Strojírenství

19. července 2021 08:00

Prodloužení životnosti zařízení díky lineárním vedením se zvýšenou trvanlivostí řad DH/DS od NSK

Se svými novými řadami DH/DS nyní může NSK svým zákazníkům nabídnout lineární vedení, která ve srovnání s  konvenčními alternativami téže firmy dosahují až dvojnásobné trvanlivosti, a to prostřednictvím řady konstrukčních opatření, včetně použití speciálního materiálu a jeho tepelného zpracování, které přispívá k dosažení špičkové dynamické únosnosti.

Výběrem lineárních vedení řad DH/DS od společnosti NSK získají zákazníci výhodu prodloužené životnosti a spolehlivosti strojů, což přispívá ke zvýšení produktivity. Díky větší robustnosti nových lineárních vedení mohou konstruktéři použít výrobek menší velikosti, a tím napomáhají celkovému snížení hmotnosti a tření pohybového mechanismu i spotřeby energie.

Mezi nesčetné možnosti využití v průmyslu patří zařízení na výrobu polovodičových součástek a LCD, automatizované dopravníkové systémy, výrobní zařízení pro automobilový průmysl, obráběcí stroje, metalurgická zařízení, dveře nástupišť hromadné dopravy nebo skenery CT; v podstatě každý stroj nebo strojní zařízení, které vyžadují zajištění lineárního pohybu komponenty se zvýšenou trvanlivostí, aby bylo dosaženo vysoké spolehlivosti a dlouhodobého stabilního provozu.

Konvenční lineární vedení řad NSK NH/NS splňují požadavky zákazníků na spolehlivost optimalizací rozložení tlaku na kontaktní ploše mezi valivými tělesy (kuličkami) a drážkami oběžné dráhy. Vzhledem k tomu, že však stále více společností přechází k provozu podle koncepce smart factory, je zapotřebí vybavení pro další zvýšení produktivity, kterého se dosahuje tím, že se zkrátí doba taktu, zajistí nepřetržitá funkčnost, sníží spotřeba energie a využije se kompaktní provedení komponent. Lineární vedení proto musí držet krok s tímto trendem tím, že bude ještě spolehlivější a bude mít větší trvanlivost, což je myšlenka, který podnítila společnost NSK k vývoji nových řad vedení DH/DS.

Velký vliv na zvýšení trvanlivosti lineárních vedení DH/DS má použití patentovaného materiálu TF se speciálním tepelným zpracováním, které umožňuje dosahovat velké dynamické únosnosti vedení. Odborný výzkumný a vývojový tým společnosti NSK vyvíjí a zdokonaluje materiál TF a postup jeho zpracování již mnoho let. Podstatou jedinečného postupu tepelného zpracování je řízení množství zbytkového  austenitu v oceli, kterým je možné významně zvýšit únavovou trvanlivost součástí, jako jsou právě lineární vedení nebo ložiska.

Společnost NSK dodává širokou škálu lineárních vedení DH/DS, která jsou všechna zaměnitelná s konvenčními vedeními řad NH/NS. Mezi doplňky volitelné podle konkrétních požadavků patří vysoce výkonná těsnění, chrániče a mazací jednotky.

– Lineární vedení NSK řad DH/DS mají dvojnásobnou trvanlivost (vyjádřenou délkou dráhy, kterou může vedení ujet) oproti konvenčním vedením


www.nskeurope.com

Mohlo by se Vám líbit

S neustálým důrazem na rychlost

Vysokozátěžové konzolové regály pro Mundinger Transport Mundinger Transport, speditérská firma specializující se na distribuci materiálu z oceli v tyčích, sází v novém skladu bádensko-württemberského Rudersbergu […]

Jednoduchá výpočetní tomografie – prostředek pro rychlou kontrolu kvality

Přední dodavatel inovativních 3D technologií, společnost MCAE Systems, přidala do svého portfolia průmyslové systémy pro výpočetní tomografii (tzv. počítačovou tomografii) od společnosti ZEISS. Inzerce Hlavní […]

Weidmüller Lanškroun kombinuje barvy plastových výlisků a pokračuje v technologickém rozvoji

Nástrojárna a lisovna plastů a kovů – společnost Weidmüller Lanškroun s.r.o. pořídila jako poslední novinku ve svém výrobním závodě vstřikovací stroj vícekomorového intervalového vstřikování. Díky […]