Strojírenství

15. října 2018 00:17

Nejmodernější řešení pro čištění dílů představovaná na veletrhu parts2clean

Téměř všichni významní hráči na trhu si již rezervovali prostor. Čištění dílů zvyšuje hodnotu výrobků a zlepšuje jejich kvalitu.

Při takových výrobních procesech jako je lepení, svařování, zatěsňování nebo úprava povrchu čistota komponent přímo ovlivňuje kvalitu příslušného procesu a správnou funkci výsledného výrobku. Účinné odstraňování nečistot, ať už ve formě částic nebo povlaků, je tedy zásadní pro stálé dosahování vysoce kvalitních výsledků výroby; součástí každého článku výrobního a dodavatelského řetězce musí být příslušné vhodné postupy. Specifikace čistoty bude vždy určována požadavky následné etapy zpracování. Kromě toho je již nyní jisté, že čistění průmyslových dílů a povrchů se bude muset v budoucnu vypořádat s novými a náročnějšími výzvami, které přinesou takové globální trendy jako je eMobilita, autonomní vozidla, lehké konstrukce, miniaturizace nebo Průmysl 4.0.

Inzerce

„Mnohé z firem vystavujících na nadcházejícím veletrhu parts2clean se zaměří právě na tyto výzvy budoucnosti a zároveň na požadavky dnešních výrobních prostředí, mezi něž patří zvyšování energetické účinnosti čisticích procesů a efektivnější využívání zdrojů“, říká Olaf Daebler, globální ředitel pro parts2clean ve veletržní společnosti Deutsche Messe. 16. ročník nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů se koná od 23. do 25. října 2018 na výstavišti ve Stuttgartu. „S radostí oznamujeme, že svůj výstavní prostor si už zarezervovaly téměř všichni významní dodavatelé z pohledu trhu i technologií v různých vystavovaných kategoriích“, říká Olaf Daebler. „To znamená, že návštěvníci z nejrůznějších sektorů, například z oblasti automobilového průmyslu a výroby automobilových dílů, zdravotnických technologií, strojírenství, leteckého průmyslu, přesného strojírenství a mikrostrojírenství, optiky, elektroniky či polovodičových a povrchových úprav zde budou moci najít všechny dodavatele, produkty a služby, které potřebují pro účinné a nákladově dostupné řešení svých konkrétních potřeb v oblasti čištění.“

Na jedné straně musí dnes výrobci dosahovat náročnějších standardů čistoty dílů, které jsou zčásti důsledkem vývoje stále menších a složitějších komponent i komponent pro vysoce výkonná zařízení. Na druhé straně lze zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou potřebě odstraňování zbytkových potahů, skvrn a změn zabarvení, a rovněž – v některých průmyslových odvětvích – biologických a iontových nečistot. V důsledku těchto nových vývojových směrů bude stále obvyklejší použití mokrých jemných a ultrajemných chemických postupů. Využívání takových postupů vytváří zvýšenou poptávku po komplexním přístrojovém vybavení pro monitorování čisticích lázní, kontrolu dočišťování a nepřetržité zaznamenávání a dokumentování parametrů procesů. Požadována jsou rovněž řešení pro účinnou úpravu vody a údržbu lázní. Postupně budou nabývat na významu alternativní čisticí postupy, například tryskání sněhem CO2, laserové čištění nebo plazmové čištění. Tyto technologie umožňují selektivní suché čištění funkčních povrchů a stanovených ploch komponent před lepením, zatěsňováním, laserovým svařováním nebo kompletací, stejně jako čištění předkompletovaných součástí. Další výhoda těchto postupů spočívá v tom, že nabízí možnosti snadné automatizace, takže je lze dobře začleňovat to výrobních prostředí se síťovým uspořádáním. A při uvážení množství čisticích operací, které bude třeba provádět, bude hrát klíčovou roli při plnění nezbytných požadavků právě řízené výrobní prostředí zaměřené na celkovou čistotu. A přesně pro tyto i další výzvy objevující se v oblasti průmyslových čisticích technologií budou vystavující nabízet řešení na nadcházejícím veletrhu parts2clean.

Ovšem produkty a služby předváděné vystavovateli v rámci nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů nejsou jediným důvodem, proč je účast na parts2clean skutečnou nutností pro všechny uživatele čisticích technologií ze všech průmyslových oborů; jedinečně bohaté know-how a nebývalou přidanou hodnotu totiž nabízí i doprovodný program veletrhu. Mezi doprovodné akce patří informačně nesmírně bohaté, dvoujazyčné Průmyslové fórum a s ním související Fórum inovací a QSRein 4.0, stejně jako speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“, prezentace o iniciativě QSRein 4.0 a další o roli automatizace v oboru čištění dílů.

Speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“ připravená ve spolupráci s CEC (Cleaning Excellence Center – centrem pro dokonalé čistění), obsahuje „živou reportáž“ o odhrotování obrobků, čištění v prostředí technologicky čistého provozu a bezkontaminačním přenosu dílů do technologicky čistého provozu podle třídy ISO 7 pro provedení kontrol čistoty s pomocí dopravního vozíku odpovídajícího čistému provozu. Rovněž tyto kontroly se provádí živě; zahrnují řadu procesů: oplach, filtrační sušení, gravimetrickou analýzu, vizuální kontroly s využitím optické mikroskopie i vytvoření protokolu.

Návštěvníci speciální výstavy o roli automatizace v oboru čištění dílů zjistí, která řešení jsou pro konkrétní způsoby použití již k dispozici, například roboty pro manipulaci s díly, a které budoucí trendy se začínají objevovat. Další speciální prezentace má název „QSRein 4.0 – příležitosti pro čištění průmyslových dílů“. Je zaměřena na nové přístupy a možnosti v oblasti provozního inženýrství a na budoucí řešení procesů čištění dílů.

Poznatky a inovace pro oblast čištění dílů a povrchů

Třídenní Průmyslové fórum v rámci veletrhu parts2clean organizované sdružením Fraunhofer Cleaning Technology Alliance (FAR) je jedním z mezinárodně nejrespektovanějších zdrojů poznatků v oblasti čištění dílů a povrchů. Příspěvky renomovaných odborníků z průmyslu i vědy budou prezentovány se simultánním tlumočením (němčina <> angličtina).

Program prohlídek s průvodcem umožňuje návštěvníkům z řad profesionálů získávat informace o všem, co je nejvíce zajímá, a přitom se přirozeně seznamovat s nejnovějšími technickými možnostmi u vybraných stánků vystavovatelů. Prohlídky s průvodcem pokrývají všechny součásti řetězce procesu čištění dílů a povrchů.


Deutsche Messe AG Hannover v CR
Myslbekova 7
169 00 Praha
tel.: +420 2 20 51 00 57
fax.: +420 2 20 51 00 57
info@hf-czechrepublic.com
www.messe.de


 

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]