Strojírenství

19. října 2022 10:39

Dokonalý povrch pro přesné hlubokotažené součásti

Proces omílání a omílací prostředky přizpůsobené požadavkům zákazníka

U malých, hlubokotažených součástí s rozměry < 1 mm vyrobených z plechu o tloušťce 100 mikrometrů může být hromadné omílání velkou výzvou. Společnost Stüken, jako přední světový výrobce těchto výrobků, se s touto výzvou vypořádává díky speciálně vyvinutým omílacím zařízením s omílacími tělísky a kompoundy od společnosti Rösler. Řešení nabízená společností Rösler zaručují dokonalý a bezpečný a proces odstraňování otřepů, zaoblování hran a současně zajišťují, že jsou plně dodrženy specifikace povrchové úpravy zákazníka.

Inzerce

Průkopnický duch, perspektivní firemní filozofie, inovativní přístup a přesvědčení, že efektivních řešení lze dosáhnout pouze v kooperativním prostředí – s tímto obchodním přístupem zahájil pan Hubert Stüken své podnikání v roce 1931. O 90 let později je společnost Hubert Stüken GmbH & Co. KG světovým lídrem v oblasti přesných hlubokotažených kovových součástí. Lisované a ohýbané díly, díly potažené plastem a složité sestavy doplňují sortiment této rodinné společnosti provozující pět výrobních závodů v Evropě, Spojených státech a Číně. Malé vysoce přesné díly nejsou po montáži v zásadě viditelné. Jsou vyráběny ze všech kovů, které lze tvarovat hlubokým tažením, jako je nerezová ocel, měď, mosaz, hliník, titan a molybden. Komponenty společnosti Stüken se používají v mnoha technických zařízeních. Například osobní automobil poháněný konvenčním palivem obsahuje v průměru asi 40 komponentů od společnosti Stüken. U vozidel s alternativními systémy pohonu má toto číslo tendenci být ještě vyšší. Komponenty společnosti se také používají ve výrobcích různých průmyslových odvětví, jako je elektronika, informační a komunikační technologie, lékařská technika, farmacie, domácí spotřebiče a široká škála spotřebního zboží. Významnou roli však hrají i v mnoha dalších odvětvích.

Společný vývoj řešení povrchových úprav
Aby mohla svým zákazníkům nabízet technicky a ekonomicky optimální řešení, udržuje společnost vlastní oddělení výzkumu a vývoje přímo v sídle společnosti v německém Rintelnu. Andreas Hellmann, obchodní manažer společnosti Stüken, říká: „Pro mnoho našich zákazníků jsme vývojovým partnerem, abychom nové produkty dokonale přizpůsobili k jejich navrženému použití, pracujeme nejen s našimi zákazníky, ale také s partnery z různých technologických odvětví“. Pokud jde o problémy kolem povrchové úpravy, které lze vyřešit hromadným omíláním, spoléhá se firma již 30 let na zkušenosti a know-how společnosti Rösler  Oberflächentechnik GmbH. Obchodní manažer pokračuje: „Naše partnerství je založeno na vynikající kvalitě, spolehlivosti a vysoké provozuschopnosti zařízení od společnosti Rösler a dobrém technickém servisu. Oceňujeme také komplexní know-how společnosti Rösler a její týmovou flexibilitu při vývoji řešení. Velkou výhodou je, že společnost Rösler má technickou zastoupení na všech výrobních místech, kde jsou vyráběny naše komponenty“. Ve svých výrobních závodech po celém světě používá tento expert na hluboké tažení přibližně 15 kruhových vibrátorů, 10 zařízení pro odstředivé omílání a 18 odstředivek k čištění a recyklaci
procesní vody.
Hlubokotažené součásti se obecně vyznačují rozsáhlým stupněm přetvoření materiálu, složitými geometriemi a extrémně malými rozměry vyžadujícími vysokou rozměrovou přesnost. To má za následek požadavek na obzvláště náročná zařízení pro odstraňování otřepů, zaoblování hran a leštění vnějších a vnitřních ploch dílů. Stejně náročné jsou požadavky na drsnost povrchu a kvalitu povrchu. Dirk Schulz, projektový inženýr společnosti Stüken, podrobněji vysvětluje: „Na jedné straně musíme zajistit, aby všechny díly v rámci jedné série byly vyrobeny se stejnou kvalitou povrchu. Na druhé straně musí být rychlost úběru materiálu na součástech s velmi tenkými stěnami a velkým povrchem zvolena tak, aby se při operaci hromadného omílání, nepoškodily nebo nedeformovaly. Kromě toho musí být po dokončení omílacího procesu součástky a omílací tělíska zaručeně odděleny. Za každou cenu musí být zabráněno možnosti vzájemného smíchání výrobků nebo omílacích tělísek s jinou šarží výrobků.!“ To vyžaduje nejen přesné přizpůsobení procesu opracování, ale také přizpůsobení omílacího zařízení a omílacích prostředků s ohledem na konečný požadavek a kvalitu povrchu výrobků. Z tohoto důvodu bývá často prováděna speciálních studií proveditelnosti.

