Strojírenství

12. prosince 2018 09:00

Nový Renishaw Equator™ 500 – automatický kontrolní robot pro ještě větší dílce

Automatické kontrolní systémy Equator 300 se v posledních pěti letech uplatnily ve výrobních provozech po celém světě. Umožňují vysoce přesnou rozměrovou kontrolu soustružených a frézovaných dílců ihned po vyrobení. Umístění kontrolního přístroje v dílně hned vedle obráběcího stroje rozšiřuje možnosti výrobní linky a zvyšuje provozní zisk. Nový, větší systém Equator 500 nyní umožňuje měření větších dílců o průměru až 500 mm a výšce až 400 mm.

Oba systémy Equator 300 a 500 umožňují přesné měření v teplotním rozsahu 5 °C až 50 °C při rychlosti skenování více než 200 mm/s. Přístroje jsou určeny k použití v dílně a tomu je přizpůsobeno i velmi jednoduché ovládání, které zvládne i operátor CNC stroje. Opce pro zařazení do automatických výrobních buněk, komunikace s manipulačním robotem a automatické korekce naměřených odchylek v CNC řízení obráběcího stroje jsou samozřejmostí.

Nový Equator 500 – ve srovnání se systémem Equator 300

Větší rozsah měření

Přístroj o půdorysu 920 mm x 924 mm přináší výjimečný poměr měřicího rozsahu k celkové velikosti. Instalace co nejblíže výrobnímu stroji je tedy velice efektivní i z hlediska nákladů. Hmotnost měřených dílců včetně upínače může dosahovat až 100 kg. Typické použití je například v produkci převodovek a motorových skříní osobních i nákladních automobilů, ve výrobě dílců hnacích soustav, jako jsou ojnice a skříně diferenciálů, nápravy, lisované dílce, ventily a čerpadla.

Inzerce

Rychlá kontrola rozměru, polohy či tvaru

Většina výrobců dílů v automobilovém průmyslu požaduje k navýšení své výrobní kapacity zkrácení časů výrobního cyklu. Oba systémy Equator 300 i Equator 500 umožňují vysokorychlostní skenování a bodové měření geometrických prvků při zachování vysoké opakovatelnosti měření. Systémy Equator 300 prokázaly v tisících instalací schopnost rychle měřit rozměry, polohu a tvar. Kontrola klíčových rozměrů díky tomu přestala být úzkým místem výrobního procesu. Není nutno čekat na temperování dílců před měřením a lze zavést kontrolu 100 % produkce.

Přesnost při rychlých změnách teploty, nyní v rozsahu přes 45 °C

Teplotní podmínky se mění v průběhu dne. Časně ráno je teplota v chladné dílně jiná než v poledne, kdy je ovlivněna slunečními paprsky procházejícími okny, ale také zahříváním strojů. Systém Equator se s teplotními změnami vyrovnává technikou remasterování. Při změně okolní teploty o stanovenou hodnotu se systém automaticky překalibruje tak, aby mohl pokračovat v přesném měření i za změněných okolních podmínek.

Automatická aktualizace korekcí nástrojů přímo ze systémů Equator 300 a 500

Kontrolní systémy Equator umožňují díky softwaru Renishaw IPC sledování a automatickou korekci parametrů obráběcího stroje. Na základě naměřených dat upraví Equator například hodnoty velikosti opotřebení nástrojů v řídím systému obráběcího stroje. Další díl je pak vyroben s novými korekcemi, a tedy opět blízko jmenovitých hodnot. Velikost zásahů Equatoru do řízení obráběcího stroje se řídí stanovenými limity. Tyto korekce procesu zvyšují kvalitu dílců, výrobní kapacitu a snižují zmetkovitost. Kontrolní systém Equator je možno připojit k jednomu, ale i více CNC obráběcím strojům současně.

Nový Equator 500 – korekce pomocí softwaru IPC vedle systému Equator 300

Snížení závislosti na lidském faktoru

Schopnost automaticky korigovat proces pomocí softwaru IPC snižuje riziko vzniku chyb při manuálním zadávání dat, a zároveň odstraňuje obvyklé nároky na operátory CNC stroje v oblasti měření a editace parametrů stroje

Nově i s automatickým podávacím systémem

Nové automatické dopravníky EQ-ATS pro systémy Equator 300 a Equator 500 umožňují upnutí dílce mimo pracovní prostor přístroje a automatické přesunutí z nakládací stanice do pracovního prostoru a zpět. Manipulační systém ATS lze využít pro manuální upínání, ale ve spojení s další automatizací i ve spojení s roboty, jeřáby nebo vysokozdvižnými vozíky.

Univerzální kontrolní systém

Automatický flexibilní kontrolní robot Equator je jedinečný svou konstrukcí a principem funkce. Vysoká rychlost měření v téměř neomezeném rozsahu pracovních teplot osvědčená v mnoha instalacích systému Equator 300 je nyní k dispozici i pro ještě větší dílce díky systému Equator 500.

Nový Equator 500 – vedle Equatoru 300

 

www.renishaw.cz/equator500

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]