Strojírenství

23. září 2018 17:58

Koyo – příprava na další růst

Během celozávodní dovolené, která probíhala v termínu od čtvrtka 5. do neděle 15. července 2018, mělo oddělení údržby, správy budov a engineeringu společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. tradičně spoustu práce. Zatímco většina zaměstnanců trávila dovolenou odpočinkem u vody nebo v klidu domova, v závodě probíhaly desítky větších a menších úprav, oprav, nových instalací a stavebních činností.

Inzerce

Největší operací bylo uvolnění místa pro chystanou druhou kalicí linku. Zároveň se instalovaly rozvody, které byly potřeba pro zapojení druhé pece – rozvody zemního plynu, dusíku, chladicí vody a metanolu.

Druhou podstatnou inovací byla instalace nového kompresoru, která proběhla v první polovině srpna. Společnost také pokračuje v aktivitách ochrany životního prostředí a snižování spotřeby elektrické energie. Na filtrační stanici společnost posílila kapacity čerpadel na filtračním okruhu 2 a 4 a vyměnila některé komponenty na jejich centrálním systému pro hladký a efektivní chod v dalších letech. Na soustruhy byly nainstalovány nová LED svítila – na projektu nahrazení konvenčního svícení za LED varianty se pracovalo už rok a společnost plánuje pokračovat i nadále.

Co se týče vylepšení výrobních linek, byla nainstalována nová vana pro zachytávání úkapů na stroji A4, dva nové lasery na SR linky, instalace hoshinu na lince D17, kompletní vyčištění strojů v řadě A, D a C, a úprava konce VT linky – zkrátil se tok výrobku a tím se zlepšila ergonomie pracoviště tak, aby byla práce pro operátora příjemnější. Všechna měřidla, která byla v externím měřicím boxu, byla přesunuta přímo do výrobní linky, žádná měření už tedy neprobíhají na externích pracovištích.

Oddělení údržby pracovalo především na preventivních prohlídkách, měření přesnosti strojů a vibrodiagnostických měřeních. Na základě těchto měření a prohlídek následně provádělo prediktivní opravy na strojích.

Aktivit bylo během této celozávodní dovolené opravdu hodně. Zastavení výroby pro společnost představuje jedinečnou příležitost pro realizaci náročných projektů, přesunu strojů, stavebních prací atd., které by nebyly za běžného denního provozu možné.

Redakčně zpracováno
z www.koyobearings.cz

Mohlo by se Vám líbit

Veletrhy wire & Tube nastavují nové standardy

Globální hráči z celého světa na vrcholném setkání oboru v Düsseldorfu Inzerce Veletrhy wire & Tube potvrzují i v roce 2024 (s více než 2.600 vystavovateli z 65 zemí) […]

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]