Strojírenství

04. července 2024 10:43

Plně automatické nakládání a tryskání plechů bez „učení“

Easy Shotblaster RDT 150 – Tryskací zařízení s otočným stolem a inovativní vizuální technologií

Krátké časy tryskání, vysoká energetická efektivita a odlehčení personálu od namáhavých a monotónních činností byly základními požadavky společnosti OTTOSTAHL GmbH při investici do nového tryskacího stroje s otočným stolem. Tyto požadavky byly splněny firmou Rösler a specialistou na automatizaci firmou Tegram pomocí univerzálně použitelného tryskacího stroje s otočným stolem Easy Shotblaster RDT150, který je vybaven inteligentním robotem. Tento robot umisťuje obrobky na celou plochu otočného stolu, aniž by vyžadoval jakékoliv předchozí „učení“.

OTTOSTAHL v Magdeburgu vyrábí až 30 mm silné, vysoce přesné, plazmou řezané součásti a díly až do tloušťky 300 mm řezané plamenem. Spektrum služeb zahrnuje zakázkovou výrobu dílů pomocí moderních CAD technologií dle specifikací zákazníků a detailní pracovní plány pro příslušný způsob výroby. Kromě toho společnost nabízí i operace následného zpracování, jako je tryskání, vrtání, srážení hran a také provádění různých materiálových zkoušek nezávislou laboratoří. Zásoby zhruba 4 000 tun různých druhů a jakostí ocelí v kombinaci s osvědčenou sítí dodavatelů a partnerů zaručují rychlé a spolehlivé dodávky.

Inzerce

I nedostatek kvalifikovaných pracovníků hraje při investování roli
Současný strojový park pro tryskání plechových dílů je vybaven třemi systémy (dva průběžné tryskače s maximální šířkou plechu 3800 mm a jeden tryskací stroj s otočným stolem). Tento starý tryskací stroj s otočným stolem, který se používal více než šest desetiletí, byl nahrazen strojem RDT 150. Klíčovým požadavkem zákazníka na nový tryskač bylo dosažení stanovených výsledků tryskání pro širokou škálu dílů, krátké doby cyklů a vysoká energetická účinnost celého systému. Vzhledem k tomu, že pro společnost se sídlem v Magdeburgu je stále obtížnější najít kvalifikované pracovníky, zákazník požadoval, aby byl stávající personál co nejvíce ušetřen těžké fyzické práce. Klíčovou roli proto sehrála jednoduchá automatická manipulace s díly. Na základě těchto specifikací Rösler a Teqram vyvinuli plně automatické řešení Easy Shotblaster RDT 150 s otočným stolem. Celý tryskací systém je integrován do výrobní buňky o rozměrech osm krát osm metrů a skládá se z inteligentního stacionárního robota a tryskacího stroje RDT 150.

Robot rozpozná díly bez „učení“
Kamerově řízený robot, který je navržen pro maximální nosnost 200 kg, automaticky rozpozná díly umístěné v jeho pracovní oblasti, zcela nezávisle na jejich poloze na paletě. Tím odpadá obvyklé, časově náročné učení nebo programování robota. Navíc s intuitivním ovládáním nejsou potřeba žádné odborné znalosti. Po automatickém výběru vhodného chapadla ze zásobníku robot vyzvedne obrobky a umístí je na otočný stůl do optimální polohy. Poté předá řídícímu systémy údaje o obrobku pro výběr vhodného tryskacího programu. Po uplynutí poloviny doby cyklu robot automaticky otočí díly na otočném stole, aby otryskal i jejich druhou stranu. Po dokončení procesu tryskání robot vrátí hotové obrobky na paletu.

Všestranný tryskací stroj s otočným stolem a dvěma metacími koly pro rychlé a efektivní zpracování
Tryskací stroj RDT 150 s otočným stolem umožňuje tryskání dílů různých velikostí, tvarů a geometrií. Otočný stůl má průměr 1500 mm a nosnost 500 kg. Pro zajištění požadovaných krátkých cyklů je stroj vybaven dvěma metacími koly Gamma 300G, každá o instalovaném výkonu 11 kW. Ve srovnání s konvenčními turbínami generují turbíny Rösler Gamma se svými zakřivenými metacími lopatkami ve tvaru Y až o 20 % vyšší tryskací výkon. Zároveň spotřebují mnohem méně energie. Pro zkrácení doby cyklů a snížení spotřeby energie jsou před metacími koly nainstalované bezpečnostní přepážky. Umožňují tím pouze vypnout přívod tryskacího prostředku při otáčení dílů, ale turbína může běžet dál. To zabraňuje nákladným energetickým špičkám, ke kterým dochází při zpomalování a zrychlování turbín. Než robot díly otočí, speciální ofukovací systém odstraní veškeré tryskací médium přítomné na dílech a otočném stole.

Možnost manuálního nakládání zvyšuje flexibilitu
U přibližně 90 % dílů probíhá nakládání a vykládání dílů robotem. Pokud hmotnost součásti překročí limit zatížení robota, lze tryskač naložit a vyložit jeřábem. Tuto možnost lze použít i pro velmi malé díly, kde automatické nakládání zabere příliš mnoho času. Z bezpečnostních důvodů jsou v případě ručního nakládání metací kola před otevřením tryskací komory zcela vypnuta. Robustní konstrukce kompaktního tryskacího stroje zaručuje vysokou provozuschopnost zařízení. Například tryskací komora vyrobená z manganové oceli je obložena snadno vyměnitelnými deskami vyrobenými z materiálu vysoce odolného proti opotřebení. Kromě toho lze u turbín Gamma použít obě strany metacích lopatek tvaru Y. Tím se jejich životnost prakticky zdvojnásobí. Výměna lopatek se provádí pomocí rychlovýměnného systému bez nutnosti demontáže turbín. Vysoce automatizovaný Easy Shotblaster RDT 150 umožňuje společnosti OTTOSTAHL účinně tryskat širokou škálu součástí z plechu s výrazně sníženou pracností a podstatně lepšími pracovními podmínkami pro zaměstnance.

www.rosler.com, www.ottostahl.de


Dvě vysoce výkonné turbíny Gamma s metacími lopatkami ve tvaru Y zajišťují krátké cykly tryskání a energeticky úsporný provoz.


Výrobní buňka o velikosti osm krát osm metrů tvoří inteligentní stacionární robot a tryskací stroj Rösler s otočným stolem a dvěma vysoce výkonnými turbínami.

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH

 


Již více než 80 let se privátní společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH aktivně podílí v oblasti povrchových úprav. Jako celosvětový lídr nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti technologií hromadné povrchové úpravy a otryskávání pro široké spektrum různých průmyslových odvětví. Náš sortiment přibližně 15 000 typů spotřebního materiálu, vyvinutý ve zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům k řešení jejich individuálních požadavků. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby / 3D tisku. V neposlední řadě nabízí Rösler Academy jako naše centrální školicí středisko praktické semináře zaměřené na omílací techniku a otryskávací techniku a aditivní výrobu. Skupina Rösler má celosvětovou síť 15 výrobních a prodejních poboček a cca 150 obchodních zástupců.
Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]