modulární koncepce rozpouštědlových systémů zahrnuje čtyři velikosti pracovních komor o průměru od 750 do 1 500 mm a zařízení s několika zaplavovacími nádržemi. Zařízení lze navíc vybavit několika pracovními komorami a zaplavovacími nádržemi. V těchto vysoce flexibilních zařízeních zajišťují různé procesní technologie a systémy pro efektivní rekuperaci tepla také krátké procesní časy a energeticky úsporný provoz. V případě velmi vysokých požadavků na čistotu lze oba typy zařízení dodat také s odpovídajícím zařízením pro vysokou čistotu.

Modulární řešení i pro ultrazvukové čištění ve více vanách
V oblasti ultrazvukových čisticích systémů s více lázněmi jsou rovněž nabízena řešení sestávající ze standardizovaných modulů v podobě modelových řad UCMBaseLine, UCMSmartLine, UCMPerformanceLine a UCMHighLine. Díky modulům pro procesní kroky čištění, oplachování, PPC, sušení, nakládání a vykládání a flexibilnímu přepravnímu systému lze snadno a nákladově efektivně konfigurovat a uvést do provozu čisticí systémy pro širokou škálu aplikací. K tomu přispívá i skutečnost, že elektrická a řídicí technika je již integrována. Pro aplikace s vysokou čistotou jsou systémy navrženy s příslušným vybavením a pro provoz v čistém prostoru nebo pro připojení k němu. Díky svému dalšímu diverzifikovanému portfoliu umožňuje společnost Ecoclean podnikům ze všech průmyslových odvětví plnit měnící se požadavky na čištění nejen ekonomicky a stabilně, ale také způsobem šetřícím zdroje a orientovaným na budoucnost.
www.ecoclean-group.net

Photo: Ecoclean_EcoCstretch


Modulární koncept EcoCstretch byl vyvinut pro aplikace čištění rozpouštědly, která dříve vyžadovala speciální zařízení se složitou konstrukcí a dlouhou výrobní dobou. Mimo jiné zahrnuje čtyři velikosti pracovních komor a několik zaplavovacích nádrží.

Foto: Ecoclean_EcoCvela


Speciální systémy pro čištění na bázi vody pokrývá modulární systém EcoCvela s průměrem pracovní komory až 1 500 mm, stejně jako několik zaplavovacích nádrží a v případě potřeby několik pracovních komor.

Foto: Ecoclean_ Pracovní komora_speciální zařízení


Pro energeticky účinné a rychlé čisticí procesy mají zařízení účinnou rekuperaci tepla a mohou být vybavena různými technologiemi.

Foto: UCMPerformanceLine


Ultrazvukové čisticí systémy s více vanami, které se skládají ze standardizovaných modulů, zde UCM PerformanceLine, umožňují individuální konfiguraci čisticích řešení, například pro velmi jemné čištění a aplikace s vysokou čistotou.
Foto: Ecoclean GmbH

 


Skupina SBS Ecoclean vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení, systémy a služby orientované na budoucnost v oblasti čištění průmyslových součástí a povrchové úpravy. Tato řešení, která patří ke světové špičce, podporují podniky po celém světě v efektivní a udržitelné výrobě ve vysoké kvalitě. Zákazníci pochází z automobilového a dodavatelského průmyslu i z široce diverzifikovaného průmyslového trhu – od lékařství, mikrotechniky a přesného strojírenství přes strojírenství a optický průmysl až po energetické technologie a letecký průmysl. Úspěch společnosti Ecoclean je založen na inovacích, špičkových technologiích, udržitelnosti, blízkosti k zákazníkům, rozmanitosti a respektu. Skupina společností je zastoupena v devíti zemích s dvanácti pobočkami po celém světě a zaměstnává více než 900 lidí.

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]