Strojírenství

23. listopadu 2017 11:58

Nové pětiosé vertikální obráběcí centrum Makino L2

Optimální řešení pro velkosériovou výrobu součástí

Nové vertikální pětiosé obráběcí centrum Makino L2 se vyznačuje velkou přesností a tuhostí při velmi malém půdorysu. Na letošním veletrhu EMO v Hannoveru budou představeny dva modely, určené pro indexované obrábění a obrábění oběžných kol. Oba jsou navržené s ohledem na potřeby těch zákazníků, kteří potřebují vyrábět menší díly, ale ve velkých sériích, a jsou připravené na automatizaci.

Obráběcí centrum L2, kombinující tuhou konstrukci a flexibilitu vřetene s ultrakompaktním půdorysem, nabízí vysoce stabilní a spolehlivou platformu pro plně automatizované obrábění malých dílů v nepřetržitém provozu. Malé rozměry stroje znamenají, že může být efektivně využíván při téměř libovolném způsobu manipulace s obrobky, od manuálního až po plně automatický pohyb v systémech využívajících obslužné roboty. Stroj vybavený vysoce výkonným vřetenem si snadno poradí s přesným frézováním, vrtáním a řezáním závitů – tedy s operacemi potřebnými při výrobě široké škály dílů – a má rychlost a zrychlení umožňující zkrátit dobu cyklu obrábění. Stroj L2 je vybaven dvojitým přímým momentovým motorem (DD) a brzdou v ose A a jednoduchým motorem DD a brzdou v ose C, které umožňují dosáhnout vysoké rychlosti a velké přesnosti pětiosého obrábění.

Provedení L2 5-Axis Index

Provedení L2 5-Axis Index je vybaveno indexovacím stolem pro vysokorychlostní pětiosé obrábění a příslušenstvím pro automatizaci provozu podle požadavků zákazníka. Stroj je určen pro pětiosé obrábění různých materiálů a polotovarů a cílí na segment velkosériové výroby dílů pro rozličné obory průmyslu, např. automobilový průmysl nebo výrobu zdravotnické techniky. Obrábí polotovary do průměru 400 mm a hmotnosti 80 kg. Stůl je vybaven osmi hydraulickými a pneumatickými porty, které umožňují snadnou integraci příslušenství pro automatizaci obrábění. Stroj je vybaven vřetenem HSK-A50 s rychlostí do 16 000 otáček za minutu. Systém pro automatickou výměnu nástrojů (ATC) má kapacitu v běžném provedení až 15 nástrojů, na objednávku až 30 nástrojů s maximálním průměrem 80 mm, délkou 250 mm a hmotností 8 kg.

Provedení L2 5-Axis Impeller

Provedení L2 5-Axis Impeller je určeno pro vysokorychlostní obrábění oběžných kol a podobných součástí a vyznačuje se dvěma vynikajícími vlastnostmi: vysokorychlostním simultánním pětiosým stolem a vřetenem s 25 000 otáčkami za minutu. Vřeteno HSK-A50 s rozhraním pro nástroje typu cartridge a 25 000 otáčkami za minutu má olejo-vzduchové mazání, výkon až 18,5 kW a krouticí moment až 21,5 Nm. Osy X, Y a Z mají zrychlení a zpomalení 10 m/s2, 9 m/s2 a 14 m/s2.

Obě centra L2 jsou navržena s ohledem na snadné začlenění do různých systémů manipulace s obrobky a na použití podavačů různé konfigurace, včetně externího podávacího ramene a pevných nebo mobilních robotických podavačů. Tyto automatizované konfigurace pomáhají dosáhnout větší rychlosti výroby, zkracují dobu přípravy výroby, snižují náklady na pracovní sílu a výrazně snižují požadavky na zastavěný prostor.

www.makino.eu


Profil firmy Makino

Společnost Makino Milling Machine Co., Ltd., je považována za jednoho z vedoucích dodavatelů technologií a služeb v oblasti obráběcích strojů. Tato korporace je kotovaná na Tokijské burze a zaměstnává více než 4 500 lidí ve všech částech Amerik, Evropy a Asie. Její příjmy ve fiskálním roce, který skončil 31. března 2016, dosáhly celkové výše 1,2 miliard eur. Široká škála výrobních řešení nejvyšší kvality firmy Makino zahrnuje obráběcí centra pro výrobu součástek, stejně jako výrobu zápustek a forem ve velmi různorodých aplikacích v leteckém a automobilovém průmyslu, v odvětví terénních vozidel, průmyslových komponentů, a v odvětví mikrotechnologie. Makino Europe zaměstnává 280 lidí.


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]