Strojírenství

14. února 2023 19:30

HIWIN zvyšuje obrat i zisk a připravuje další investice do skladových a zpracovatelských technologií i lidských zdrojů

Obrat za rok 2022 dosáhl 373 milionů korun, což představuje meziroční růst ve výši 4,7 %

Inzerce

Společnost HIWIN s.r.o., přední dodavatel lineární techniky, oznamuje, že v roce 2022 vytvořila obrat ve výši 373 milionu korun, což znamená meziroční růst o 4,7 %. Tržby za zboží a výrobky vlastní výroby se na celkovém obratu podílely 299 miliony korunami. Současně došlo i k požadovanému růstu zisku před zdaněním (+14,5 %).

Mezi nejprodávanější produkty z portfolia společnosti HIWIN v roce 2022 patřilo tradičně lineární vedení, následované kuličkovými šrouby. Významně se ale navýšily prodeje produktů s elektro-magnetickým a elektrickým pohonem a polohovacích systémů, zejména Hx os. Rostly i prodeje pojezdových drah pro průmyslové roboty a další ucelené aplikace.

„Inflace naše aktivity nijak významně nezasáhla, mzdy jsem navyšovali přibližně o 10 % až koncem roku, ceny energií jsme měli zafixovány a nezvyšovaly se. Oproti 2021 jsme v rámci úspor snížili i náklady na marketingové aktivity a k navýšení zisku také přispělo pro nás příznivé zpevňování koruny, tedy kurzové zisky,“ komentuje ekonomické výsledky Ing. Pavel Cach, jednatel společnosti HIWIN s.r.o., a dodává: „Pro rok 2023 plánujeme nárůst prodeje zboží a výrobků vlastní výroby o cca 10 % na hodnotu 330 milionů Kč. Situace na trhu je tomu příznivá. Očekáváme především zvýšení požadavků na automatizaci provozů většiny výrobních firem s cílem dosažení snížení nákladů na energie i mzdy. Naproti tomu nárůst nákladů na mzdy i energie, palivo do aut obchodníků i všeobecná inflace zasáhnou v roce 2023 i naši společnost, a očekáváme tak pokles zisku.“


Ing. Pavel Cach

V roce 2023, obdobně jako v roce 2022, bude HIWIN s.r.o. klást důraz především na zvýšení prodeje tzv. „nových produktů“, jako jsou serva, měniče, datorkery a rotační motory. Ke zvýšení obchodních aktivit napomůže reorganizace obchodního týmu. Nově budou jeho členové nabízet a prodávat celý sortiment, tedy jak mechanické, tak elektrické komponenty společně, ne odděleně, jak tomu bylo dříve. Významně se tím na trhu zvýší nabídka „nových elektrických produktů HIWIN“. Novinky jsou určeny nejen stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům.

„Pro rok 2023 očekáváme mírný růst trhu, především v oblasti automatizace výroby pro dosažení snížení nákladů na mzdy a na energie. Naopak očekáváme stagnaci v automotive, kde se mimo jiné stále projevuje vliv nedostatku čipů,“ doplňuje Ing. Petr Jašek, jednatel společnosti HIWIN s.r.o.


Ing. Petr Jašek

V průběhu roku 2022 HIWIN stabilizoval tým určený pro realizaci zakázek a zahájil reorganizaci obchodního týmu. Došlo i k investicím, mezi které patří nový věžový zakladač, který pojme až 50 tun kolejnic a šroubů, a šetří tak výrazně skladovací plochu. Pro rok 2023 se připravují investice do nové řezací pily, brusky čel kolejnic i šroubů a do dalších skladových technologií. Navíc HIWIN plánuje rozšířit řady zaměstnanců o nové techniky a odborníky. Jejich úkolem bude posílení technické podpory pro obchodní zástupce a další celkové zkvalitnění služeb.

V koncernu HIWIN, v jeho evropské části, bude v roce 2023 probíhat reorganizace prodejní struktury a očekává se, že většina exportních teritorií, které dosud zastřešoval HIWIN s.r.o., bude převedena do působnosti HIWIN Italy. Jedná se o země na Balkánu, s výjimkou Bulharska, kde si HIWIN s.r.o. drží 100% podíl v dceřiné společnost. V Bulharsku se očekává rychlý rozvoj aktivit a výrazné navýšení obratu.

 


HIWIN (název vznikl složením z výrazů HI-tech a WINner – volně přeloženo jako vítěz v hi-tech technologiích) je dnes v mnoha zemích světa synonymem pro vysoce kvalitní komponenty lineární techniky. Reprezentantem značky HIWIN je i česká společnost HIWIN s.r.o., která je kapitálově spojena s evropskou centrálou v německém Offenburgu. Česká firma HIWIN s.r.o. je výhradním distributorem produktů HIWIN pro Českou republiku, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Makedonii a Bosnu a Hercegovinu. Produkty HIWIN, vyráběné v několika závodech na Tchaj-wanu, v Japonsku, v USA, v Německu i v ČR, jsou dodávány přímo ze skladu v Brně a jsou určeny především pro manipulační a jednoúčelové stroje, CNC zařízení a obráběcí centra, strojní vybavení, těžké řezací stroje, brusky, pily, formovací stroje, automatizační zařízení, vysokorychlostní polohovací jednotky, lékařská zařízení, elektronický průmysl a polohovací zařízení.

Přidanou hodnotou značky HIWIN je kvalita produktů, rychlost dodávek, odborná pomoc a všestranná péče o zákazníka.

 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]