Strojírenství

09. ledna 2019 06:02

Ostravská huť podepsala smlouvu na modernizaci kontilití za 187 milionů korun

Za 187 milionů korun zmodernizuje ArcelorMittal Ostrava zařízení pro plynulé odlévání oceli – kontilití, které vyrábí polotovary (bramy) pro válcovnu pásů. Modernizaci provede rakouská firma Primetals.

„Modernizací zlepšíme spolehlivost zařízení a omezíme prostoje. Také ale zvýšíme kvalitu oceli, která bude mít lepší vnitřní charakteristiky,“ vysvětluje Petr Gíza, který má v ArcelorMittal na starosti všechna 3 kontilití.

V současné době probíhá projektování a výroba součástí pro úpravu kontilití a v posledním čtvrtletí roku 2019 se začne na modernizaci pracovat v ostravské huti.

“Tato spolupráce zlepší konkurenceschopnost ArcelorMittal Ostrava a potvrdí vedoucí pozici Primetals Technologies v technologických službách pro zařízení na odlévání oceli,” dodává Ludwig Reiter, viceprezident Upstream Services v Primetals Technologies.


ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2017 činil 36 646 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Primetals Technologies, Limited , se sídlem v anglickém Frimley je předním celosvětovým partnerem kovozpracujícího průmyslu v oblasti strojírenství, výstavby závodů a pro celý životní cyklus. Společnost nabízí kompletní technologické, výrobkové a servisní portfolio, kam patří i integrovaná elektronika, automatizace a ekologická řešení. To zahrnuje každý krok v procesu výroby železa a oceli od surovin až po finální výrobek – navíc ještě nejnovější řešení pro válcovny v jiných než železozpracujících odvětvích. Primetals Technologies je společným podnikem firem Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a Siemens. Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM) – společnost patřící do skupiny MHI s majetkovým podílem firmy Hitachi Ltd. a IHI Corporation – drží ve společnosti 51% podíl a firma Siemens 49% podíl. Společnost zaměstnává po celém světě zhruba 7 000 zaměstnanců. Bližší informace najdete na webu www.primetals.com


Zdroj: ostrava.arcelormittal.com

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]