Strojírenství

26. ledna 2022 23:26

Jednoduché kroky ke zlepšení výsledků dokončovacích operací, udržitelnosti a efektivity

Inovativní brousící prostředky pro dokončovací operace

Pokud jde o dosažení požadované kvality povrchu specifických součástí, lze omílací technologii použít pro širokou škálu různých dokončovacích úkolů.  Díky rozsáhlým výzkumným a vývojovým aktivitám společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH neustále přichází s novinkami nejen pro strojní technologie, ale také pro příslušné spotřební materiály. Tři nedávno představené produkty umožňují výrazně zlepšit výsledky dokončování, konzistenci procesu, nákladovou efektivitu a udržitelnost operací hromadného dokončování. Zároveň otevírají dveře novým aplikacím, například při dokončování tvarově složitých obrobků. 

Inzerce

Technologie omílání může být použita pro různé povrchové úpravy od jednoduchého odstraňování otřepů/zaoblování hran a broušení povrchu až po leštění do vysokého lesku hromadně vyráběných sypkých výrobků i jednotlivých součástí. Dokáže vytvářet specifické efekty na povrchu obrobků.  Stejně jako jiné průmyslové procesy musí samozřejmě i hromadné dokončovací operace splňovat nejrůznější požadavky, jako jsou vysoké standardy kvality, stabilita procesu, sledovatelnost procesu a nákladová efektivita. V poslední době se optimální využití zdrojů a udržitelnost dostávají do popředí zájmu v mnoha průmyslových odvětvích.  A konečně, rychle rostoucí automatizace a digitalizace výrobních operací vyžaduje také speciálně přizpůsobená řešení pro dokončovací operace.  Společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH již po desetiletí čelí těmto výzvám rozsáhlým výzkumem a vývojem v oblasti zařízení, procesní a automatizační techniky a spotřebního materiálu.  V této souvislosti je velkou výhodou, že společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH vyrábí veškerý spotřební materiál ve vlastní režii. Rüdiger Böhm, globální manažer pro výzkum a vývoj ve společnosti Rösler, vysvětluje: „Důkladně studujeme technické trendy a požadavky v mnoha průmyslových odvětvích a na mnoha trzích. Naše poznatky pak systematicky využíváme při vývoji inovativních produktů, které našim zákazníkům přinášejí významnou přidanou hodnotu a rozšiřují rozsah použití omílací technologie.“

MultiShape – jedinečný tvar umožňuje dříve nemožné

Jednou z takových inovací jsou nová keramická omílací tělíska MultiShape. Oproti všem ostatním výrobkům, které jsou v současné době na trhu dostupné, má toto médium patentovaný tvar bez rovných, rovnoběžných ploch. Tato jedinečná konstrukce na jedné straně zabraňuje ulpívání tělísek v obrobcích, ke kterému může docházet zejména u tvarově složitých obrobků. Takto zaseknutá tělíska mohou vážně ovlivnit proces dokončování a musí se často odstraňovat ručně. Na druhé straně tvar se zaoblenými plochami umožňuje opracování povrchu obrobků, které dosud nebylo možné při omílání zpracovat vůbec nebo jen s velmi složitým provozním nastavením. Patří sem součásti s obtížně přístupnými povrchovými plochami, jako jsou úzké poloměry, podříznutí, zářezy a drážky, které se často vyskytují u lisovaných a ohýbaných součástí.  Neobvyklá keramická tělíska umožňují také efektivní a homogenní dokončování vnějších a vnitřních ploch na trubkových segmentech a tvarových součástech, jako jsou pouzdra a hlubokotažné díly.

Ve srovnání s tradičními keramickými tělísky se nový výrobek vyznačuje také rychlejším a dynamičtějším pohybem směsi obrobků a tělísek a vyšší rychlostí úběru materiálu. Výsledkem je až o 10 % kratší doba procesu. Nová omílací tělíska proto představují významný příspěvek k vyšší produktivitě a nákladové efektivitě. Další důležitou vlastností tělísek MultiShape jsou jejich rovnoměrné charakteristiky opotřebení.  Tato vynikající vlastnost udržení tvaru umožňuje delší používání média, což pozitivně ovlivňuje provozní náklady. Intenzitu omílání lze přizpůsobit danému způsobu dokončování díky různým složením keramiky.

