Strojírenství

10. března 2016 14:06

Elektrochemické značení

Firma SIC-VENIM s. r. o. se od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Jsme Vám schopni nabídnout nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu. Na tomto místě bychom Vám rádi představili elektrochemické značení.

Značení dílu z titanu – letecký průmysl

Elektrochemické značení je jednoduchý, nesmazatelný a levný způsob značení elektricky vodivých povrchů. Princip této technologie je velice jednoduchý. Pomocí chemické reakce elektrolytu a elektrického proudu je značka aplikována přes šablonu na povrch materiálu. I přes svou jednoduchost dosáhnete pomocí této technologie vysoce kvalitní značky za nízké provozní náklady.

Inzerce

Značení nástrojů z ušlechtilé oceli

K nesporným výhodám patří možnost označit jak měkké, tak i kalené materiály a např. tvrdokov. Samotné značení probíhá tak, že se značicí hlava dotýká šablony. Nedochází tak k žádným úderům ani rázům. Tím odpadá nutnost uchycení označovaného dílu, tzn. že na jednom pracovišti označíte díly různých tvarů i velikostí. Oproti jiným technologiím elektrochemické značení nenarušuje strukturu označovaného materiálu a používá se pro aplikace, kde není vhodné značení mechanické. Malý rozměr značící hlavy umožňuje značení míst s obtížným přístupem, což obsluha ocení především při značení výrobků složitějších tvarů.

Značení dílu z oceli

Elektrochemické značení má široké využití v různých oblastech průmyslového značení. Využití nachází v nástrojárnách a kovoobráběcích firmách při značení opracovaných součástí nebo např. při značení ložisek. Stejně tak je vhodné pro označování různých nářadí a nástrojů, ať už se jedná o obráběcí a chirurgické nástroje, nože, pilové pásy, kotouče apod.

Hluboké značení dílu turbíny

Velký okruh zákazníků je z oblasti výroby z nerezových materiálů, kde nachází široké využití např. v potravinářském průmyslu. Tady značky vyleptané přímo do materiálu nahrazují nalepovací štítky. Okolo vyleptané značky se neusazují nečistoty, jak se tomu děje např. právě u štítku nalepovacích.

Při značení barevných kovů je dosaženo kvalitní, přírodní značky, tzn. že značka je aplikována do materiálu ve větší hloubce a má přírodní barvu označovaného kovu.


Více informací ohledně této technologie najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech.


Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]