Strojírenství

24. května 2022 23:42

Optimalizování kvality, produktivity a nákladů na předúpravy povrchů

Efektivní tryskání svařovaných ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla i zemědělské a stavební stroje

Aby byly splněny současné nároky na kvalitu a dlouhou životnost kolejových vozů i zemědělské a stavební techniky, vyžadují složité ocelové svařence předúpravu povrchu před lakováním pomocí tryskání. Průběžné závěsné tryskací zařízení RHBD-K od firmy Rösler je vybaveno pro tryskání velkých a těžkých dílů. Promyšlený koncept zařízení umožňuje optimální výsledek tryskání včetně propojení s následnými lakovacími systémy.  Výsledkem je pak zvýšení kvality, produktivity a efektivity nákladů.

U moderních kolejových vozidel, stejně jako u stavebních a zemědělských strojů, mají požadavky na kvalitu, životnost a hospodárnost velký význam. V této souvislosti hraje klíčovou roli efektivní výrobní proces, včetně tryskání profilů rámů, základních rámů, zavěšení kol, příčných nosníků atd. V závislosti na aplikaci zaručuje proces tryskání optimální předúpravu povrchu čištěním, odstraněním otřepů a/nebo rzi před lakováním. Průběžné závěsné tryskací zařízení modelové řady RHBD-K společnosti Rösler Oberflächentechnik GmbH bylo speciálně navrženo pro nepřetržité automatické tryskání velkých objemů ocelových svařenců složitých tvarů. Díky nejmodernější technologii lze například dosáhnout povrchové úpravy SA 2,5 s drsností povrchu mezi šesti a dvanácti (6 – 12) mikrony. Modulární koncepce zařízení umožňuje přesně přizpůsobit velikost a technické vlastnosti tryskacích strojů příslušné dokončovací práci – ať už jako samostatné jednotky nebo integrací do výrobních linek. Flexibilní Power & Free dopravníkové systémy zajišťují, že součásti nepřetržitě procházejí tryskacími, lakovacími a sušícími systémy, aniž by je bylo nutné vícekrát náročně převěšovat. Tímto se zvyšuje produktivita a snižují náklady.

Vysoce výkonné turbíny zaručují rychlý, efektivní a energeticky úsporný provoz

Tryskací stroje jsou vybaveny unikátními, zvláště produktivními vysoce výkonnými turbínami modelové řady Gamma G a Rutten Gamma. Jednotlivé komponenty turbín mohou být dodávány z různých materiálů, jako je litina, nástrojová ocel nebo slinuté karbidy nebo jako kombinace těchto materiálů.

Ve srovnání s konvenčními tryskacími turbínami, speciální design lopatek ve tvaru Y a jejich optimální zakřivení, vytváří u turbín Gamma G mnohem vyšší rychlost vrhání tryskacího média a zároveň je tryskání mnohem přesnější. Výsledkem je výrazně účinnější tryskání. Turbíny přitom šetří značné množství energie – v průměru dosahuje úspora energie cca 25 %. V neposlední řadě jejich speciální Y design umožňuje použití metacích lopatek z obou stran, což má za následek vyšší dobu provozuschopnosti, která je minimálně dvojnásobná než životnost metacích lopatek u běžných turbín. Pomocí rychlovýměnných systémů lze metací lopatky snadno vyměnit, aniž by bylo nutné demontovat celou turbínu z jejího pouzdra.

Typ, velikost a počet turbín jsou individuálně konfigurovány tak, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka na produktivitu, provozní a energetické náklady a údržbu.

Robustní zařízení, které se snadno udržuje a nabízí dlouhou životnost

Před a za tryskací komorou jsou tryskače RHBD-K vybaveny vstupní a výstupní komorou. V případě potřeby může být tato komora navržena jako prostor pro ruční dodatečné tryskání zvláště složitých částí ocelových svařenců. Tryskací komora je vyrobena z manganové oceli odolné proti opotřebení. Namáhaná místa tryskací komory obsahují dodatečné obložení, které se skládá ze snadno vyměnitelných otěrových desek, rovněž vyrobených z manganové oceli. To zaručuje optimální ochranu proti opotřebení a dlouhou životnost zařízení. V závislosti na použitém tryskacím médiu a agresivitě procesu tryskání jsou k dispozici další otěruvzdorné části ze speciálních ocelí a slinutých karbidů. Všechny části zařízení vyžadující pravidelný servis jsou snadno přístupné. To pomáhá nejen zvýšit dobu provozuschopnosti zařízení, ale také snížit provozní náklady.

Smart Solutions – digitální přístup k efektivnějšímu tryskání

Společnost Rösler vyvinula inovativní řešení pro progresivní digitalizaci a propojení systémů a výrobních procesů do technologie tryskání. Softwarové a hardwarové produkty jsou dostupné jako balíčky „Basic“, „ Advanced “ a „Premium“, které lze podle potřeby kombinovat. Například parametry tryskání, jako jsou otáčky turbíny, průtok tryskacího média a čas tryskání, mohou být kombinovány do jednotné charakteristické hodnoty „výkon tryskání“ a zaznamenávat tak všechny faktory ovlivňující kvalitu tryskání. Aktivním sledováním všech hodnot spotřeby, jako je spotřeba energie, stlačeného vzduchu a tryskacího média v reálném čase, poskytuje cenné informace o aktuálním stavu tryskacího zařízení. Archivace skutečných provozních parametrů zároveň umožňuje detekovat provozní trajektorie a trendy. Pro účely preventivní údržby a minimalizace neplánovaných prostojů zařízení jsou zaznamenávány doby chodu a prostoje každé jednotlivé turbíny. To usnadňuje přípravu plánů údržby, což povede k vyšší době provozuschopnosti zařízení a lepšímu plánování výroby. Zaznamenané provozní hodnoty navíc pomáhají vytvořit speciální seznamy s funkcí „mail to“ pro pořízení potřebných náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení


Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.

Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

 

Průběžné závěsné tryskací zařízení (l x v x š: cca. 20.000 x 6.500 x 6.000 mm) vybavené předkomorou, tryskací komorou a výstupní komorou je obvykle osazeno 8 až 16 turbínami, které jsou vertikálně přesazeny ve čtyřech řadách a jsou uspořádány do tvaru X. Tím je zajištěno vynikající otryskání ocelových konstrukcí na všech místech.

Rösler Smart Solutions umožňuje sledování a řízení pracovních a výrobních procesů. Navíc pomáhá propojovat a zpracovávat příslušná provozní data.

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]