Strojírenství

15. října 2018 00:17

Nejmodernější řešení pro čištění dílů představovaná na veletrhu parts2clean

Téměř všichni významní hráči na trhu si již rezervovali prostor. Čištění dílů zvyšuje hodnotu výrobků a zlepšuje jejich kvalitu.

Při takových výrobních procesech jako je lepení, svařování, zatěsňování nebo úprava povrchu čistota komponent přímo ovlivňuje kvalitu příslušného procesu a správnou funkci výsledného výrobku. Účinné odstraňování nečistot, ať už ve formě částic nebo povlaků, je tedy zásadní pro stálé dosahování vysoce kvalitních výsledků výroby; součástí každého článku výrobního a dodavatelského řetězce musí být příslušné vhodné postupy. Specifikace čistoty bude vždy určována požadavky následné etapy zpracování. Kromě toho je již nyní jisté, že čistění průmyslových dílů a povrchů se bude muset v budoucnu vypořádat s novými a náročnějšími výzvami, které přinesou takové globální trendy jako je eMobilita, autonomní vozidla, lehké konstrukce, miniaturizace nebo Průmysl 4.0.

Inzerce

„Mnohé z firem vystavujících na nadcházejícím veletrhu parts2clean se zaměří právě na tyto výzvy budoucnosti a zároveň na požadavky dnešních výrobních prostředí, mezi něž patří zvyšování energetické účinnosti čisticích procesů a efektivnější využívání zdrojů“, říká Olaf Daebler, globální ředitel pro parts2clean ve veletržní společnosti Deutsche Messe. 16. ročník nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů se koná od 23. do 25. října 2018 na výstavišti ve Stuttgartu. „S radostí oznamujeme, že svůj výstavní prostor si už zarezervovaly téměř všichni významní dodavatelé z pohledu trhu i technologií v různých vystavovaných kategoriích“, říká Olaf Daebler. „To znamená, že návštěvníci z nejrůznějších sektorů, například z oblasti automobilového průmyslu a výroby automobilových dílů, zdravotnických technologií, strojírenství, leteckého průmyslu, přesného strojírenství a mikrostrojírenství, optiky, elektroniky či polovodičových a povrchových úprav zde budou moci najít všechny dodavatele, produkty a služby, které potřebují pro účinné a nákladově dostupné řešení svých konkrétních potřeb v oblasti čištění.“

Na jedné straně musí dnes výrobci dosahovat náročnějších standardů čistoty dílů, které jsou zčásti důsledkem vývoje stále menších a složitějších komponent i komponent pro vysoce výkonná zařízení. Na druhé straně lze zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou potřebě odstraňování zbytkových potahů, skvrn a změn zabarvení, a rovněž – v některých průmyslových odvětvích – biologických a iontových nečistot. V důsledku těchto nových vývojových směrů bude stále obvyklejší použití mokrých jemných a ultrajemných chemických postupů. Využívání takových postupů vytváří zvýšenou poptávku po komplexním přístrojovém vybavení pro monitorování čisticích lázní, kontrolu dočišťování a nepřetržité zaznamenávání a dokumentování parametrů procesů. Požadována jsou rovněž řešení pro účinnou úpravu vody a údržbu lázní. Postupně budou nabývat na významu alternativní čisticí postupy, například tryskání sněhem CO2, laserové čištění nebo plazmové čištění. Tyto technologie umožňují selektivní suché čištění funkčních povrchů a stanovených ploch komponent před lepením, zatěsňováním, laserovým svařováním nebo kompletací, stejně jako čištění předkompletovaných součástí. Další výhoda těchto postupů spočívá v tom, že nabízí možnosti snadné automatizace, takže je lze dobře začleňovat to výrobních prostředí se síťovým uspořádáním. A při uvážení množství čisticích operací, které bude třeba provádět, bude hrát klíčovou roli při plnění nezbytných požadavků právě řízené výrobní prostředí zaměřené na celkovou čistotu. A přesně pro tyto i další výzvy objevující se v oblasti průmyslových čisticích technologií budou vystavující nabízet řešení na nadcházejícím veletrhu parts2clean.

Ovšem produkty a služby předváděné vystavovateli v rámci nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů nejsou jediným důvodem, proč je účast na parts2clean skutečnou nutností pro všechny uživatele čisticích technologií ze všech průmyslových oborů; jedinečně bohaté know-how a nebývalou přidanou hodnotu totiž nabízí i doprovodný program veletrhu. Mezi doprovodné akce patří informačně nesmírně bohaté, dvoujazyčné Průmyslové fórum a s ním související Fórum inovací a QSRein 4.0, stejně jako speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“, prezentace o iniciativě QSRein 4.0 a další o roli automatizace v oboru čištění dílů.

Speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“ připravená ve spolupráci s CEC (Cleaning Excellence Center – centrem pro dokonalé čistění), obsahuje „živou reportáž“ o odhrotování obrobků, čištění v prostředí technologicky čistého provozu a bezkontaminačním přenosu dílů do technologicky čistého provozu podle třídy ISO 7 pro provedení kontrol čistoty s pomocí dopravního vozíku odpovídajícího čistému provozu. Rovněž tyto kontroly se provádí živě; zahrnují řadu procesů: oplach, filtrační sušení, gravimetrickou analýzu, vizuální kontroly s využitím optické mikroskopie i vytvoření protokolu.

Návštěvníci speciální výstavy o roli automatizace v oboru čištění dílů zjistí, která řešení jsou pro konkrétní způsoby použití již k dispozici, například roboty pro manipulaci s díly, a které budoucí trendy se začínají objevovat. Další speciální prezentace má název „QSRein 4.0 – příležitosti pro čištění průmyslových dílů“. Je zaměřena na nové přístupy a možnosti v oblasti provozního inženýrství a na budoucí řešení procesů čištění dílů.

Poznatky a inovace pro oblast čištění dílů a povrchů

Třídenní Průmyslové fórum v rámci veletrhu parts2clean organizované sdružením Fraunhofer Cleaning Technology Alliance (FAR) je jedním z mezinárodně nejrespektovanějších zdrojů poznatků v oblasti čištění dílů a povrchů. Příspěvky renomovaných odborníků z průmyslu i vědy budou prezentovány se simultánním tlumočením (němčina <> angličtina).

Program prohlídek s průvodcem umožňuje návštěvníkům z řad profesionálů získávat informace o všem, co je nejvíce zajímá, a přitom se přirozeně seznamovat s nejnovějšími technickými možnostmi u vybraných stánků vystavovatelů. Prohlídky s průvodcem pokrývají všechny součásti řetězce procesu čištění dílů a povrchů.


Deutsche Messe AG Hannover v CR
Myslbekova 7
169 00 Praha
tel.: +420 2 20 51 00 57
fax.: +420 2 20 51 00 57
info@hf-czechrepublic.com
www.messe.de


 

Mohlo by se Vám líbit

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

OSTROJ, jedna z předních strojírenských firem v České republice s více než sedmdesátiletou historií, čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce […]