Strojírenství

10. března 2017 13:31

ProfitTurning™ – Moderní CAD/CAM software pro budoucnost

ProfitTurning™, software, jehož nejnovější verze byla uvedena jako součást systému CAMESPRIT, vychází z dlouhodobého převratného výzkumu. Jím navržené strategie hrubování při soustružení významně zkracují dobu strojních cyklů. ProfitTurning™ prošel sérií náročných testů a jeho výkonnost slibuje obráběčům, technologům a inženýrům lepší přesnost, větší možnosti kontroly kvality a zvyšování produktivity.

Inzerce

ProfitTurning™, který vytváří strategie vysokorychlostního hrubování na soustruhu, byl vyvinut společností DP Technology Corp. pro vnější, vnitřní a čelní soustružení a další soustružnické operace. Ve srovnání s konvenční metodou hrubování podle rampy zkracuje ProfitTurning™ dobu cyklu a také snižuje frekvenci výměny břitových destiček. Ivan Kristic, R & D Director of Product and Engineering společnosti DP Technology, odkrývá vědecké základy, na nichž stojí výkonnost softwaru ProfitTurning™: „ProfitTurning™ v ESPRIT2016 navrhuje dráhu nástroje tak, aby řezné síly a úběr třísky byly konzistentní, a tím lze výrazně zvýšit řeznou rychlost. Dráha nástroje navržená v ProfitTurning™ s využitím trochoidálního soustružení a metod regulovaného záběru omezuje vibrace a zbytkové napětí, což je zvláště výhodné pro obrábění tenkých stěn nebo tvrdých materiálů, např. superslitin. Celkovým výsledkem je výrazné zkrácení doby cyklu a maximalizace produktivity.“


„Doba cyklu byla zkrácena z 41 sekundy na pouhých 27 sekund“


Návrh strategie obrábění vychází z fyzikálních podmínek

ESPRIT 2016 používá výpočetní jádro vycházející z fyzikálních podmínek obrábění, které je potom základem pro nástroje, jako je ProfitTurning™. Zatímco tradiční strategie obrábění berou ohled jen na geometrii a obrobitelnost materiálů, ESPRIT 2016 jde hlouběji do vědeckých poznatků o tom, jak mohou být různé technické materiály obráběny co nejefektivněji. Nový software pro návrh dráhy nástroje využívá všechny relevantní fyzikální principy, aby formuloval unikátní strategie pro obtížné úkoly, s nimiž se při obrábění setkáváme. Aby se s tímto úkolem mohl vypořádat, potřebuje ESPRIT 2016 jako vstupy všechny faktory související s plánováním dráhy nástroje, jako jsou řezný materiál, tvar nástroje, materiál obrobku, řezná rychlost, posuv, přísuv, utváření třísky, výkon stroje, maximální zrychlení a zpomalení. To pomáhá regulovat podmínky během celé operace obrábění a dosáhnout optimálních řezných podmínek kdekoliv v celé dráze nástroje.

www.espritcam.com

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]