Strojírenství

05. října 2022 08:00

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. do 7. října na brněnském výstavišti. Souběžně s ním se konají specializované veletrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH.

Inzerce

„Reprezentativně zastoupeny budou všechny obory strojírenství, včetně klíčového obrábění a tváření. Zájem vystavovatelů o účast ukázal, že strojírenský veletrh je nepostradatelnou obchodní platformou a důležitým místem pro prezentaci nových technologií,uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Svou nabídku představí návštěvníkům celkem 1 256 firem z 41 zemí. „Počet vystavovatelů se oproti loňskému roku zvýšil o 20 procent. Otevíráme dohromady 8 pavilonů, tedy o tři více než minule,upřesnil Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu.

„Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi nejvýznamnější evropské veletrhy v oboru a já jsem rád, že se vystavovatelé vrací. Zahájíme ho jako tradičně naším sněmem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Premiérovi a ministrům chceme připomenout, jak je současná situace pro firmy složitá a aby právě na ně v těchto těžkých dobách nezapomínali, protože průmysl tuto zemi vždycky živil a živí,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Digitalizace jako trend

K prioritním tématům veletrhu patří digitální transformace průmyslového prostředí. Řešení umožňující digitalizaci výroby budou k vidění na expozicích vystavovatelů napříč všemi výstavními halami. Uceleně bude téma prezentováno v expozici Digitální továrna 2.0, která letos obsadí rekordní plochu v pavilonu F. Zájemci se zde seznámí s digitálními technologiemi a exponáty od více než 40 firem. Zlatým partnerem se stala společnost Siemens, která představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu. Projektu se zúčastní i platforma Team Finland s šesticí finských inovativních firem z oblasti digitalizace. „Jedná se o premiérovou oficiální kolektivní účast Finska na strojírenském veletrhu,doplnil Busios. Prezentaci zajímavých exponátů a řešení chystá také Národní centrum Průmyslu 4.0 spolu se společnostmi T-Mobile, Česká spořitelna a Výzkumným a inovačním centrem pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Přímo v jejich expozici bude instalována 5G průmyslová síť, kterou budou využívat nejrůznější robotické aplikace. Lákadlem bude například i robot, který návštěvníkům načepuje pivo. Součástí Digitální továrny 2.0 bude i digitální stage s diskuzemi o aktuálních oborových tématech. Chybět nebude ani konference s názvem Biomorfní průmysl, která se koná ve čtvrtek 6. října a jejím hlavním tématem bude zformulování vize českého průmyslu za využití digitálních technologií.

Francouzský partner veletrhu

Partnerem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes. Jedná se o nejprůmyslovější oblast Francie s druhým nejvyšším HDP v zemi. Na MSV se představí významné firmy z této oblasti a region se bude prezentovat také formou samostatného stánku. Veletrhu se zúčastní se i oficiální delegace složená z nejvyšších zástupců regionu. „Účast Auvergne-Rhône-Alpes, předního francouzského průmyslového kraje, na veletrhu MSV v Brně odráží snahu tohoto regionu podporovat, v úzké spolupráci s Team France Export, své podniky v jejich mezinárodním rozvoji s cílem usnadnit a podpořit uzavírání nových obchodních a průmyslových partnerství. MSV je vyhlášený svou dynamikou v oblasti technologických a IT inovací. A region Auvergne-Rhône-Alpes pro české a středoevropské firmy představuje investiční příležitosti. Coby nejvýznamnější průmyslový zaměstnavatel ve Francii podporuje průmyslové firmy a dodavatele průmyslových služeb v každé fázi jejich podnikání na novém teritoriu. Díky Team France Export a agentuře pro hospodářský rozvoj Invest in Auvergne-Rhône-Alpes mohou podniky v regionu využívat řady služeb, jako je např. podpora při zakládání nebo rozvoji firmy ve Francii, individuální studie o dostupné finanční podpoře, pomoc při navázání kontaktů s dalšími podniky pro rychlejší začlenění do ekosystému či vyhledání ideální lokality pro založení podniku,sdělil Philippe Meunier, vice-prezident pro mezinárodní vztahy regionu Auvergne-Rhône-Alpes.

