Strojírenství

12. ledna 2022 10:26

Přesné hlubokotažené díly pro lékařskou techniku s dokonalou povrchovou úpravou

Dokonale přizpůsobená řešení a spotřební materiály zaručující vysokou kvalitu a bezpečnost procesu omílání

Hlubokotažené funkční díly se stále více prosazují při výrobě zdravotnické techniky a farmaceutických výrobků. Aby společnost Stüken Medical splnila vysoké nároky na výrobu a řízení kvality i v oblasti povrchových úprav, spoléhá na vibrační dokončovací systémy a procesní prostředky od společnosti Rösler.

Inzerce

S cílem uspokojit rostoucí poptávku po hlubokotažených kovových komponentech v oblasti lékařské a farmaceutické techniky se před několika lety společnost Hubert Stüken GmbH & Co. KG, založená v roce 1931, rozhodla zřídit divizi „Stüken Medical“. Sortiment této rodinné firmy dále zahrnuje lisované a ohýbané díly, plastové komponenty a kompletní sestavy které se vyrábějí v pěti závodech v Evropě, Asii a USA. „Ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu jsou na díly a výrobní podmínky kladeny specifické požadavky. Ve společnosti Stüken Medical jsme spojili potřebné znalosti a know-how pro vývoj a výrobu přesných dílů,“ vysvětluje Andreas Hellmann, vedoucí obchodní jednotky s certifikací ISO 13485. Ze všech hlubokotažných kovů, jako je nerezová ocel, hliník a titan, se mimo jiné vyrábějí složitá pouzdra a sestavy, ventily, vysoce přesné mikro součástky a primární obaly. Pro splnění vysokých nároků průmyslu na kvalitu a čistotu dílů jsou k dispozici vícestupňové mycí systémy a dvě čisté místnosti třídy 7. Vlastní oddělení výzkumu a vývoje v sídle společnosti v Rintelnu neustále pracuje na rozšiřování možností v oblasti procesů a materiálů.

Týmový přístup pro inovativní řešení
„Pro mnoho našich zákazníků jsme partnerem pro vývoj. Abychom nové výrobky dokonale přizpůsobili jejich zamýšlenému použití, spolupracujeme nejen s našimi zákazníky, ale také s partnery z různých technologických odvětví,“ pokračuje Andreas Hellmann. Pokud jde o požadavky na dokončování povrchů jako je například odstraňování otřepů, zaoblování hran, leštění povrchu apod. spoléhá se společnost již 30 let na zkušenosti a know-how společnosti Rösler Oberflächentechnik GmbH.
Andreas Heilmann dále vysvětluje: „Naše dlouholetá spolupráce je založena na vynikající kvalitě a spolehlivosti zařízení a spotřebního materiálu firmy Rösler. To nám pomáhá zajistit, že požadovaných výsledků je dosahováno konzistentním způsobem.“ Dirk Schulz, projektový inženýr ve společnosti Stüken, dodává: “ Spolešnost Rösler se v tomto ohledu snaží o co nejlepší výsledky: „Při společném vývoji dokončovacích procesů oceňujeme zejména flexibilitu a odborné znalosti společnosti Rösler. V tomto ohledu je pro nás nesmírně cenný přístup do zákaznického centra v Untermerzbachu. Společnost Rösler nás podporuje také v oblasti dokumentace a podrobností o vybavení, které jsou potřebné pro stroje a procesy, jež musí být validovány v souladu s normou ISO 13485. Ve svých výrobních závodech používá tento specialista na hluboké tažení pro své dokončovací operace přibližně 15 kruhových vibrátorů a 10 odstředivých omílacích zařízení. Společnost rovněž provozuje 18 čistících odstředivek pro spolehlivé, ekologické čištění a recyklaci procesních vod.

Přísné požadavky na výsledky dokončovacích operací
Hlubokotažené díly se obvykle vyznačují obzvláště vysokým stupněm přetvoření, neobvyklými konturami a někdy i extrémně malými rozměry. Z toho vyplývají velmi vysoké požadavky na odjehlení vnějších a vnitřních ploch, zaoblení hran, leštění, jakož i specifikace drsnosti povrchu. „Na jedné straně je třeba zajistit, aby bylo dosaženo stejně dobrého výsledku na všech dílech ze vsázky. Na druhé straně nesmí dojít k poškození nebo deformaci dílů. Po opracování musí být brusná tělíska a obrobky naprosto spolehlivě odděleny. Za každou cenu je také třeba zabránit přenosu dílů a/nebo brusiva do další zpracovávané dávky,“ upřesňuje požadavky Dirk Schulz. Při leštění se nezřídka stává, že je povrch označen kódem UDI pomocí laserového značení. Tyto úkoly vyžadují nejen procesy, které jsou speciálně přizpůsobeny opracovávaným dílům, ale musí být přizpůsobena i technologie a procesní materiály. Prvním krokem je tak často studie proveditelnosti.

Proces opracování dílů pro zdravotnickou techniku
Ve spolupráci se společností Stüken byl proveden vývoj procesu zaoblení hran na přibližně 20 mm velkém pouzdru – součásti z nerez oceli, která se používá ve zdravotnické technice. „Problém tohoto pouzdra spočíval v jeho velké ploše s extrémně tenkou tloušťkou stěny. Pro úběr materiálu na okrajích jsou zapotřebí velké síly, které je zároveň nutné dobře kontrolovat, aby nedošlo k deformaci,“ popisuje úkol projektant. Vzhledem k tomu, že zákaznické centrum společnosti Rösler disponuje nejmodernějšími stroji pro všechny hromadné dokončovací procesy, lze při testech v téměř reálných výrobních podmínkách určit vhodnou technologii a konstrukci systému. Nezřídka se přitom provedou příslušné úpravy standardního vybavení pracovní nádoby nebo dokonce celá konstrukce. I zde hrály velkou roli bohaté zkušenosti společnosti Stüken v oblasti vibračního dokončování. Aby bylo dosaženo spolehlivého a úplného oddělení dílů a brusných tělísek, bylo nutné systémy pro společnost Stüken Medical přizpůsobit náročnému separačnímu procesu. Při zkouškách se také určuje optimální geometrie a typ brusných tělísek (s keramickou nebo s plastovou vazbou) pro danou aplikaci. Pro dosažení trvale dobrých výsledků opracování je často nutné dodržet extrémně malé tolerance velikosti brusných tělísek. Brusivo je vyráběno přímo ve společnosti Rösler podle nejpřísnějších ekologických norem. Spolu s compoundem a přípravky na úpravu procesní vody s vice než 15000 různými produkty tvoří nejrozsáhlejší sortiment prostředků na omílání ve světě. Rozhodující výhodou pro úspěšný vývoj procesu je proto dokonalá souhra správného systému se správnými procesními prostředky (brusiva a compound) – a to nejlépe v úzké spolupráci se zákazníkem.

www.rosler.com

www.stueken-medical.de

Fotografie: Hubert Stüken GmbH & Co. KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: V tomto projektu bylo třeba vyvinout proces zaoblení hran pro 20 mm velké pouzdro z nerez oceli používané v lékařském přístroji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Dirk Schulz, projektový inženýr společnosti Stüken, vysvětluje dokončovací práce takto: „U tohoto choulostivého krytu byla hlavní výzvou velká plocha v kombinaci s extrémně tenkými stěnami. Odstranění dostatečného množství materiálu na okrajích vyžaduje vysokou intenzitu opracování. Intenzita však musí být přísně kontrolována, aby nedošlo k deformaci.“

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]