Strojírenství

20. listopadu 2018 01:02

Rozšíření kapacitních možností ve Vítkovických slévárnách

Vítkovické slévárny, spol. s r. o. (tradiční výrobce válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí, litin a odlitků ze slitin mědi), spustil do provozu novou žíhací pec v divizi Slévárna.

Nová žíhací pec, kterou dodala společnost E-Therm CZ, s. r. o., je ve slévárnách již pátou žíhací pecí, kde je možné provádět vysokoteplotní režim odstředivě litých válců. Rozšiřuje tak kapacitní možnosti pro výrobu jakostí materiálu KV5M, OLVIT90M a KV4H, tzn. jakostí s vysokoteplotním režimem. Samozřejmostí je i možnost žíhaní všech jakostí NTV, KV a OLVIT.

Inzerce

Potřebný tepelný výkon je do pece dodáván 12 rekuperačními hořáky o jmenovitém výkonu hořáku 40kW, umístěnými horizontálně v obou bočních stěnách. Použitím rekuperačních hořáků se dosahuje vysokého stupně využití tepelné kapacity odcházejících spalin a snížení spotřeby paliva. Při konstantní teplotě vnitřního prostoru pece 1 100°C lze předpokládat úsporu paliva oproti topnému systému bez jakékoliv rekuperace až 35 %, což představuje značnou úsporu plynu.

Redakčně zpracováno z www.vitkovickeslevarny.cz

Mohlo by se Vám líbit

Veletrhy wire & Tube nastavují nové standardy

Globální hráči z celého světa na vrcholném setkání oboru v Düsseldorfu Inzerce Veletrhy wire & Tube potvrzují i v roce 2024 (s více než 2.600 vystavovateli z 65 zemí) […]

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]