Strojírenství

24. ledna 2023 12:41

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním

Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových úpravy omíláním. Kvalita výsledků dokončovacích prací závisí do značné míry na účinnosti vlastního čištění procesní vody. Aby mohla společnost Scherdel, celosvětově působící výrobce ohýbaných a lisovaných dílů, lépe řídit četné parametry svého systému čištění a recyklace, modernizovala svou poloautomatickou čisticí odstředivku Rösler pomocí digitálního softwarového balíčku pro řízení kvality procesní vody od společnosti Rösler Smart Solutions. Ten umožňuje interaktivní kontrolu až 13 parametrů, jako je koncentrace sloučenin, hodnota pH nebo mikrobiologická kontaminace. V případě odchylek od jmenovitých hodnot vydává inteligentní software obsluze doporučení nápravných opatření.

Inzerce

Již ve svém prvním vznětovém motoru použil Rudolf Diesel pružiny z drátovny firmy Siegmunda Scherdela, založené v roce 1889. Od té doby se společnost vyvinula v celosvětově působící podnik, který se zabývá technologiemi tváření, montáže a spojování, jakož i povrchovou úpravou. Kromě toho společnost vyrábí také nástroje a jejich příslušenství. S 32 závody po celém světě společnost Scherdel aktivně podporuje své zákazníky službami, které sahají od úvodních konzultací až po sériovou výrobu. Výsledkem jsou špičkové výrobky, které se používají nejen v automobilovém průmyslu, ale také ve zdravotnictví, elektrotechnice a energetice. Mezi výrobky patří lisované a ohýbané díly, pojistné podložky a komponenty pro elektromobily. Ty se vyrábějí v závodě Scherdel Waldershof GmbH & Co. KG v Bavorském Waldershofu.
Součástky z různých slitin oceli, nerezové oceli a neželezných kovů často získávají konečnou povrchovou úpravu při hromadných dokončovacích operacích omíláním. Kromě základních dokončovacích operací, jako je odstraňování otřepů a zaoblení hran, je také důležitým požadavkem čistota povrchu opracovávaných dílů. Čistý povrchy je nezbytný pro provádění optické kontroly kvality vyráběných dílů. V této souvislosti hraje klíčovou roli kvalita technologické vody.

Čištění a recyklace procesní vody – pro rozsáhlé aplikace procesu omílání
Ve společnosti Scherdel Waldershof se technologická voda z procesu omílání čistí a recykluje pomocí poloautomatické odstředivky. Dosud však byla kvalita technologické vody kontrolována pouze denní kontrolou koncentrace sloučenin. Kontrolu obvykle prováděli různí lidé, kteří měli jen malé povědomí a znalosti o složitostech provozu čištění a recyklace procesní vody. „Procesní voda se kontaminuje olejem z lisovaných a ohýbaných dílů, mazivy z pásů a jemnými částicemi kovů a brousícími tělísky. To na jedné straně zvyšuje vodivost, což může způsobit nesprávné výsledky při optické kontrole. Na druhé straně nebyly vždy dodržovány pokyny týkající se kvality procesní vody. To vše mělo za následek nákladné opravy a dokonce i zmetky,“ vysvětluje Tobias König, vedoucí oddělení hromadných úprav a kvality povrchů ve společnosti Scherdel Waldershof.

Digitální kontrola kvality procesní vody vede k transparentnosti a vytváří know-how
Když mu společnost Rösler navrhla, aby jako pilotní uživatel vyzkoušel “ Advanced“ systém digitálního sledování kvality procesní vody od společnosti Rösler Smart Solutions, okamžitě souhlasil. Tento nový softwarový balík pro poloautomatické a plně automatické čističky procesních vod umožňuje uživatelsky přívětivé sledování, zaznamenávání a vyhodnocování všech důležitých parametrů procesních vod. Jedná se o tyto parametry: Koncentrace sloučenin (měřená titrací nebo refrakčním indexem – BRIX), hodnota pH, vodivost, tvrdost vody, mikrobiologické znečištění bakteriemi, kvasinkami a plísněmi, obsah chloridů, hodnota CHSK (chemická spotřeba kyslíku), obsah BIT (biocidy v procesní vodě), vzhled a zápach. V závislosti na konkrétních požadavcích na daný proces omílacího procesu lze individuálně zvolit příslušné procesní parametry. Ve verzi “ Advanced“ digitálního systému se vzorky vody odebírají ručně a analyzují pomocí vhodného měřicího zařízení, které může společnost Rösler dodat spolu se softwarovým balíčkem. Zjištěné hodnoty se rovněž zadávají ručně. Na základě zadaných údajů vypracuje algoritmus v softwaru doporučení pro okamžitá nápravná opatření, aby bylo možné korigovat odchylky od stanovených hodnot příslušných procesních parametrů a zajistit tak stabilitu procesu. Kromě doporučení pro okamžitá nápravná opatření software poskytuje také informace, které vysvětlují nepříznivé účinky na kvalitu povrchu obrobků pokud nebudou rychle odstraněny odchylky různých parametrů. Protože jsou všechna data zaznamenávána, lze je vyhledat a zobrazit ve formě tabulek a časových grafů. To pomáhá předcházet nákladným prostojům způsobeným neplánovanými změnami kvality procesní vody a umožňuje naplánovat opatření a změny na časové úseky, které méně zasahují do výroby.

