Strojírenství

11. března 2021 16:26

Správný výběr těsnicích prvků je klíčový

… Lubrication Management

Pro zajištění vysokého těsnicího efektu v náročných hydraulických aplikacích je dle předního odborníka v oboru nutný optimální vztah mezi těsnicími prvky a mazacími vlastnostmi těsněných médií.

Holger Jordan ze Segment Manager Fluid Power Europe společnosti Trelleborg Sealing Solutions říká, že Lubrication Management (řízená lubrikace/mazání) hraje v tomto problému klíčovou roli, jelikož stanovuje „optimální způsob kontroly“.

Tření, opotřebení a čas do servisu, tedy klíčová kritéria výkonnosti, se u vícenásobných těsnicích systémů přímočarých vratných pohybů průběžně zvyšují.

Pan Jordan uvedl: „Lubrication Management zahrnuje nastavení požadavků lubrikace všech jednotlivých těsnicích prvků uvnitř těsnicího systému. Tím pádem lze snížit zatížení každého prvku a tak optimalizovat výkon z hlediska tření, opotřebení a času do servisu“.

„To je velmi důležité, jelikož při návrhu těsnicího systému všechny jeho prvky (těsnění a lubrikace, nebo zejména tlaková kapalina) musejí vzájemně spolupracovat jako tým“.

Pan Jordan vysvětlil, že tlaková kapalina může být považována za „náročný prvek systémua současně za člena podpůrného týmu“. Také dodal: „Tlak je zátěž a výzva, zatímco tekutina v kontaktní oblasti mezi těsněním a těsněným povrchem je podpůrným partnerem při snižování tření a opotřebení“.

Nejvhodnějším těsnicím systémem v náročných aplikacích je tzv. tandemové uspořádání (použití primárního a sekundárního těsnicího prvku). Úkolem primárního těsnění je co nejdéle těsnit tlakové médium a tam, kde je to zapotřebí, sekundární těsnicí prvek zvyšuje spolehlivost celého systému.

Výzvou pro tento sekundární těsnicí prvek je garance požadované životnosti za „suchých“ provozních podmínek. Čím účinnější je primární těsnění při utěsnění tlakového média (lubrikantu)
v hydraulickém systému, tím horší provozní podmínky vznikají pro sekundární těsnění.

V případě nutnosti použití sekundárního těsnicího prvku může absence „mazacího filmu“ vést k problémům s jeho opotřebením.

 Pan Jordan dále řekl: „Toto určité dilema, kterým je optimalizace výkonnosti primárního a sekundárního těsnicího prvku, nás přivádí k nové disciplíně, kterou je ‚Lubrication Management‘ (řízené mazání). Snahou je vyvážit možné riziko úniku média (maziva) maximálním zajištěním funkce primárního a prodloužením životnosti sekundárního těsnicího prvku. Toho lze dosáhnout tím, že umožníme vytvořit lepší, resp. silnější mazací film pod nejvíce zatíženým primárním těsnicím prvkem, čímž snížíme jeho zatížení“ – (redukce třecí síly).

V důsledku silnějšího mazacího filmu se do prostoru mezi primární a sekundární těsnicí prvek dostává větší množství kapaliny. Ta je zpět do systému přepouštěna přes zaintegrovaný zpětný ventilek v primárním těsnicím prvku.

Inovované těsnicí profily, jako jsou Turcon®, Stepseal® V a Zurcon® Buffer Seal, plní úspěšně svojí funkci v aplikacích navržených systémem „Lubrication Management“.

Pan Jordan uvedl, že zásady řízeného mazání (Lubrication Management) byly testovány i za účelem ověření „optimální metody kontroly z hlediska vhodných inhibitorů opotřebení a typu médií (maziv)“.

Příkladem toho je snížení vzájemného ovlivňování při testech za použití polyuretanového těsnicího prvku Buffer Seal, u něhož došlo pouhým přidáním inhibitorů a kombinací vhodného média (maziva) ke snížení opotřebení téměř o 50%.

Celkově bylo tedy dosaženo snížení tření o 50 % a při zohlednění celého těsnicího systému je možné dosáhnout snížení dokonce až o 70 %.

Pan Jordan řekl, že zjištění, že Lubrication Management může výrazně ovlivnit tření a opotřebení, znamená pro zákazníka jistou přidanou hodnotu v rámci snížení opotřebení a navýšení výkonnosti sekundárního těsnicího prvku, který celkově zvyšuje spolehlivost systému. Řekl: „Tato skutečnost uspokojuje trendy založené na poptávce, které jsou v současnosti
často diskutovány v sekci tekutinových mechanismů“.

Tyto trendy zahrnují snížení rozměrů a hmotností hydraulických systémů, umožňují zvýšování tlaků a rychlostí v hydraulických aplikacích, což ve svém důsledku znamená, že polyuretanové těsnicí prvky mohou plně využít materiálových limitů.

Těsnicí systémy lze v obou případech zkvalitnit pomocí řízené lubrikace (Lubrication management).

Dalším problémem mohou být nejrůznější povlaky těsněných ploch v hydraulických aplikacích.Tyto povlakované povrchy bývají často z technických důvodů rozhodujícím faktorem pro volbu těsnicího systému. Mohou být ale i omezujícím faktorem, pokud jde o životnost těsnicího systému
v rámci aplikace.


Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6, Česká republika
Tel: +420 220 400 288
E-mail: tssczech@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com/cs-cz

Mohlo by se Vám líbit

Navzdory komplikacím dotahuje český autoprůmysl předkrizové hodnoty

Výroba motorových vozidel v České republice opět ožívá. Pozitivním signálem je nejenom meziroční nárůst, ale i srovnání s předkrizovými hodnotami roku 2019. Výrazně se také rozjíždí […]

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít do hydraulických systémů letadel

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít k utěsnění hydraulického pohonu […]

Nová Toyota z Česka

Toyota Motor Europe bude v České republice vyrábět nový model v segmentu A Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) přidá do svého portfolia druhý model […]