22. listopadu 2018 03:38

Fakuma 2018: Společnost ENGEL dále roste v německy mluvících zemích (DACH) a Asii

Společnost ENGEL AUSTRIA se na veletrhu Fakuma 2018 mohla představit v dobré náladě. Výrobce vstřikovacích strojů a dodavatel systémových řešení očekává i v tomto fiskálním roce další mírný růst, a to i přes to, že se silný růst uplynulých let po celém světě nabírá horizontální směr. Pozitivně se i nadále vyvíjejí regiony Asie a německy mluvících zemí v Evropě. Společnost ENGEL též v tomto fiskálním roce rozšířila po celém světě počty svých zaměstnanců.

ENGEL očekává, že uzavře fiskální rok 2018/2019 na konci března 2019 se skupinovým obratem asi 1,6 miliardy eur, což představuje proti předchozímu roku navýšení o 6 %. Ve fiskálním roce 2017/2018 společnost ENGEL svůj celosvětový obrat zvedla o 11 % na 1,51 miliardy eur. Největší podíl na posledním obratu má Evropa, která zaujímá lví podíl 53 %, zatímco Americe aktuálně přísluší 24 % a Asii 22 %. „Růst obratu v Asii je pro skupinu ENGEL zdaleka nejvyšší,“ řekl Christoph Steger, obchodní ředitel ENGEL Holding, na veletrhu Fakuma 2018. „A Asie se i nadále vyvíjí velmi dynamicky.“

Německo zůstává klíčovým hybatelem inovací

Inzerce

Poslední vývoj v Severní Americe však není tak povzbudivý. Po několika letech silného růstu se region na konci druhého čtvrtletí fiskálního roku 2018/2019 nachází pod úrovní loňského roku. Zpomalení způsobují hlavně mezinárodní konglomeráty, které v souvislosti s posledním vývojem v hospodářské politice zaujímají vyčkávací postoj. Menší lokální podniky pokračují v investicích.

Obchodní spory znesnadňují předvídání, zejména proto, že mohou mít dopad i na evropský export. Řada mezinárodních společností sídlí v Evropě a odtud zajišťují stroje a výrobní řešení pro své pobočky po celém světě. Doposud se však neobjevily žádné známky poklesu evropského exportu. Společnost ENGEL vedle Asie hlásí růst i v německy mluvících zemích v Evropě, které jsou známé též pod označením DACH („D“ pro Německo, „A“ pro Rakousko a „CH“ pro Švýcarsko). „V současné době se s příchozími zakázkami z regionu DACH nacházíme na stejné úrovni jako před rokem,“ vysvětluje Steger.

Německo i nadále zůstává trhem s nejvyšším obratem a klíčovým motorem inovací společnosti. Společnosti ENGEL se za posledních pět let podařilo v Německu zvýšit odbyt o 50 %. K tomu přispívají zejména dva faktory. Za prvé globální expanze řady společností, které v Německu sídlí, a za druhé vysoká úroveň technologického vývoje u velmi náročných projektů.

Dobře vybaveni na nové požadavky s posílenými týmy

Kromě rostoucího obratu společnost ENGEL dosahuje největších číslic ve své historii co do počtu svých zaměstnanců. ENGEL bude do konce tohoto fiskálního roku zaměstnávat po celém světě asi 6 800 lidí, z nich polovinu v Rakousku.

Rostoucí počty zaměstnanců jsou odpovědí na měnící se požadavky zákazníků společnosti ENGEL. Díky digitalizaci a dalšímu postupu v procesní integraci a automatizaci jsou konzultační služby čím dál větší nezbytností. Networking a konektivita vedou ke vzniku nových obchodních modelů, se kterými bude společnost ENGEL schopna poskytovat ještě lepší podporu zpracovatelům při jejich rutinních výrobních operacích. Vedle obchodních byly posíleny všechny týmy po celém světě, a to zejména v servisní oblasti.

Jednoduchost: faktor úspěchu

Hlavní prioritou v oblasti technologií zůstává pokračující vývoj již tak pokročilého procesu vstřikování. Společnost ENGEL se jako vždy soustředí hlavně na uživatelskou přívětivost. Spolu se zrychlováním procesní integrace a automatizace výrobních procesů se zvyšuje též výrobní efektivita a kvalita, ale přicházejí též složitější procesy, které jsou v rozporu se snahou o ještě větší efektivitu a flexibilitu. Společnost ENGEL se s touto výzvou vypořádává s jednoduchou strategií. Jako poskytovatel systémových řešení zajišťuje, aby zákazníci mohli jednoduše a bezpečně řídit i složitější výrobní procesy bez nutnosti omezovat funkční rozsah jednotlivých strojů a systémů. Přesně to bude rozhodovat o konkurenceschopnosti a úspěchu, v budoucnu ještě více než dnes.

Christoph Steger, obchodní ředitel, ENGEL Holding
„V současné době se s příchozími zakázkami z regionu DACH nacházíme na stejné úrovni jako před rokem.“

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]