Strojírenství

09. října 2018 00:44

Komplexní dodávky průmyslových technologií

AXIS a. s. slaví v tomto roce 25 let od založení firmy v Hradci Králové. Společnost se v roce 1993 zaměřovala pouze na montážní činnost ve státech Evropy. V následujících letech postupně investovala do výrobních prostor a vybavení, aby byla schopna dodávat komplexní průmyslové technologie do zemí současné EU. Aktuálně chod společnosti zajišťuje více jak 290 zaměstnanců na centrále firmy v Hradci Králové a na středisku ve Štětí, které obstarává čtyřiadvacetihodinový servis pro papírnu Mondi a poskytuje základnu a podporu montážním pracovníkům.

Výroba:

Hlavním výrobním programem společnosti jsou svařence vstupních a výstupních systémů plynových spalovacích turbín a statické filtrační jednotky z nerezových materiálů (304L a 316L) a hliníku, které se vyrábějí ve dvou výrobních halách o rozloze 2 000 m2.

Inzerce

Výrobky z uhlíkatých ocelí (S235, S355) vznikají v dalších prostorách o rozloze 10 000 m2 – realizuje se zde výroba ocelových konstrukcí, potrubních dílů, jeřábových teleskopických ramen, násypek, zásobníků, tlakových i netlakových nádrží a dalších technologických konstrukcí. V rámci výroby je samozřejmostí tvorba výkresové i projektové dokumentace, nedestruktivní zkoušky, zámořské balení, transport nadrozměrných výrobků, zajištění povrchové úpravy a další činnosti dle požadavků zákazníka.

Montáže:

AXIS a. s. provádí montáže v nejrůznějších průmyslových odvětvích nejen v ČR, ale i v zemích EU. Převážně se specializujeme na papírenský, dřevozpracující, potravinářský, petrochemický a energetický průmysl.

Společnost má zkušenosti v oblasti realizace velkých investičních celků, výrobních linek, ocelových konstrukcí, strojních zařízení, ventilačních systémů, nádrží a zásobníků. Další službou, kterou společnost nabízí, je přemístění technologických zařízení po celém světě, včetně repase potřebných dílů a jejich uvedení do provozu.

AXIS a. s. nabízí komplexní řešení v rámci přípravy i samotné realizace projektu. Oddělení realizace montáží sestaví tým pracovníků dle potřeby a charakteru montáže kdekoliv v EU, s patřičným proškolením metod bezpečné práce dle požadavků legislativy dané země.

Reference

V tomto roce společnost dokončila:

  • výrobu nerezových filtračních jednotek pro nasávání čistého vzduchu do spalovací turbíny pro švédského zákazníka o objemu 150 t / finální destinace montáže Kanada.
  • výrobu různých typů potrubních kompenzátorů tlaku pro zákazníka z Dánska, kdy největší jednotka měla v průměru 6,5 m a byla z HK přepravena na montáž do Houstonu/USA
  • montáž technologií pro čištění spalin ve spalovnách komunálního odpadu v Gloucesteru ve Velké Británii.
  • montáž jednotek na drcení a třídění paliv pro jednu z největších bio spaloven ve čtvrti Hofor v Kodani v Dánsku.
  • montáž ocelových konstrukcí a technologie odprášení spalovny komunálního odpadu v Kemsley ve Velké Británii.

Investice

V roce 2017–2018 firma investovala částku 100 mil. Kč do rozsáhlých rekonstrukcí výrobních prostor v HK (bývalý areál firmy Montas). Po ukončení prací dojde k výraznému rozšíření výrobních kapacit společnosti s následným navýšením pracovních míst o 30–50 zaměstnanců.

Pro rozvoj svých zaměstnanců v oblasti sváření společnost vybudovala svářecí školu, která je otevřená i pro zájemce z řad veřejnosti.

Strategie

Cílem pro nadcházející roky je dlouhodobé navyšování obratu a podílu na trhu montážních a strojírenských činností.

Dalšími investicemi jsou nákupy nových technologií a modernizace pracovišť, což umožní zvýšení produktivity práce, získání nových zákazníků a navyšování průměrné mzdy zaměstnanců.

AXIS a. s. je proexportně orientovaná společnost. Téměř 85 % výkonů je exportováno na trhy v západní Evropě, především do Německa, Anglie, Francie, Rakouska, Itálie a zemí Skandinávie.

Statutární zástupci:
Ing. Ivo Stráník, Ing. Martin Stráník

www.axis-hk.cz

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]