Strojírenství

17. září 2020 11:04

Nový vlastník MSV Metal Studénka zahajuje rozsáhlé investice

Nová éra ve společnosti MSV Metal Studénka začíná. Firmu se 120letou historií koncem loňského roku přibrala do skupiny společnost Moravia Steel. Nyní zahajuje rozsáhlé investice. V letošním i příštím roce má MSV Metal Studénka naplánováno investovat téměř 90 milionů korun.

V minulých letech byly investice podstatně nižší. „Posilujeme pozici v ekologickém segmentu železniční dopravy. Pokud chce být MSV Metal Studénka konkurenceschopná na světových trzích, musíme ji modernizovat.  Díky připravovaným investicím výrazně zvýšíme efektivitu výroby,“ říká předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.

Inzerce

Největší letošní investiční akcí je generální oprava a modernizace šabotového bucharu MPM 160 kJ v hodnotě 22 milionů korun, která bude uvedena do provozu v nejbližších dnech. „Generální opravu provádíme výměnným způsobem a až na pár dílů se vlastně bude jednat o zcela nový stroj. V rámci této investice změníme způsob upínání zápustek za modernější a bezpečnější pomocí rozpínacích klínů, která navíc přinese zvýšení životnosti dílů bucharu,“ upřesňuje Bohumil Onderka, místopředseda představenstva MSV Metal Studénka.

V současné době probíhá generální oprava a modernizace vodorovného kovacího lisu GKM 800 za 9 milionů korun. Kovací lis vyrábí díly pro klíčové výrobky MSV Metal, a to nárazníky a šroubovky. V dílně podsestav aktuálně probíhá investice v hodnotě 11,5 milionu korun do nového jednoúčelového stroje pro opracování dalších klíčových výrobků firmy, jimiž jsou táhlové háky. Tento projektu bude dokončen v prvním čtvrtletí 2021.

„V souladu s dlouhodobou strategií naší firmy jsme se rozhodli investovat do automatizace a částečné robotizace některých linek. Hlavním cílem je snížení fyzické námahy osádek kovacích linek, snížení nejakostní výroby a také navýšení produktivity výroby na těchto strojích,“ dodal Bohumil Onderka.

Největší investicí roku 2021 bude nový kovací lis LMZ 4000, který nahradí dnes již opotřebené zastaralé zařízení. „Oproti stávajícímu lisu je nový stroj lépe uzpůsobený pro robotizaci, má o 30 procent vyšší energii kování, přesnější vedení, nižší spotřebu elektrické energie a řadu dalších výhod. Výrobní linku s kovacím lisem LMZ 4000 doplníme zakládacím a mazacím robotem,“ vysvětluje přínosy investice za téměř 60 milionů korun Bohumil Onderka. Linka bude vyrábět kompletní sortiment výkovků do 25 kilogramů, jako jsou například články řetězů, tlačné kusy nebo čepy, a zdrže.

V příštím roce firma plánuje řadu drobnějších investic, jejichž cílem je obnova zastaralých strojů, posílení zkušebny, modernizace software a IT oddělení. „Chceme rovněž výrazně zvýšit bezpečnost zaměstnanců při práci, zlepšit pracovní prostředí a sociální i stravovací podmínky,“ uzavírá předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.


www.trz.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]