Strojírenství

09. října 2018 15:22

Soustruh KL285, razantní návrat Kovosvitu MAS do segmentu soustružení

Společnost Kovosvit MAS, a.s. představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nový CNC soustruh. Označení stroje KL je zkratkou z anglického Kovosvit Lathe a číslo 285 odkazuje na běžný obráběný průměr. Tento nový soustruh nahradí v sortimentu Kovosvitu MAS stroj řady SP280, který byl vyvíjen před více než 10 lety. Nový stroj byl vyvíjen s důrazem na jeho výkon, přesnost a trvanlivost.

Masturn550 na stánku Heidenhain

Už změna označení důrazně ukazuje, že se jedná o zcela přepracovaný stroj, který nemá s původním soustruhem SP280 mnoho společného. Cílem techniků firmy Kovosvit bylo splnit u stroje KL285 bez jakýkoliv kompromisů veškeré tradiční hodnoty vyžadované od obráběcího stroje jako je přesnost, výkon, rychlost obrábění, spolehlivost. Ty dnes doplňují i další parametry, a to snadná ovladatelnost, ergonomie, nízká hlučnost, snadná servisovatelnost a v neposlední řadě i design.

Inzerce

soustruh KL285

Přesnost a kvalita jako základ

Obráběcí stroje Kovosvitu MAS, a.s., se prosazují svou přesností. U soustruhu KL285 jsme při řešení kinematiky vycházeli ze stále velmi oblíbených soustruhů řady S50/S80, a také řady Smarturn, které se v Kovosvitu dříve vyráběly. Základem je široké lože v celé délce pod supportem osy X k zajištění co nejvyšší tuhosti. Vřeteník je uložen na masivní konzole z polymerního betonu. Tento nový a stále více se prosazující materiál se kladně projevuje v útlumu vibrací a zabezpečuje kvalitní finální povrch po obrábění a díky nižšímu koeficientu přenosu tepla zlepšuje tepelnou stabilitu stroje. Koník je maximálně rozšířen opět z důvodu zvýšení tuhosti. Tyto části skeletu dávají sami o sobě velmi slušný základ pro výrobu přesných dílců v žádané kvalitě povrchu.

Lineární valivé vedení osy X, které se nachází v pracovním prostoru, je kalené v celém průřezu a je masivně zapřené do lože. Kuličkové šrouby a ložiska vřeteníku jsou od japonských dodavatelů. To opět podtrhuje důraz na přesnost a kvalitu stroje. Chtěli jsme postavit stroj v maximální kvalitě a subdodavatelé komponent jsou v podstatě z Německa, z Japonska a samozřejmě z České republiky. To dokladuje například použití nástrojové hlavy od firmy Sauter nebo upínacího válce od SMW Autoblock.

Právě tyto komponenty zaručují maximální výkonové charakteristiky tohoto nového soustruhu. O pohon hlavního vřetene se stará vestavný motor od firmy Siemens o výkonu 27 kW doplněný o přímé odměřování. Pohon koníka je realizován hydraulickým válcem s integrovaným odměřováním, který je řízen proporcionálním ventilem. Vlastní hydraulický agregát je umístěn v zadní části stroje tak, aby teplotně neovlivňoval stroj. Dále byla velká pozornost věnována hlučnosti agregátu, a zde se podařilo ve spolupráci s firmou Hydac dosáhnout velkého pokroku.

MCU 700

Uživatelský komfort a kompaktnost stroje

Z řídicích systémů stroje padla volba zcela logicky na firmu Siemens. Zde jsme zvolili Sinumeric 828D s 15“ dotykovou obrazovkou. Alternativní možností je Fanuc 0i-TF. Oba systémy jsou v podstatě celosvětovým standardem u CNC soustruhů a věříme, že plnohodnotně pokryjeme požadavky našich zákazníků. Při vývoji byl velký důraz kladen na snadnost, přívětivost a komfort při ovládání a seřizování stroje. Už není potřeba seřizovat například koncové snímače pro upínání sklíčidla nebo polohy koníka. Vše se nastavuje přímo na panelu stroje prostřednictvím uživatelských obrazovek řídicího systému, neboť obě zařízení jsou vybavena odměřováním. Z obrazovky se nastavují také tlaky upínacích zařízení, takže obsluha stroje nemusí seřizovat, jako doposud, mechanické prvky pro upínání při změně obrobku. Aby měla obsluha maximální komfort při ovládání stroje, zvolili jsme zcela nový typ panelu, který umožňuje náklon ve dvou směrech. To velmi ocení zejména zákazníci, kteří programují přímo na stroji.