„Když nám společnost Rösler představila digitální systém řízení procesní vody, okamžitě jsme rozpoznali jeho potenciál pro větší transparentnost a vyšší stabilitu procesu. Navíc jsme si uvědomili, že doporučená nápravná opatření spolu s příslušnými podkladovými informacemi mohou být obrovským vzdělávacím nástrojem, který pomáhá zvyšovat znalosti našich zaměstnanců o procesech čištění vody,“ uzavírá Tobias König.

Zvýšená stabilita procesu a lepší výsledná povrchu
Společnost Scherdel Waldershof používá digitální systém sledování kvality procesní vody s poloautomatickou odstředivkou Rösler, model Z 800. Tato odstředivka čistí a recykluje procesní vodu z omílání v kruhovém vibrátoru Rösler (model R 620), který pracuje ve třech směnách. Systém kontroluje koncentraci sloučenin a hodnotu pH jednou za směnu. Jednou týdně se provádí měření vodivosti. Mikrobiologická kontaminace se kontroluje vždy, když je to nutné. Například v případě, kdy pravidelně sledovaný vzhled a zápach procesní vody naznačují, že by mohlo dojít k problému. Vysvětluje vedoucí oddělení: „Měření a zaznamenávání hodnot parametrů je snadné a jednoduché. Na měření a záznam koncentrace sloučenin a hodnoty pH potřebujeme přibližně stejný čas jako dříve.“ Pokračuje: „Dnes však automaticky dostáváme přehledné vyhodnocení a seznam nápravných opatření, která lze okamžitě provést. Jedná se o cenný nástroj, který umožňuje udržovat stabilitu technologické vody a udržovat trvale vysokou kvalitu dílů. Zaznamenali jsme snížení počtu přepracovaných a zmetkových dílů až o 50 %.“ Digitální systém vydává nejen doporučení k nápravným opatřením, když se parametry odchylují od svých jmenovitých hodnot. Podobná opatření navrhuje i v případě událostí ovlivňujících kvalitu dílů jako je koroze, nadměrné pěnění při procesu omílání a nedostatečná čistota obrobků. K odstranění takových problémů vydává digitální systém podrobná vysvětlení souvislostí spolu s doporučenými nápravnými opatřeními. Tobias König uzavírá: „Většina zaměstnanců v mém oddělení nemá žádné speciální znalosti týkající se procesu omílání a úpravou procesních vod. Díky doporučeným nápravným opatřením se však nejen dozvědí, co je třeba udělat, ale získají také cenné znalosti o procesu. To jim pomáhá pochopit vztah mezi kvalitou procesní vody a kvalitou hotových obrobků.“

www.rosler.com, www.scherdel.com

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH


Digitální systém sledování kvality procesní vody „Advanced“ je integrován do ovládání poloautomatické čističky procesní vody Z 800, která čistí a recykluje procesní vodu pocházející z kruhového vibrátoru.

Fotografie: Scherdel Waldershof GmbH & Co. KG


Koncentrace Compoundu a hodnota pH se měří a zaznamenávají jednou za směnu. V případě odchylek od jmenovitých hodnot vydává digitální systém doporučení k nápravným opatřením, která jsou snadno pochopitelná a lze je rychle provést. To umožňuje okamžitě obnovit požadovanou kvalitu procesní vody.


K měření koncentrace Compoundu používá společnost Scherdel Waldershof digitální refraktometr.

 


Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.
Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]

Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 s novou technologickou expozicí i rozšířenou prezentací 3D tisku

Mezinárodní strojírenský veletrh opět soustředí na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií se letos uskuteční na […]

Řešení problémů s vyrovnáním – Aplikace v leteckém a obranném průmyslu

K dosažení spolehlivých výsledků měření přímosti na dlouhé vzdálenosti je nutné použití: přesných přístrojů precizního softwaru pro zpracování dat pečlivých kalibračních postupů APLIKACE PRO LETECKÝ […]