Strojírenství

23. října 2017 16:43

HANNOVER MESSE 2018 Průmysl 4.0 dospěl do dalšího stupně

Souhra automatizační a energetické techniky, intralogistiky, platforem IT a umělé inteligence pohání digitální transformaci průmyslu kupředu. HANNOVER MESSE 2018 ukáže potenciály tohoto rozvoje prostřednictvím svého vedoucího tématu „Integrated Industry – Connect & Collaborate“.

Základními pilíři továrny budoucnosti jsou člověk, stroje a IT. Jejich potenciál se však celý projeví až digitálním propojením. „S novou konektivitou – neboli organizací sítí – dospěl průmysl 4.0. do dalšího stupně,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Vedoucím tématem ‚Integrated Industry – Connect & Collaborate’ chceme ukázat, jak digitální propojení v průmyslu vytváří zcela nové formy hospodaření, práce a spolupráce. Výsledkem je větší konkurenceschopnost, lepší pracovní místa a nové obchodní modely.“

Výrobní a energetická technika jsou stále výkonnější, možnosti vyhodnocování dat rovněž, průmyslové IT platformy se prosazují na trhu. K tomu je nutno přičíst umělou inteligenci a Machine Learning, díky nimž jsou stroje schopné rozhodovat se. Výrobní řetězce se mohou digitálně simulovat, prediktivní údržba se stává standardem, vznikají inovativní obchodní modely, na trzích se objevují noví hráči a hranice mezi jednotlivými branžemi mizí.

„Veletrh HANNOVER MESSE je místem, kde lze zažít razantní rozvoj průmyslu 4.0 a jeho dopad,“ zdůrazňuje J. Köckler. „Koncerny z celého světa zde předvedou roboty, automatizační techniku, řešení IT a software a také platformy pro digitální propojení. Hannover Messe je proto motorem průmyslu 4.0. Jen tady je možno uvidět digitální transformaci průmyslu jako celého systému.“

Vedoucí téma „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ má pro všechny průmyslové branže enormní význam. Dnes je například možné bez obtíží v továrnách téměř všech velikostí zavést spolupráci člověk–robot. Nebo digitální dvojče – virtuální odraz produktu a propojení výrobních a zákaznických dat umožňují optimalizované výrobní procesy.

V oblasti energie razantně přibývá digitalizace a digitální propojení. Virtuální elektrárny zásobují síť energiemi různých výrobců na míru. Myšlenka sítí vede k pokroku také s ohledem na obrat v energetice a elektromobilitu. Elektřinou poháněná vozidla budou využívána jako zásobárna energie pro spotřebitele a současně zajistí stabilizaci výkyvů v síti.

V časech digitalizace se díky Smart Supply otevírají subdodavatelským firmám nové perspektivy. Supply Chain Management, Simultaneous Engineering, optimalizované průběžné časy a minimální míra závad – to všechno je možné, když si subdodavatelé a odběratelé při vývoji rozumí jako partneři a jsou propojeni sítí.

Nová konektivita také změní v továrně úlohu dělníka, který má bezprostřední přístup ke všem důležitým výrobním a strojovým datům. Při rozhodování mu pomáhají inteligentní stroje.

Klíčovou úlohu hrají průmyslové IT platformy. Sběr velkých množství dat z různých zdrojů, jeho analýza a jejich propojování umožňuje v kombinaci s příslušným průmyslovým know-how rozvoj služeb založených na internetu nad rámec klasických hranic mezi branžemi.

Také výrobní logistika a požadavky na logistické firmy se v rámci průmyslu 4.0 mění. Přání zákazníků vyžadují řešení z jedné ruky. Tento trend bude určující na veletrhu intralogistiky CeMAT. Veletrh CeMAT proběhne současně s veletrhem HANNOVER MESSE. Tím bude ve veletržním areálu v Hannoveru zobrazena celková souhra průmyslu 4.0 a logistiky 4.0.

Příklady konektivity a spolupráce budou během veletrhu HANNOVER MESSE zřejmé na stáncích firem z celého světa. Vedoucím tématem se bude zabývat také více než 80 doprovodných fór a kongresů, a tak se veletrh HANNOVER MESSE opět stane platformou inovací a průkopníkem trendů.

www.hannovermesse.de


HANNOVER MESSE – Get new technology first!

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Svými vedoucími tématy „Integrated Industry“ a „Integrated Energy“ je globální platformou pro průmysl 4.0. Příští veletrh se koná 23.–27. dubna 2018 v Hannoveru. Digitalizaci výroby a energetické systémy podrobně představí pět vedoucích veletrhů: IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply a Research & Technology. Souběžně proběhne na hannoverském výstavišti veletrh CeMAT, vedoucí světový veletrh pro intralogistiku a Supply Chain Management. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2018 je Mexiko.

Deutsche Messe AG

Deutsche Messe AG oslaví v roce 2017 své 70. jubileum. Od prvního exportního veletrhu v roce 1947 se během sedmi desetiletí veletržní správa stala přední světovou organizátorkou veletrhů investičních statků v Německu i v zahraničí. Obratem 302 milionů euro v roce 2016 patří k pěti největším německým veletržním společnostem. Součástí jejího portfolia akcí jsou přední mezinárodní veletrhy (v abecedním pořadí) CEBIT (festival obchodu, inovací a digitalizace), CeMAT (Intralogistika a Supply Chain Management), didacta (vzdělání), DOMOTEX (koberce a podlahové krytiny), HANNOVER MESSE (průmyslové technologie), INTERSCHUTZ (ochrana před požáry a katastrofami, záchranářství a bezpečnost), LABVOLUTION (laboratorní technika) a LIGNA (zpracování dřeva a lesní technika). Veletržní areál také pravidelně hostí akce, které jsou předními veletrhy svých branží: AGRITECHNICA (DLG; zemědělská technika) a EuroTier (DLG; chov užitkových zvířat), EMO (VDW; obráběcí stroje), EuroBLECH (Mack Brooks; zpracování plechu) a IAA Užitková vozidla (VDA; doprava, logistika, mobilita). Veletržní správa Deutsche Messe má více než 1 200 zaměstnanců a 58 prodejních partnerů a je zastoupena asi ve 100 zemích.


 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]