Dále jsme se snažili o co nejlepší přístup do pracovního prostoru. Zde je vzdálenost od dveří k ose vřetena pouhých 350 mm. Přehlednost podtrhuje velké bezpečnostní okno do pracovního prostoru. Stroj je také energeticky optimalizován, ať hovoříme o rekuperaci energie pohonů nebo také o použití frekvenčních měničů pro řízení různých komponentů stroje. Vedle toho má zákazník možnost zvolit si šetření stlačeného vzduchu, a to vypínání hradicího vzduchu v neproduktivních časech stroje.

Z principů lean production vyplývá, že je velmi „drahá“ pracovní plocha na halách. I na toto jsme pamatovali. Stroj je navržen tak, aby „prošel“ dvoukřídlými dveřmi. Výška stroje je 1900 mm a šířka bez ovládacího panelu je 1752 mm. Stroj má vlastní délku 2755 mm a s dopravníkem třísek je celková délka 4105 mm. Dopravník třísek je také možné směřovat dozadu stroje. Toto řešení je vhodné například při začleňování strojů do automatizované linky. Design stroje vychází z funkčních a jednoduchých geometrických tvarů se snahou o dodržení čistoty provedení a navazuje na stroje MCU450 a MCV800Quick uvedené na trh počátkem letošního roku.

MCV80 na stanku SST

Tři modifikace dle přání zákazníka

Soustruh KL285 byl na MSV v Brně představen ve zpřesněném provedení. To znamená, že kromě tuhého skeletu stroje a konzoly vřeteníku z polymerního betonu, je stroj doplněn o vychlazování matic kuličkových šroubů, přírub osových motorů, posílené vychlazování vřeteníku a také vychlazování v místě spojení vřeteníku s nosnou konzolou. Uvedené vybavení soustruh KL285 teplotně stabilizuje a využití najde zejména při obrábění vysoce přesných dílců.

Představovaný soustruh je ve dvouosém provedení s koníkem, s naháněnými nástroji, osou C a koníkem. V tomto provedení bude nabízen v roce 2019 našim zákazníkům. Varianta s osou Y a protivřetenem bude představena v roce 2019. Tudíž přijde s mírným posunem na trh. Plánovaným záměrem bylo nabídnout zákazníkům nejprve základní konfiguraci včetně standardního příslušenství. Ze zvláštního příslušenství si zákazník může volit například nástrojové rozhraní BMT nebo naháněné nástroje až na 12000 ot/min, sondu měření nástrojů a obrobků, středová chlazení.

Stroj bude vyráběn ve třech modifikacích, s různým stupněm vybavenosti – CLEVER, QUICK a SUPER PRECISION. Nejjednodušší verze CLEVER bude mít ovládací panel zabudovaný do krytování stroje a bez komponentů, které zabezpečují zvýšenou přesnost. Provedení QUICK se liší od předchozí varianty komfortním naklápěcím panelem řídicího systému. Stroj s nejvyšší úrovní vybavenosti SUPER PRECISION je navíc osazen prvky, které zajišťují jeho zvýšenou přesnost.

Tím si zákazník může opravdu stroj přizpůsobit jeho technologickým záměrům.

Kompatibilita s požadavky Průmyslu 4.0

Nový soustruh KL285 bude, podobně jako další stroje z portfolia Kovosvit MAS, a.s., kompatibilní s požadavky „Průmyslu 4.0“. Pokud zákazník bude tuto funkcionalitu požadovat, stroj může zasílat monitoring zvolených veličin přímo do zvoleného systému tak, aby vedoucí či manažeři výroby věděli, jestli stroj pracuje a na kolik je vytížený. Samozřejmostí je, že stroj bude připraven na robotizaci a možnost začlenění do výrobních linek. Stroj je vybaven v tomto ohledu například automatickým otvíráním dveří. Případnou aplikaci na konkrétní technologii zpracuje divize MAS Automation přímo v Kovosvitu.

Kombinace uvedených parametrů zaručuje stroj, který bude výkonný, přesný a trvanlivý. Pracovníci firmy Kovosvit MAS, a.s., vložili do návrhu a realizace stroje dlouholeté zkušenosti, které budou pro rozvoj segmentu soustružení klíčové, a věříme, že stroj KL285 ocení i naši zákazníci.

 

Mohlo by se Vám líbit

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]

Nová úroveň digitalizace: EDI modul přímo v informačním systému Abra šetří firmám čas i peníze

Informační systém Abra Gen přináší nový EDI modul, který svou funkčností posouvá úroveň bezpapírové komunikace. Na vývoji modulu se společně s firmou Abra Software podílel […]

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]