Omílání bez pěnění – vyšší stabilita, účinnost a udržitelnost procesu

Tvorba pěny je vedlejší účinek, který se opakovaně vyskytuje při omílacích  dokončovacích procesech s plastovými brousícími tělísky, a to i u takzvaných variant se sníženým obsahem pěny. Pěna je problematická, protože působí jako nárazník mezi součástmi a brusivem, a tím snižuje brusný účinek. To vede k omezené spolehlivosti procesu, požadovaný výsledek již nelze zaručit v definované době opracování. Kromě toho se na dílech usazuje pěna obsahující abrazivní a ultra jemné částice, což vede ke kontaminaci povrchu obrobků. Kromě toho pěna zhoršuje kvalitu úpravy technologické vody, takže je třeba použít více aditiv a vodu dříve vyměnit. V neposlední řadě může pěna unikající ze zařízení znečistit pracovní prostředí. Dosud byly činěny pokusy působit proti tvorbě pěny pomocí přísad. Avšak jen s částečným úspěchem při dodatečných nákladech a snížené udržitelnosti.

Vývojové oddělení společnosti Rösler vyřešilo tento problém pomocí bezpěnivého přípravku: takzvané varianty N. „Rozsáhlé provozní testy s různými pilotními uživateli před uvedením výrobku na trh ukázaly, že plastová brusná tělesa bez pěny mají stejné brusné vlastnosti a výkon jako předchozí varianty,“ dodává Christian Höhn, vedoucí oddělení řízení technologií pro omílací techniku ve společnosti Rösler. Testy také ukázaly, že proces omílání probíhá s nově vyvinutými plastovými tělísky mnohem stabilněji a že požadovaného výsledku je dosaženo homogenně v kratších časech opracování. Tento pozitivní vliv na ekonomickou efektivitu a udržitelnost je dále umocněn delší životností brusiva a procesní vody, jakož i sníženou spotřebou compoundu. „Různí uživatelé dosud přešli z plastových na keramická brousící tělíska kvůli tvorbě pěny. Pro tyto společnosti je bez pěnová verze omílacích tělísek alternativou k optimalizaci jejich procesů,“ poznamenává Christian Höhn. Všechna plastová brusná tělíska z rozsáhlého programu firmy Rösler Oberflächentechnik GmbH jsou k dispozici v provedení N – bez pěny.

Sušení dílů pomocí bezprašného sušícího granulátu

Třetí novinka v oblasti spotřebního materiálu v roce 2021 umožňuje výrazně snížit prašnost vznikající při sušení s využitím organických sušících prostředků, jako je například kukuřičná drť. Kapalná, snadno dávkovatelná přísada Anti-Dust i v malém množství výrazně snižuje tvorbu prachu. V závislosti na provozní době a obrobcích lze aditivum přidávat ručně nebo dávkovat plně automaticky. Přísada Anti-Dust se používá při sušení kovových a plastových součástí, kdykoli se používají organická sušící média. Aniž by negativně ovlivňovala výkon sušení, zaručuje povrch součástí naprosto beze skvrn. Současně se minimalizují zbytky prachu na povrchu hotových obrobků i v jejich okolí. To také představuje obrovský krok směrem k čistému, bezprašnému pracovnímu prostředí. Rainer Schindhelm, vedoucí divize výroby spotřebního materiálu, vysvětluje: „Protože je čistě ekologická a splňuje platné potravinářské normy, představuje přísada Anti-Dust také významný příspěvek k čistšímu životnímu prostředí.“

Zvýšení produktivity technologie omílání, zlepšení celkové udržitelnosti a snížení emisí CO2; to jsou hlavní cíle vývojových prací ve společnosti Rösler Oberflächentechnik GmbH v roce 2022.  Různá řešení z odvětví strojního vybavení a spotřebního materiálu se již testují u různých zákazníků.

Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.

Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Legenda: Patentovaný tvar omílacích tělísek MultiShape výrazně snižuje riziko zasekávání tělísek v obrobcích. Zvyšuje stabilitu, účinnost a udržitelnost dokončovacích procesů u tvarově složitých součástí. Keramická tělíska MultiShape se zaoblenými plochami navíc umožňují opracování povrchů obrobků, které dosud nebylo možné při procesu omílání zvládnout vůbec nebo jen s velmi složitým provozním nastavením. 

Legenda: Při opracování obrobků s plastovými brusnými tělísky zvyšuje nová varianta N bez pěny reprodukovatelnost výsledku, zlepšuje ekonomickou efektivitu, produktivitu a udržitelnost.

Legenda: Snadno dávkovatelná a zdravotně nezávadná přísada Anti-Dust účinně váže prach vznikající při sušení s přírodním granulátem, jako je například kukuřičná drť. Výsledkem jsou čistší obrobky, výrobní prostředí a příjemnější pracovní prostředí.

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH

 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]