Partnerství bylo uzavřeno ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou, která na strojírenském veletrhu pravidelně organizuje účast francouzských firem. „Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu chceme prezentovat Francii jako jednoho z klíčových obchodních partnerů České republiky. Francie je totiž 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem ČR. Naše účast bude za posledních 20 let rekordní – v 5 pavilonech zde představíme celkem 25 francouzských firem. Čestným hostem bude francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který s druhým nejvyšším HDP ve Francii, 8 miliony obyvatel a velkým podílem pracovních míst v průmyslu představuje pro české firmy atraktivní obchodní příležitost,uvedl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.

Chceme se také zaměřit na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány a případná úsporná opatření. Zároveň zde budeme prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,dodal Macko.

Česká národní expozice představí zajímavé exponáty

Součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu bude Česká národní expozice v pavilonu P. Společně se zde představí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví. Návštěvníci zde uvidí i řadu inovativních exponátů. Mezi nimi bude například unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin a značně zlevňuje tvorbu digitálních dvojčat. K vyzkoušení bude také nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. Po areálu výstaviště se bude pohybovat i autonomní elektromobil BringAuto, který slouží pro rozvoz zásilek, ale také pro logistiku v industriálních areálech.

Energetika jako zvýrazněné téma

Na energetickou efektivitu se ve svých expozicích zaměří řada vystavovatelů. Představena bude řešení umožňující významně snížit spotřebu energie i materiálových zdrojů. Současně se bude jednat o důležitou součást doprovodného programu. Ve středu 5. října se koná francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické efektivity, jehož cílem je představit konkrétní příklady užití inovativních technologií a řešení v oblastech energetických úspor v průmyslu, omezení uhlíkové stopy, zelených materiálů a cirkulární ekonomiky. Francouzsko-česká obchodní komora, která panelovou diskuzi organizuje spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, zde představí závěry průzkumu mezi členskými firmami, který se zaměřil na dopady zvýšení cen energií a inflace na jejich podnikání. Konferenci na téma Energetická flexibilita a odolnost výroby chystá ve čtvrtek 6. října společnost Siemens ČR. Energetická stabilita bude také tématem konference pořádané Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Ve stejný den se uskuteční i konference s názvem Úspory energií ve strojírenství.

Virtuální prostor doplní klasický veletrh

Letošní novinkou je spuštění portálu msvdigital.cz, který umožňuje doplňkovou prezentaci vystavovatelů prostřednictvím virtuálních showroomů. „Jsme první veletržní správou v Česku, která obdobnou platformou disponuje. Rozvoj online prostředí vnímáme jako příležitost, a proto jsme se rozhodli naplno využít výhody s ním spojené a zprostředkovat je i našim vystavovatelům,“ uvedl Moravec. Firmy tak získají možnost oslovit stávající i nové zákazníky, kteří nemohou na veletrh osobně přijet. Virtuální prostor je vhodný také pro představení exponátů, které by nebylo možné na výstaviště z logistických důvodů dopravit. „Při vývoji prostředí jsme se zaměřili také na možnost přímého kontaktu se zákazníky, takže jeho součástí je i chat umožňující komunikaci v reálném čase,podotkl Moravec.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh letos poprvé začíná v úterý a potrvá čtyři dny do pátku. „Ke změně v délce konání veletrhu jsme dospěli na základě názorů vystavovatelů. Jedná se o celosvětový trend, jehož výsledkem je zvýšení efektivity veletržní účasti,“ vysvětlil Michal Svoboda, mluvčí Mezinárodního strojírenského veletrhu. Brány brněnského výstaviště budou otevřeny denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online.

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]