Vývoj procesu opracování, specifikace zařízení a výběr vhodných omílacích prostředků prostřednictvím procesních zkoušek.
U nových součástí se dokončovací procesy obvykle vyvíjejí v zákaznickém centru Rösler. To je vybaveno vysoce moderními stroji, které umožňují testovat širokou  škálu různých dokončovacích procesů. Během rozšířených zkoušek opracování je definována nejvhodnější technologie a specifikace stroje. Zkoušky často ukazují, že obvykle hladká výstelka pracovního prostoru stroje pro proces omílání omílání musí být strukturována, jinými slovy nemůže zůstat dokonale hladká. „To zabraňuje přilnutí velmi malých a lehkých součástí ke stěně pracovního prostoru během opracování. Aby bylo zajištěno úplné a spolehlivé oddělení hotových výrobků od omílacích tělísek, musí být separační stanice a síta často speciálně konstruovány,“ vysvětluje Dirk Schulz. Samozřejmě neméně důležité je optimální přizpůsobení typu a tvaru keramického nebo plastového omílacího tělíska k příslušnému dokončovacímu úkonu. K dosažení trvale dobrých povrchových úprav, musí být média velmi často v zaručené rozměrové toleranci. V posledním kroku musí být definovány parametry procesu, například otáčky pracovního motoru, velikost vsázky a doba cyklu. V tomto ohledu hrají důležitou roli rozsáhlé zkušenosti a know-how se společnosti Stüken.

Vysoce účinné čištění a recyklace procesní vody
Proces omílání, není jediným faktorem, který určuje kvalitu a nákladovou efektivitu. Neméně důležitý je systém čištění procesní vody. Projektový inženýr vysvětluje: „Čištění procesní vody je odstraňování otěru z obrobků a omílacích tělísek, které kontaminují procesní vodu ve formě malých jemných částic. Tyto jemné částice musí být z procesní vody spolehlivě odstraněny, než může být znovu použita v procesu omílání. K tomuto účelu využíváme čistící odstředivky procesní vody taktéž dodávané společností Rösler“. Dokonalé technické řešení odstředivek od společnosti Rösler zajištují vysoký čisticí účinek, takže procesní kapalina může být opět použita v procesu hromadného omílání. To šetří nejen cenné zdroje, ale je tato technologie velmi šetrná k životnímu prostředí. Optimální a konzistentní  zušlechťování povrchu přesných součástí vyrobených metodou hlubokého tažení vyžaduje dokonalou souhru mezi omílacím zařízením, spotřebními materiály a čištěním procesní vody. Obecně platí, že nejlepších výsledků se dosáhne úzkou spoluprací se zákazníkem.

www.rosler.com, www.stueken.de

Fotografie: Hubert Stüken GmbH & Co. KG

Legenda: Nejvhodnější technologie omílání a typ stroje se určí na základě rozsáhlých zkoušek opracování. Samozřejmě neméně důležité je optimální  přizpůsobení typu a tvaru keramických nebo plastových omílacích tělísek.. Aby bylo dosaženo trvale dobrých výsledků opracování, musí být omílací tělíska v zaručené rozměrové toleranci.

Legenda: Po dokončení omílacího procesu musí být výrobky od omílacích tělísek odseparovány. V žádném případě není přípustné vzájemné smíchání výrobků nebo omílacích tělísek s jinou šarží.

 


Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme  komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.
Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]