Strojírenství

05. listopadu 2023 10:00

Perfektní povrchová úprava až pro 315.000 tun nerezových plechů ročně

Dosud největší vertikální tryskací stroj firmy Rösler míří do Číny

Ať už jde o lékařskou techniku, stavbu lodí nebo letecký průmysl – nerezová ocel je celosvětově velmi žádaná. Na tuto obrovskou poptávku reagovala firma TISCO, jeden z největších světových výrobců nerezové oceli, inteligentní modernizací své výrobní linky ve válcovně nerezových plechů za tepla. Pro tento impozantní projekt postavila firma Rösler největší vertikální tryskací systém v historii společnosti.

Inzerce

Společnost Taiyuan Iron and Steel Group Co., Ltd., nebo zkráceně TISCO, je jedním z největších a nejrenomovanějších dodavatelů ocelářského průmyslu na světě a je součástí China Baowu Steel Group Corporation Limited. Společnost sídlící v Taiyuanu v čínské provincii Shanxi se dlouhodobě zaměřuje mimo jiné na vývoj a výrobu výrobků z nerezové oceli, jako jsou například plechy. Pro tuto oblast byl v roce 2020 zahájen projekt o mimořádných rozměrech: Výrobní linka ve válcovně nerezových plechů za tepla měla být inteligentně modernizována, včetně nového tryskacího a mořicího systému pro bezobslužný provoz. Na tryskací systém, který zpracovává plechy délky až 4100 mm a tloušťky až 160 mm s maximální hmotností 35 tun, kladla společnost na výsledky zpracování a manipulaci s obrobky velmi přesné a specifické požadavky. Výzvou pro inženýry firmy Rösler bylo navrhnout a postavit stroj, který zaručí vysoce kvalitní a přesnou povrchovou úpravu v rozsahu mikrometrů při vysoké průchodnosti zařízení. Pokud jde o velikost, výkon a rychlost průchodu, tento tryskací systém zastínil vše, co výrobci tryskacích strojů v této oblasti dříve realizovali.

Vysoká rychlost průchodu a nízká drsnost povrchu
Jedním z klíčových požadavků TISCO bylo, že plechy budou zpracovávány při rychlosti průchodu 7m/min, drsnost povrchu nebude smět překročit Ra 4,0 μm a kvalita povrchu bude odpovídat A/B Sa 2,5. Aby se zabránilo byť jen minimálnímu poškození povrchu způsobeným transportními válečky, bylo také požadováno, aby díly byly přepravovány tryskačem ve svislé poloze. Přímo za tryskací stroj je připojena mořicí linka, kudy plechy rovněž procházejí vertikálně. Problém byl v tom, že plechy se dodávají horizontálně a do svislé polohy se zvednou až krátce před tryskacím strojem.

Dva stroje spojené do jednoho
Aby bylo možné splnit požadavky na kvalitu povrchu v požadovaném čase, vyvinuli inženýři společnosti Rösler inovativní řešení. Spojuje dva stejné tryskací stroje do jednoho systému. Nerezové plechy procházejí postupně oběma tryskači, přičemž každý z nich používá jiné tryskací médium. Oba tryskací stroje mají po dvanácti metacích kolech Gamma 400G, každá o výkonu 37 kW. Na každé straně tryskací komory je namontováno v šikmé poloze vždy šest metacích kol. Toto uspořádání zajišťuje, že jsou plechy homogenně tryskány po celé jejich šířce. Celkový výhoz tryskacího média je 12 000 kg/min – což je obrovské množství ve srovnání s běžnými tryskači kde se výkon pohybuje mezi 2 000 až 3 000 kg/min. Vysoký výhoz tryskacího média klade speciální nároky na ochranu proti opotřebení. Tomu je přizpůsobena tryskací komora, která je vyrobena z manganové oceli a navíc je také vybavena výměnnými otěruvzdornými deskami z odolného materiálu o tloušťce 10 mm.
Pro tryskací procesy, kde je vyžadována vyšší drsnost povrchu, lze každou tryskací jednotku provozovat samostatně. V těchto případech je rychlost průchodu 4 m/min. Pro zabránění úniku tryskacího média tak má každý tryskač svoji ofukovací jednotku.

Extrémně robustní provedení nenáročné na údržbu
Jak rozměry plechů, tak jejich maximální hmotnost vyžadovaly extrémně robustní konstrukci tryskacího stroje. Například maximální zatížení na běžný metr činí čtyři tuny. Impozantní jsou i celkové rozměry stroje: celý systém je 17 metrů dlouhý a 14 metrů vysoký. Byl uložen do jámy o hloubce dva a půl metru. Systém přípravy tryskacího média včetně zásobníku je umístěn na střeše obou tryskacích zařízení. Pro rychlou a pohodlnou údržbu jsou v různých výškách integrovány inspekční lávky, které jsou snadno přístupné po schodech. To umocňuje již tak působivý vzhled tryskacího systému, určeného pro zpracování 315 000 tun nerezových plechů ročně.

Řídicí systém úrovně 2 navržený pro plně automatický provoz
Výrobní linka, která se skládá z tryskacího systému Rösler a moření, je vybavena řídicím systémem úrovně 2. Tento nadřazený systém poskytuje všechny informace potřebné pro proces tryskání, jako je typ plechu a požadovaná drsnost povrchu. Tato data se také používají k určení, zda má být plech otryskán v obou strojích nebo pouze v jednom. Tento postup zajišťuje dosažení specifikovaných hodnot drsnosti a kvality povrchu v bezobslužném provozu.

Ve 21 kontejnerech do Číny
Kompletní vertikální tryskací systém byl zkonstruován a postaven v Německu. Převoz do Číny pak probíhal po moři ve 21 kontejnerech. Po příjezdu jej zde smontovali montéři firmy Rösler, z nichž někteří za tímto účelem přijeli z Německa. Vzhledem k tomu, že montáž probíhala v době zpřísněných čínských vstupních a karanténních nařízení, představovala další výzvu. Mimo to byla navíc nutná velmi úzká spolupráce s montážními pracovníky dodavatele mořicího systému, protože oba systémy musely být montovány paralelně a koordinovaně. „Až po kompletním montáži v TISCO jsme mohli poprvé otestovat celý systém. V našem výrobním závodě v Untermerzbachu to nebylo možné kvůli mimořádné velikosti tryskacího systému,“ říká Vasili Schaermann, odborník na globální prodej společnosti Rösler Oberflächentechnik GmbH. „Uvedení do provozu u zákazníka proběhlo velmi hladce a úspěšně, stejně jako celý projekt. V budoucnu určitě budeme vyrábět další vertikální tryskací systémy a zároveň bych rád zdůraznil, jak nás těší dobrá spolupráce s firmou TISCO.“ Zákazník byl velmi spokojen s řešením projektu a dosaženými výsledky tryskání. Obzvláště ohromeni byli zaměstnanci zákazníka schopností odborníků Rösler plně uspokojit požadavky TISCO. Díky gigantickému tryskacímu systému z Německa je nyní TISCO ideálně připraveno dostát své pozici předního světového výrobce nerezové oceli.

www.rosler.com

Fotografie: TISCO

Přímo před tryskacím zařízením jsou plechy o tloušťce až 160 mm a výšce až 4 100 mm zvednuty do svislé polohy a pomocí válečkového dopravníku dopravovány do tryskacího systému. Tím procházejí rychlostí až 7 m/min.

Gigantické rozměry: Vertikální tryskací zařízení je 14 metrů vysoké a stojí ve dva a půl metru hluboké jámě. Čtyři inspekční plošiny včetně přístupových schodů dodávají systému ještě působivější vzhled.

 


Již více než 80 let se privátní společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH aktivně podílí v oblasti povrchových úprav. Jako celosvětový lídr nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti technologií hromadné povrchové úpravy a otryskávání pro široké spektrum různých průmyslových odvětví. Náš sortiment přibližně 15 000 typů spotřebního materiálu, vyvinutý ve zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům k řešení jejich individuálních požadavků. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby / 3D tisku. V neposlední řadě nabízí Rösler Academy jako naše centrální školicí středisko praktické semináře zaměřené na omílací techniku a otryskávací techniku, štíhlé řízení a aditivní výrobu. Skupina Rösler má celosvětovou síť 15 výrobních a prodejních poboček a cca 150 obchodních zástupců.
Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]

Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 s novou technologickou expozicí i rozšířenou prezentací 3D tisku

Mezinárodní strojírenský veletrh opět soustředí na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií se letos uskuteční na […]

Řešení problémů s vyrovnáním – Aplikace v leteckém a obranném průmyslu

K dosažení spolehlivých výsledků měření přímosti na dlouhé vzdálenosti je nutné použití: přesných přístrojů precizního softwaru pro zpracování dat pečlivých kalibračních postupů APLIKACE PRO LETECKÝ […]