Strojírenství

27. ledna 2022 12:24

NSK zdvojnásobuje životnost ložisek ve strojích pro kontinuální lití

Ve významné ocelárně sídlící v Evropě byla na lince pro kontinuální lití používána válečková ložiska, jejichž životnost byla pouze jeden až dva měsíce. Oceláři si pozvali k nápravě situace tým odborníků NSK, aby přezkoumal vhodnost jejich použití a provozní podmínky, což nakonec vedlo k doporučení přechodu na uzavřená soudečková ložiska NSK. Výsledek: roční úspora nákladů na prostoje a údržbu ve výši 14 850 EUR.

Dotyčná linka vyrábí tyče průřezu I pomocí řady válců, které udržují tlak na profil tyče, dokud roztavená ocel dostatečně neztuhne. Každá sada válců využívá uložení hřídele v ložiskách.

V ocelárnách byla válečková ložiska mazána olejem prostřednictvím komplexního systému mazacího potrubí. Naneštěstí to bylo spojeno s vysokými náklady na údržbu, protože po každé poruše ložiska bylo potřebné potrubí odpojit a znovu připojit. Vzhledem k náročné povaze aplikace (vysoké teploty, znečištění, velké zatížení) a konstrukčním omezením stroje, která bránila montáži ložisek s větší únosností, byla životnost válečkových ložisek pouze jeden až dva měsíce.

Tým NSK uzavřel svou analýzu návrhem na uložení hřídele válců jednoho segmentu do utěsněných soudečkových ložisek (celkem 60).

Řešení NSK díky vysoce účinnému těsnění soudečkových ložisek prodloužilo intervaly údržby na dva až čtyři měsíce, což vedlo k výrazné úspoře nákladů ve výši 14 850 EUR (a to pouze pro jediný segment linky kontinuálního lití). Místo standardního těsnění soudečkových ložisek s jedním břitem využívá NSK speciální vnější pružinové těsnění z nitrilové pryže, které poskytuje robustní ochranu proti vniknutí nečistot.

Úspory ve výši 14 850 EUR se týkají pouze zkrácení prostojů a snížení nákladů na údržbu. Ve skutečnosti však výrobce oceli dosahuje mnoha dalších úspor. Dalším kritickým faktorem je například to, že utěsněná soudečková ložiska NSK používají mazivo s dlouhou životností odolné vůči vysoké teplotě, čímž se eliminují náklady na olej. Navíc je řešení ekologičtější, protože není třeba likvidovat kontaminovaný olej, a to navíc vede k dalším úsporám.

Především však mazivo nevyžaduje opětovné domazávání po celou dobu životnosti utěsněného ložiska NSK, což znamená, že demontáž a opětovná instalace systému olejového potrubí již není po poruše ložiska nutná, a to výrazně zkracuje dobu potřebnou pro údržbu. Celkově je doba nutná pro výměnu ložisek jednoho segmentu válcovací linky deset hodin namísto dřívějších dvaceti.

Z hlediska konstrukce ložisek jsou utěsněná soudečková ložiska NSK vybavena symetrickými soudečky a oběžnými dráhami, které zabraňují problémům s hranovým napětím na kontaktních místech za náročných provozních podmínek. Navíc speciální konfigurace zkosení zajišťuje hladký axiální pohyb ložiska na volném konci.

Úspěch projektu v ocelárně byl takový, že firma NSK obdržela objednávku na 900 ložisek s úmyslem nahradit stávající válečková ložiska na všech segmentech linky kontinuálního lití, čímž se odpovídajícím způsobem znásobily úspory.

Standardní sortiment soudečkových ložisek s těsněním NSK je v současné době k dispozici s vnitřním průměrem od 50 do 130 mm (vnější průměr 90 až 280 mm). Maximální přípustné vychýlení osy je 0,5° (podle průmyslové normy) a maximální provozní teplota je standardně 80 °C, ovšem lze ji zvýšit výběrem materiálu těsnění a typem použitého maziva. A nakonec maximální rychlost pro utěsněná soudečková ložiska NSK je 8 m/s (určená přípustnou lineární rychlostí v místě styku těsnění s hřídelí) a ložiska jsou proto vhodná i pro vyšší provozní rychlosti než při kontinuálním lití.

1) Společnost NSK zdvojnásobila životnost ložisek linky kontinuálního lití v přední evropské ocelárně.
Foto: Photographer Engineer/Shutterstock

2) Utěsněná soudečková ložiska NSK jsou vybavena symetrickými válečky a vodicími dráhami, které zabraňují problémům s hranovým napětím. Foto: NSK

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]